GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - MÜZİK - - Lisans


Program Tanımları

Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim itibarı ile bu fakültenin kurulmasından daha öncelere dayanmakta olup, üniversitemizin, fakültemizin kuruluşuna zemin hazırlayan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeyken, 05. 07. 2012 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulup, 05.08. 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesine aktarılmış ve kuruluş bünyesine devam etmiştir.

Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’nda eğitim programını, bütün gerekleriyle yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu alanda lisans diploması almaya hak kazanır.

Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ tarafından gerçekleştirilen, ‘Yüksek Öğretime Geçiş’ sınavında herhangi bir puan türünden, 140 ve üzeri puan almış olmak ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında, her iki aşamada başarılı olmak koşullarını taşımaktadır.

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL YAN DAL İLE KURUMLARARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, Ordu Üniversitesinde programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girme hakkına sahiptir. Diğer dersler için muafiyet ise, fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Müzik Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı’nda, bu müziğe ait tüm unsurlar, teorik ve uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretilmektedir.

Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler sınavlarında başarılı olmaları durumunda TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı kurumlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, üniversitelerde çeşitli kademelerde akademisyen ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.

0

Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez, ORDU Tel: 0(452) 226 52 29 santral Fax: 0(452) 226 52 30 Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR

Akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi bulunan bölümümüz, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinde olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstrüman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir.


