GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - OYUNCULUK - - Lisans


Program Tanımları


Program Çıktıları

1 Sanat, sanatçı ve sanat ürünü arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendilerine ait bir bakış açısı bulur.
2 Gözlem gücü, konsantrasyon yeteneği, duyu farkındalığı ve beden hakimiyetini geliştirir.
3 Hayal gücünü zenginleştirebilme ve yaratılacak soyut/somut dünyaların tiyatral gerçekliklerini sanatsal bir şekilde inşa eder.
4 Bireyselliğini ve bireysel enerjisini ekip çalışmasına verimli ve yaratıcı olarak adapte eder.
5 Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları disiplinlerinin kollektif yapısını özümseyebilme ve birlikte üretim yetisini geliştirir.
6 Drama tarihinin kültürel, estetik, felsefi, toplumsal, ekonomik katmanlardan oluştuğunu kavrar ve açıklar.
7 Sanat ürününün sadece kendi çağının değil, çağının ötesinde bir yere sahip olduğunu kavrayarak kendine özgü bir duruş edinir.
8 Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olurlar.
9 Yazılı metinlerin olduğu kadar sahne/gösteri metinlerinin de analiz ve derin okumalarını yapar, yorum ve eleştiri yazar.
10 Türk gösteri sanatları ve oyunculuk tarihini kendi geleneği ve dinamiği içinde anlar, değerlendirir ve yeni üretimlerle Türk gösteri sanatları ve oyunculuğunun dinamiklerini zenginleştirir.
11 Sahnelenecek/yorumlanacak/oynanacak bir fikri metin, hareket, ses, söz, ışık, kostüm, mekân ve benzeri unsurlar arasında kuracakları ilişkiler ile bir tasarım/gösterim haline getirir.
12 Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları alanlarında oyunculuk ve sahneleme anlayışlarındaki yeni biçim ve yeni yaklaşımları sentezler, bunları uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD1012020235 Türkçe TEMEL OYUNCULUK I Zorunlu 3 3 - 5
OASD1032020235 Türkçe SES-KONUŞMA I Zorunlu 2 1 - 3
OASD1052022235 Türkçe MESLEKİ ORYANTASYON VE TİYATROYA GİRİŞ Zorunlu 1 1 - 2
OASD1072020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-ANTİK YUNAN Zorunlu 2 - - 2
OASD1092020235 Türkçe OYUN ANALİZİ-I Zorunlu 2 - - 2
OASD1112022235 Türkçe BEDEN VE HAREKET Zorunlu 1 1 - 3
OASD1132022235 Türkçe DOĞAÇLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 1 - 3
SEÇ2022235_1_1 Türkçe SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 6
YÖKA1 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKT1 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD1022020235 Türkçe TEMEL OYUNCULUK II Zorunlu 3 3 - 5
OASD1042020235 Türkçe SES-KONUŞMA II Zorunlu 2 1 - 3
OASD1062022235 Türkçe TİYATRODA MESLEK ETİĞİ Zorunlu 1 1 - 2
OASD1082020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-ROMA VE ORTAÇAĞ Zorunlu 2 - - 2
OASD1102020235 Türkçe OYUN ANALİZİ II Zorunlu 2 - - 2
OASD1122022235 Türkçe TARTIM VE HAREKET Zorunlu 1 1 - 3
OASD1142022235 Türkçe DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 - 3
SEÇ2022235_1_2 Türkçe SEÇMELİ_1_2 Seçmeli - - - 6
YÖKA2 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKT2 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 7 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD2012020235 Türkçe ROL ÇALIŞMASI I Zorunlu 3 3 - 5
OASD2032022235 Türkçe SES-KONUŞMA III Zorunlu 3 1 - 4
OASD2052022235 Türkçe BEDEN VE PERFORMANS I Zorunlu 1 1 - 2
OASD2072020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ - RÖNESANS VE NEOKLASİK Zorunlu 2 - - 2
OASD2092020235 Türkçe METİN DRAMATURJİSİ - KLASİK METİNLER Zorunlu 2 - - 2
OASD2112020235 Türkçe TÜRKİYE'DE TİYATRO - CUMHURİYET ÖNCESİ Zorunlu 2 - - 2
OASD2132022235 Türkçe DOĞAÇLAMA VE HAREKET Zorunlu 2 1 - 3
ORTAKSEÇ_GÜZ Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 2
SEÇ2022235_2_1 Türkçe SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 6
YÖKY1 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 6 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD2022020235 Türkçe ROL ÇALIŞMASI-II Zorunlu 3 3 - 5
OASD2042022235 Türkçe SES-KONUŞMA IV Zorunlu 3 1 - 4
OASD2062022235 Türkçe BEDEN VE PERFORMANS II Zorunlu 1 1 - 2
OASD2082020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-ROMANTİZM VE SEMBOLİZM Zorunlu 2 - - 2
OASD2102020235 Türkçe METİN DRAMATURJİSİ-ÇAĞDAŞ METİNLER Zorunlu 2 - - 2
OASD2122020235 Türkçe TÜRKİYE'DE TİYATRO: CUMHURİYET SONRASI Zorunlu 2 - - 2
OASD2142022235 Türkçe DOĞAÇLAMA VE OYUN Zorunlu 2 1 - 3
ORTAKSEÇ_BAHAR Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 2
SEÇ2022235_2_2 Türkçe SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 6
