GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - TİYATRO - - Lisans


Program Tanımları

2012-2013 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı, 05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne aktarılmıştır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Oyunculuk Lisans derecesi (Bachelor of Acting) almaya hak kazanmaktadırlar.

Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız; lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden 140 ve üzeri puan almış olmak ve Tiyatro Ana Sanat dalı bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında 70 ve üzeri puan almış olmak koşullarını taşımaktadır.

T.C. Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ordu Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programdan mezun olabilmek için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak ve ayrıca Staj Yönergesine uygun olarak Staj Uygulamasından başarılı olmak gerekmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı lisans programının amacı; teorik ve uygulamalı oyunculuk eğitimi yaparak yüksek sanat değeri taşıyan geleneksel ve çağdaş tiyatro kültürünü sindirmiş yetenekli, yaratıcı, araştırıcı, yorumcu, yapımcı, öğretici sanatçı ve uzman yetiştirmenin yanında, alanında teorik ve pratik donanıma sahip, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiğini kazanmış, gelişmeye açık öğrenciler yetiştirmektir.

Tiyatro Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı programından mezun olanlar, - Üniversiteler - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Devlet Tiyatroları - Şehir Tiyatroları - Çocuk Tiyatrosu - Özel ve ödenekli tiyatrolar - Drama Eğitmenliği - Belediye Tiyatroları - Belediyelerin Kültür Birimleri - Televizyon sektörü - Sinema sektörü - Dublaj sektörü'nde istihdam edilebileceklerdir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ALES koşulu olmaksızın, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final) ile değerlendirilmektedir.

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen Staj ve Bitirme Çalışması gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

0

0

Adres: Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez/ORDU, Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi V. Yasin AKYÜZ 0 (452) 226 52 29 - 6079 AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Züleyha EŞİGÜL 0 (452) 226 52 29 - 6078

Mevcudiyetinde 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunan bölümümüz, 1 adet Deneme Sahnesi, 1 adet Atölye Sahne, 1 adet Oyunculuk Stüdyosu, 2 adet Soyunma Odası, 2 adet Kuram Dersliği, 1 adet Kostüm ve Aksesuvar Odası ile kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir. Aynı zamanda bölümümüz, fakültemiz bünyesinde bulunan 1 profesör, 2 doçent, 4 dr. öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir


Program Çıktıları

1 Sanat, sanatçı ve sanat ürünü arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendilerine ait bir bakış açısı bulur.
2 Gözlem gücü, konsantrasyon yeteneği, duyu farkındalığı ve beden hakimiyetini geliştirir.
3 Hayal gücünü zenginleştirebilme ve yaratılacak soyut/somut dünyaların tiyatral gerçekliklerini sanatsal bir şekilde inşa eder.
4 Bireyselliğini ve bireysel enerjisini ekip çalışmasına verimli ve yaratıcı olarak adapte eder.
5 Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları disiplinlerinin kollektif yapısını özümseyebilme ve birlikte üretim yetisini geliştirir.
6 Drama tarihinin kültürel, estetik, felsefi, toplumsal, ekonomik katmanlardan oluştuğunu kavrar ve açıklar.
7 Sanat ürününün sadece kendi çağının değil, çağının ötesinde bir yere sahip olduğunu kavrayarak kendine özgü bir duruş edinir.
8 Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olurlar.
9 Yazılı metinlerin olduğu kadar sahne/gösteri metinlerinin de analiz ve derin okumalarını yapar, yorum ve eleştiri yazar.
10 Türk gösteri sanatları ve oyunculuk tarihini kendi geleneği ve dinamiği içinde anlar, değerlendirir ve yeni üretimlerle Türk gösteri sanatları ve oyunculuğunun dinamiklerini zenginleştirir.
11 Sahnelenecek/yorumlanacak/oynanacak bir fikri metin, hareket, ses, söz, ışık, kostüm, mekân ve benzeri unsurlar arasında kuracakları ilişkiler ile bir tasarım/gösterim haline getirir.
12 Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları alanlarında oyunculuk ve sahneleme anlayışlarındaki yeni biçim ve yeni yaklaşımları sentezler, bunları uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SST10120121130 Türkçe SES VE KONUŞMA I Zorunlu 2 2 - 5
SST1012014234 Türkçe SES VE KONUŞMA I Zorunlu 2 2 - 4
SST10320121130 Türkçe OYUNCULUK I Zorunlu 4 2 - 6
SST10520121130 Türkçe ŞAN VE SOLFEJ I Zorunlu 1 2 - 2
SST1052014234 Türkçe SOLFEJ I Zorunlu 2 - - 2
SST1052015234 Türkçe SOLFEJ I Zorunlu 2 1 - 3
SST10720121130 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI I Zorunlu 2 - - 2
SST10920121130 Türkçe SAHNE HAREKETİ I Zorunlu - 2 - 2
SST11120121130 Türkçe OYUN İNCELEMESİ I Zorunlu 2 - - 2
SST1132013234 Türkçe DANS-I Zorunlu 1 2 - 2
SST1152013234 Türkçe DOĞAÇLAMA-I Zorunlu 1 2 - 3
SST1152014234 Türkçe DOĞAÇLAMA I Zorunlu 1 3 - 3
TDK10120121130 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT10120121130 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI I Zorunlu 2 - - 2
TİYATROSEÇ1 Türkçe SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 4
Toplam 24 18 0 44
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SST10220121130 Türkçe SES VE KONUŞMA II Zorunlu 2 2 - 5
SST1022014234 Türkçe SES VE KONUŞMA II Zorunlu 2 2 - 4
SST10420121130 Türkçe OYUNCULUK II Zorunlu 4 2 - 6
SST1062015234 Türkçe SOLFEJ II Zorunlu 2 1 - 3
SST10820121130 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 - - 2
SST11020121130 Türkçe SAHNE HAREKETİ II Zorunlu - 2 - 2
SST11220121130 Türkçe OYUN İNCELEMESİ II Zorunlu 2 - - 2
SST1142013234 Türkçe DANS-II Zorunlu 1 2 - 2
SST1162013234 Türkçe DOĞAÇLAMA-II Zorunlu 1 2 - 3
SST1162014234 Türkçe DOĞAÇLAMA II Zorunlu 1 3 - 3
SST1222014234 Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ II Zorunlu - 1 - 1
TDK10220121130 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT10220121130 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI II Zorunlu 2 - - 2
TİYATROSEÇ2 Türkçe SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 8
Toplam 21 17 0 45
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2013234_2_1 Türkçe SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 8
SST20120121130 Türkçe SES VE KONUŞMA III Zorunlu 2 2 - 5
SST20320121130 Türkçe ROL I Zorunlu 4 2 - 6
SST2032014234 Türkçe ROL I Zorunlu 4 2 - 7
SST20520121130 Türkçe ŞAN I Zorunlu 1 1 - 2
SST2072013234 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-III Zorunlu 2 - - 3
SST2092017234 Türkçe SAHNE HAREKETİ III Zorunlu - 2 - 2
SST2112013234 Türkçe DRAMATURGİ-I Zorunlu 2 - - 2
SST21320121130 Türkçe ESKRİM I Zorunlu - 2 - 2
SST2152013234 Türkçe DANS-III Zorunlu - 2 - 2
YDI20120121130 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 3 - - 3
Toplam 18 13 0 42