Program Çıktıları

1 Müzik alanında icra becerisi kazandırmak.
2 Müziğin gelecek nesillere doğru aktarılmasına ve bu türün benimsetilmesine katkı sağlama bilinci kazandırmak
3 Müzik icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
4 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak.
5 Müzik ile ilgili bilgileri, kavramlaştırma, tanımlama, sınıflandırma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
6 Müzik alanında öğrendiği teorik bilgileri icrada uygulayabilme becerisi kazandırmak.
7 Müzik alanında edindiği becerileri, eğitme ve öğretme esnasında kullanabilme becerisi kazandırmak.
8 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak.
9 Mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak.
10 Müzikte evrenselden ulusala, ulusaldan evrensele doğru bir çizgide yararlanma bilgi ve becerisi kazandırmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSFSEÇ101 Türkçe SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 4
MÜZ1012017231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL) I Zorunlu 4 - - 4
MÜZ1032017231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL) I Zorunlu 2 - - 2
MÜZ1052010171 Türkçe KORO-I Zorunlu 4 - - 5
MÜZ10520121710 Türkçe KORO-I Zorunlu 2 - - 2
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (TAMBUR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (KANUN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (UD) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (NEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (MEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (KAVAL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (GİTAR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (KLARNET) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072010171 Türkçe TEMEL SAZ I (FLÜT) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1072011171 Türkçe TEMEL SAZ-I(KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121711 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (KEMAN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ107201217110 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (GİTAR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ107201217111 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (NEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121712 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121713 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (KAVAL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121714 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (KLARNET) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121715 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121716 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121717 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (UD) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121718 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10720121719 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (KANUN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ107201423112 Türkçe TEMEL ÇALGI-I (FLÜT) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1092010171 Türkçe TEMEL PİYANO I Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1112010171 Türkçe TEMEL SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1132011171 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Zorunlu 1 - - 2
MÜZ1152017231 Türkçe TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 - - 2
TDK1012017231 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012017231 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI1012017231 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 3 - - 3
Toplam 76 0 0 109
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSFSEÇ102 Türkçe SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 4
MÜZ1022017231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL) II Zorunlu 4 - - 4
MÜZ1042017231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL) II Zorunlu 2 - - 2
MÜZ1062010171 Türkçe KORO-II Zorunlu 4 - - 5
MÜZ10620121710 Türkçe KORO-II Zorunlu 2 - - 2
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (KEMAN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMAL SAZ II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (TAMBUR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (KANUN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (UD) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (NEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (MEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (KAVAL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (GİTAR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMAL SAZ II (KLARNET) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1082010171 Türkçe TEMEL SAZ II (FLÜT) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121711 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (KEMAN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ108201217110 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (GİTAR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ108201217111 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (NEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121712 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121713 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (KAVAL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121714 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (KLARNET) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121715 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121716 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121717 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (UD) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121718 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ10820121719 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (KANUN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ108201423112 Türkçe TEMEL ÇALGI-II (FLÜT) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1102010171 Türkçe TEMEL PİYANO-II Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1122010171 Türkçe TEMEL SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 - - 3
MÜZ1142011171 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Zorunlu 1 - - 2
MÜZ1162017231 Türkçe MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 - - 2
TDK1022017231 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022017231 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
YDI1022017231 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 3 - - 3
Toplam 76 0 0 109
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSFSEÇ201 Türkçe SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 4
MÜZ2012010171 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-III Zorunlu 4 - - 5
MÜZ2012013231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-III Zorunlu 4 - - 4
MÜZ2032010171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (UD) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (GİTAR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (PİYANO) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2032011171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-I (ŞAN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ20320121711 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201217110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201217111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121712 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121713 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121714 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121715 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121716 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121717 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121718 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320121719 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201217198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201217199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-I (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ2032013231 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132311 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201323110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201323111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132312 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132313 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132314 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132315 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132316 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132317 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132318 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20320132319 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201323198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201323199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ203201423112 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (FLÜT) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ2052010171 Türkçe KORO-III Zorunlu 4 - - 5
MÜZ20520121710 Türkçe KORO-III Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2092017231 Türkçe ARMONİ I Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2112017231 Türkçe GENEL MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2132011171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2132013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 - - 4
MÜZ2152011171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI - I Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2152013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 - - 4
MÜZ2172017231 Türkçe FORM BİLGİSİ (BATI MÜZİĞİ) I Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2192010171 Türkçe TÜRK HALK ŞİİRİ İNCELEMESİ Zorunlu 2 - - 3
PFO20122231 Türkçe EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
PFO20322231 Türkçe REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 - - 4
Toplam 108 0 0 243
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSFSEÇ202 Türkçe SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 4
MÜZ2022010171 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 - - 5
MÜZ2022013231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 - - 4
MÜZ2042010171 Türkçe MESLEK SAZI-II Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (KEMAN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (TAMBUR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (KANUN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (UD) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (NEY) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (KAVAL) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (GİTAR) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (KLARNET) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (PİYANO) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2042012171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-II (ŞAN) Zorunlu 2 - - 3
MÜZ20420121711 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201217110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201217111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121712 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121713 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121714 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121715 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121716 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121717 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121718 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420121719 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201217198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201217199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132311 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201323110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201323111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132312 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132313 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132314 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132315 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132316 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132317 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132318 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ20420132319 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201323198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201323199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ204201423112 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (FLÜT) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ2062010171 Türkçe KORO-IV Zorunlu 4 - - 5