YÖKY2 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 6 0 30
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD3012020235 Türkçe SAHNE I Zorunlu 3 3 - 5
OASD3032020235 Türkçe OYUN ÇALIŞMASI I Zorunlu 2 2 - 4
OASD3052022235 Türkçe SES-KONUŞMA V Zorunlu 1 1 - 2
OASD3072020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-GERÇEKÇİLİK VE DOĞALCILIK Zorunlu 2 - - 2
OASD3092022235 Türkçe UYGULAMALI DRAMATURJİ - KLASİK METİNLER Zorunlu 1 1 - 2
OASD3112022235 Türkçe ÇAĞDAŞ TİYATRO YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 - - 2
OASD3132020235 Türkçe OYUNCULUK TEORİLERİ I Zorunlu 2 - - 2
OASD3152022235 Türkçe SAHNE HAREKETİ I Zorunlu 1 1 - 2
SEÇ2022235_3_1 Türkçe SEÇMELİ_3_1 Seçmeli - - - 9
Toplam 14 8 0 30
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD3022020235 Türkçe SAHNE II Zorunlu 3 3 - 5
OASD3042020235 Türkçe OYUN ÇALIŞMASI II Zorunlu 2 2 - 4
OASD3062022235 Türkçe SES-KONUŞMA VI Zorunlu 1 1 - 2
OASD3082020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-20. YÜZYIL Zorunlu 2 - - 2
OASD3102022235 Türkçe UYGULAMALI DRAMATURJİ-ÇAĞDAŞ METİNLER Zorunlu 1 1 - 2
OASD3122022235 Türkçe TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR Zorunlu 2 - - 2
OASD3142020235 Türkçe OYUNCULUK TEORİLERİ II Zorunlu 2 - - 2
OASD3162022235 Türkçe SAHNE HAREKETİ II Zorunlu 1 1 - 2
SEÇ2022235_3_2 Türkçe SEÇMELİ_3_2 Seçmeli - - - 9
Toplam 14 8 0 30
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD4012020235 Türkçe MEZUNİYET OYUNU I Zorunlu 4 4 - 6
OASD4032020235 Türkçe ROL VE SAHNE UYGULAMALARI I Zorunlu 4 4 - 6
OASD4052022235 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 1 1 - 2
OASD4072020235 Türkçe YÖNETMENLİK TARİHİ Zorunlu 2 - - 2
OASD4092022235 Türkçe SAHNE HAREKETİ III Zorunlu 1 1 - 2
SEÇ2022235_4_1 Türkçe SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 12
Toplam 12 10 0 30
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD4022020235 Türkçe MEZUNİYET OYUNU II Zorunlu 4 4 - 6
OASD4042020235 Türkçe ROL VE SAHNE UYGULAMALARI II Zorunlu 4 4 - 6
OASD4062022235 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 1 1 - 2
OASD4082020235 Türkçe ÇAĞDAŞ YÖNETMENLER Zorunlu 1 1 - 2
OASD4102022235 Türkçe SAHNE HAREKETİ IV Zorunlu 1 1 - 2
SEÇ2022235_4_2 Türkçe SEÇMELİ_4_2 Seçmeli - - - 12
Toplam 11 11 0 30
SEÇ2022235_1_1 - SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1012020235 Türkçe ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1032022235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1052020235 Türkçe TİYATRONUN KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1072020235 Türkçe DANS I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1092020235 Türkçe SAHNE DÖVÜŞLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1112020235 Türkçe AKROBASİ I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1132020235 Türkçe DEKOR TARİHİ VE TASARIMI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1152020235 Türkçe TİYATRO ŞARKILARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2022235_1_2 - SEÇMELİ_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1022020235 Türkçe ROMA VE ORTAÇAĞ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1042020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA II Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ1062020235 Türkçe UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1082020235 Türkçe DANS II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1102020235 Türkçe SAHNE DÖVÜŞLERİ II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1122020235 Türkçe AKROBASİ II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1142020235 Türkçe KOSTÜM TARİHİ VE TASARIMI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1162020235 Türkçe SAHNE RESİMLEME TEKNİKLERİ VE BUTAFOR Seçmeli 1 1 - 3
ORTAKSEÇ_GÜZ - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2022235_2_1 - SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2012020235 Türkçe SAHNE BİLGİSİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2032020235 Türkçe SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2052022235 Türkçe SALON DANSLARI Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ2072020235 Türkçe ŞAN I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2092020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA III Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ2112020235 Türkçe KUKLA TİYATROSU VE GÖLGE OYUNU TARİHİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2132022235 Türkçe HAREKET TİYATROSU I Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ2152020235 Türkçe MÜZİKLİ TİYATRO I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2172022235 Türkçe ESKRİM-I Seçmeli 1 1 - 3