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2013234_2_2 Türkçe SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 8
SST20220121130 Türkçe SES VE KONUŞMA IV Zorunlu 2 2 - 5
SST20420121130 Türkçe ROL II Zorunlu 4 2 - 6
SST2042014234 Türkçe ROL II Zorunlu 4 2 - 7
SST20620121130 Türkçe ŞAN II Zorunlu 1 1 - 2
SST20820121130 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI IV Zorunlu 2 - - 2
SST2082013234 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-IV Zorunlu 2 - - 3
SST21020121130 Türkçe SAHNE HAREKETİ IV Zorunlu - 2 - 2
SST2102013234 Türkçe SAHNE HAREKETİ-IV Zorunlu - 2 - 3
SST2102014234 Türkçe SAHNE HAREKETİ IV Zorunlu - 2 - 2
SST21220121130 Türkçe DRAMATURGİ VE OYUN ANALİZİ II Zorunlu 2 - - 2
SST2122013234 Türkçe DRAMATURGİ-II Zorunlu 2 - - 2
SST21420121130 Türkçe ESKRİM II Zorunlu - 2 - 2
SST2162013234 Türkçe DANS-IV Zorunlu - 2 - 2
YDI20220121130 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 3 - - 3
Toplam 22 17 0 51
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2014234.3.1 Türkçe SEÇMELİ.3.1 Seçmeli - - - 11
SST30120121130 Türkçe SES VE KONUŞMA V Zorunlu 1 1 - 3
SST30320121130 Türkçe SAHNE I Zorunlu 4 2 - 7
SST3032014234 Türkçe SAHNE I Zorunlu 4 2 - 6
SST30520121130 Türkçe ŞAN III Zorunlu - 2 - 2
SST30720121130 Türkçe TÜRK TİYATROSU TARİHİ I Zorunlu 2 - - 4
SST30920121130 Türkçe SAHNE HAREKETİ V Zorunlu - 2 - 2
SST31120121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASI I Zorunlu 2 2 - 3
SST3132013234 Türkçe OYUNCULUK BİÇEMLERİ-I Zorunlu 2 - - 3
Toplam 15 11 0 41
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2014234.3.2 Türkçe SEÇMELİ.3.2 Seçmeli - - - 11
SST30220121130 Türkçe SES VE KONUŞMA VI Zorunlu 1 1 - 3
SST30420121130 Türkçe SAHNE II Zorunlu 4 2 - 7
SST3042014234 Türkçe SAHNE II Zorunlu 4 2 - 6
SST30620121130 Türkçe ŞAN IV Zorunlu - 2 - 2
SST30820121130 Türkçe TÜRK TİYATROSU TARİHİ II Zorunlu 2 - - 4
SST31020121130 Türkçe SAHNE HAREKETİ VI Zorunlu - 2 - 2
SST31220121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASI II Zorunlu 2 2 - 3
SST31420121130 Türkçe OYUNCULUK BİÇİMLERİ II Zorunlu 2 - - 3
SST3142013234 Türkçe OYUNCULUK BİÇEMLERİ-II Zorunlu 2 - - 3
Toplam 17 11 0 44
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2015234_4_1 Türkçe SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 12
SST40120121130 Türkçe SES VE KONUŞMA VII Zorunlu 1 1 - 3
SST40320121130 Türkçe SAHNE III Zorunlu 4 2 - 8
SST4032014234 Türkçe SAHNE III Zorunlu 4 2 - 7
SST40520121130 Türkçe ŞAN V Zorunlu - 2 - 2
SST40720121130 Türkçe ÇAĞDAŞ TİYATRODA EĞİLİMLER I Zorunlu 2 - - 3
SST40920121130 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 1 1 - 2
SST41120121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASI III Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 14 10 0 40
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2015234_4_2 Türkçe SEÇMELİ_4_2 Seçmeli - - - 6
SST40220121130 Türkçe SES VE KONUŞMA VIII Zorunlu 1 1 - 3
SST40420121130 Türkçe SAHNE IV Zorunlu 4 2 - 8
SST4042014234 Türkçe SAHNE IV Zorunlu 4 2 - 6
SST40620121130 Türkçe ŞAN VI Zorunlu - 2 - 2
SST40820121130 Türkçe ÇAĞDAŞ TİYATRODA EĞİLİMLER II Zorunlu 2 - - 3
SST4082014234 Türkçe ÇAĞDAŞ TİYATRODA EĞİLİMLER II Zorunlu 2 - - 2
SST41020121130 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 1 1 - 2
SST41220121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASI IV Zorunlu 2 2 - 3
SST4222014234 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
Toplam 16 10 0 43
TİYATROSEÇ1 - SEÇMELİ1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC11320121130 Türkçe DANS I Seçmeli - 2 - 2
SEÇ1132014234 Türkçe DANS I Seçmeli - 2 - 2
SEC11520121130 Türkçe DOĞAÇLAMA I Seçmeli 2 2 - 3
SEC11720121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASINA GİRİŞ I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1172015234 Türkçe SAHNE BİLGİSİ I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1192013234 Türkçe TİYATROYA GİRİŞ-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1232015234 Türkçe MİTOLOJİ I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1252015234 Türkçe DRAMA I Seçmeli - 2 - 2
TİYATROSEÇ2 - SEÇMELİ2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC11420121130 Türkçe DANS II Seçmeli - 2 - 2
SEÇ1142014234 Türkçe DANS II Seçmeli - 2 - 2
SEC11620121130 Türkçe DOĞAÇLAMA II Seçmeli 2 2 - 3
SEC11820121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASINA GİRİŞ II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1182015234 Türkçe SAHNE BİLGİSİ II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1202013234 Türkçe TİYATROYA GİRİŞ-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1242015234 Türkçe MİTOLOJİ II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1262015234 Türkçe DRAMA II Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2013234_2_1 - SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2052015234 Türkçe ŞAN I Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ2132014234 Türkçe ESKRİM I Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2152014234 Türkçe DANS III Seçmeli - 2 - 2
SEC21720121130 Türkçe TOPLUMBİLİM I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2192013234 Türkçe SAHNE TASARIMI-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2192015234 Türkçe METİNDEN SAHNEYE OYUN ELEŞTİRİSİ I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2232015234 Türkçe OYUN PROJESİ I Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ2252015234 Türkçe DRAMA III Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2013234_2_2 - SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2062015234 Türkçe ŞAN II Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ2142014234 Türkçe ESKRİM II Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2162014234 Türkçe DANS IV Seçmeli - 2 - 2
SEC21820121130 Türkçe TOPLUMBİLİM II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2202013234 Türkçe SAHNE TASARIMI-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2202015234 Türkçe METİNDEN SAHNEYE OYUN ELEŞTİRİSİ II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2242015234 Türkçe OYUN PROJESİ II Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ2262015234 Türkçe DRAMA IV Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2014234.3.1 - SEÇMELİ.3.1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3052014234 Türkçe ŞAN III Seçmeli - 2 - 2
SEÇ3092014234 Türkçe SAHNE HAREKETİ V Seçmeli - 2 - 2
SEÇ3152014234 Türkçe DRAMATURGİ III Seçmeli 2 - - 2
SEC31720121130 Türkçe AKROBASİ I Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ3192014234 Türkçe SANAT FELSEFESİ I Seçmeli 2 - - 3
SEC32120121130 Türkçe MAKYAJ I Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ3232015234 Türkçe OYUN PROJESİ III Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2014234.3.2 - SEÇMELİ.3.2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3062014234 Türkçe ŞAN IV Seçmeli - 2 - 2
SEÇ3102014234 Türkçe SAHNE HAREKETİ VI Seçmeli - 2 - 2
SEÇ3162014234 Türkçe DRAMATURGİ IV Seçmeli 2 - - 2
SEC31820121130 Türkçe AKROBASİ II Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ3202014234 Türkçe SANAT FELSEFESİ II Seçmeli 2 - - 3
SEC32220121130 Türkçe MAKYAJ II Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ3242015234 Türkçe OYUN PROJESİ IV Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2015234_4_1 - SEÇMELİ_4_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4052014234 Türkçe ŞAN V Seçmeli - 2 - 2
SEÇ4132015234 Türkçe SİNEMA BİLGİSİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4152014234 Türkçe ÇOCUK TİYATROSU I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4172014234 Türkçe TİYATRODA MİZAH I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4192014234 Türkçe REJİSÖRLÜK BİLGİSİ I Seçmeli 2 - - 4
SEÇ4232015234 Türkçe OYUN PROJESİ V Seçmeli - 2 - 2
SEÇ2015234_4_2 - SEÇMELİ_4_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4062014234 Türkçe ŞAN VI Seçmeli - 2 - 2
SEÇ4142015234 Türkçe SİNEMA BİLGİSİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4162014234 Türkçe ÇOCUK TİYATROSU II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ4182014234 Türkçe TİYATRODA MİZAH II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ4202014234 Türkçe REJİSÖRLÜK BİLGİSİ II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ4242015234 Türkçe OYUN PROJESİ VI Seçmeli - 2 - 2