ORTAKSEÇ_BAHAR - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2022235_2_2 - SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2022020235 Türkçe SAHNE BİLGİSİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2042020235 Türkçe SANAT TARİHİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2062020235 Türkçe HALK DANSLARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2082020235 Türkçe ŞAN II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2102020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA IV Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ2122020235 Türkçe KUKLA VE TASVİR YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2142020235 Türkçe HAREKET TİYATROSU II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2162020235 Türkçe MÜZİKLİ TİYATRO II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2182022235 Türkçe ESKRİM-II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2022235_3_1 - SEÇMELİ_3_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3012020235 Türkçe SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3032020235 Türkçe ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3052020235 Türkçe ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROSU Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3072020235 Türkçe IŞIKLAMA TASARIMI VE SAHNE EFEKTLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3092020235 Türkçe MAKYAJ I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3112020235 Türkçe EĞİTİMDE TİYATRO ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3132020235 Türkçe OYUNCULUK ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3152020235 Türkçe DOĞU TİYATROSU VE İSLAM ÜLKELERİNDE TİYATRO Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3172022235 Türkçe YAZIMDAN SAHNEYE OYUN UYGULAMASI I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2022235_3_2 - SEÇMELİ_3_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3022020235 Türkçe ESTETİK Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3042020235 Türkçe ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3062020235 Türkçe YARATICI DRAMA Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3082020235 Türkçe TİYATRODA GİYSİ YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3102020235 Türkçe MAKYAJ II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3122020235 Türkçe GÖSTERİMLERİN ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3142020235 Türkçe OYUNCULUK ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3162020235 Türkçe TİYATRO ARAŞTIRMALARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3182022235 Türkçe YAZIMDAN SAHNEYE OYUN UYGULAMASI II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2022235_4_1 - SEÇMELİ_4_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4012020235 Türkçe VİDEO VE FOTOĞRAF I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4032020235 Türkçe SANAT YÖNETİMİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4052020235 Türkçe PERFORMANS SANATI I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4072020235 Türkçe OYUN YAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4092020235 Türkçe YÖNETMENLİK UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4112020235 Türkçe KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4132020235 Türkçe BATI MÜZİKALLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4152020235 Türkçe DÜNYA SİNEMASI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2022235_4_2 - SEÇMELİ_4_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4022020235 Türkçe VİDEO VE FOTOĞRAF II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4042020235 Türkçe SANAT YÖNETİMİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4062020235 Türkçe PERFORMANS SANATI II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4082020235 Türkçe DİZİ VE SENARYO YAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4102020235 Türkçe YÖNETMENLİK UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4122020235 Türkçe KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4142020235 Türkçe TÜRK MÜZİKALLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4162020235 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 1 1 - 3