MÜZ20620121710 Türkçe KORO-IV Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2102017231 Türkçe ARMONİ II Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2122017231 Türkçe GENEL MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2142011171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2142013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 - - 4
MÜZ2162011171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 - - 3
MÜZ2162013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 - - 4
MÜZ2182017231 Türkçe FORM BİLGİSİ (TÜRK MÜZİĞİ) II Zorunlu 2 - - 2
MÜZ2202010171 Türkçe DİVAN ŞİİRİ İNCELEMESİ Zorunlu 2 - - 3
PFO20222231 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 4
PFO20422231 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 117 0 0 254
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSFSEÇ301 Türkçe SEÇMELİ5 Seçmeli - - - 12
MÜZ3012013231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-V Zorunlu 2 - - 4
MÜZ3032010171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-III Zorunlu 2 - - 3
MÜZ30320121711 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201217110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201217111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121712 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121713 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121714 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121715 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121716 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121717 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121718 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320121719 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201217198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201217199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-III (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ3032013231 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132311 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201323110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201323111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132312 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132313 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132314 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132315 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132316 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132317 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132318 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30320132319 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201323198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201323199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ303201423112 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (FLÜT) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ3052010171 Türkçe KORO-V Zorunlu 4 - - 5
MÜZ30520121710 Türkçe KORO-V Zorunlu 2 - - 3
MÜZ3052013231 Türkçe KORO-V Zorunlu 2 - - 2
MÜZ3072010171 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 - - 3
MÜZ3072013231 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 - - 3
MÜZ3092010171 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 3
MÜZ3112010171 Türkçe ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 4 - - 5
PFO30122231 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
PFO30322231 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
SEC11720121130 Türkçe SAHNE UYGULAMASINA GİRİŞ I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 85 0 0 220
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSFSEÇ302 Türkçe SEÇMELİ6 Seçmeli - - - 12
MÜZ3022013231 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-VI Zorunlu 2 - - 4
MÜZ30420121711 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201217110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201217111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121712 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121713 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121714 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121715 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121716 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121717 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121718 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420121719 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201217198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201217199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/ŞAN-IV (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132311 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KEMAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201323110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (GİTAR) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201323111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (NEY) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132312 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132313 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KAVAL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132314 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KLARNET) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132315 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132316 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132317 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (UD) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132318 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30420132319 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KANUN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201323198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (PİYANO) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201323199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (ŞAN) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ304201423112 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (FLÜT) Zorunlu 2 - - 6
MÜZ30620121710 Türkçe KORO-VI Zorunlu 2 - - 3
MÜZ3062013231 Türkçe KORO-VI Zorunlu 2 - - 2
MÜZ3102010171 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 3
MÜZ31420121710 Türkçe MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 - - 4
MÜZ3142013231 Türkçe MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 - - 3
PFO30222231 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
PFO30422231 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 - - 4
Toplam 72 0 0 201
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MÜZ4032013231 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132311 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KEMAN) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ403201323110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (GİTAR) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ403201323111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (NEY) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132312 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132313 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KAVAL) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132314 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KLARNET) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132315 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132316 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132317 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (UD) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132318 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40320132319 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KANUN) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ403201323198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (PİYANO) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ403201323199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (ŞAN) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ403201423112 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (FLÜT) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40520121710 Türkçe KORO-VII Zorunlu 2 - - 3
MÜZ41320121710 Türkçe BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 3
MÜZ4172010171 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu - 4 - 4
MÜZ4192016231 Türkçe MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-I Zorunlu - 4 - 4
PFO40122231 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 1 8 - 10
SEÇ2013231_4_1 Türkçe SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 12
Toplam 35 16 0 156
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MÜZ4042010171 Türkçe MESLEK SAZI/ŞAN-VI Zorunlu 2 - - 3
MÜZ40420132311 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KEMAN) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ404201323111 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (NEY) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132312 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132313 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KAVAL) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132314 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KLARNET) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132315 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (BAĞLAMA) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132316 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLA) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132317 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (UD) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132318 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ40420132319 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KANUN) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ404201323198 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (PİYANO) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ404201323199 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (ŞAN) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ404201423112 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (FLÜT) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ404201723110 Türkçe MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (GİTAR) Zorunlu 2 - - 8
MÜZ4062010171 Türkçe KORO-VIII Zorunlu 4 - - 5
MÜZ40620121710 Türkçe KORO-VIII Zorunlu 2 - - 3
MÜZ4082010171 Türkçe MÜZİK VE MEDYA Zorunlu 2 - - 3
MÜZ4122010171 Türkçe ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 4 - - 5
MÜZ4142013231 Türkçe MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
MÜZ4182010171 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu - 4 - 4
MÜZ4202016231 Türkçe MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-II Zorunlu - 4 - 4
SEÇ2013231_4_2 Türkçe SEÇMELİ_4_2 Seçmeli - - - 12
SEÇ4162015231 Türkçe OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 46 8 0 157
GSFSEÇ101 - SEÇMELİ1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1092015231 Türkçe SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1172010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1192010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1212011171 Türkçe SEÇMELİ ÇALGI-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ12320121710 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Seçmeli 2 - - 2
SEC1252013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1272013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 - - 2
GSFSEÇ102 - SEÇMELİ2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1182010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1202010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1222011171 Türkçe SEÇMELİ ÇALGI-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ12420121710 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1262013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ1282013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 - - 2
GSFSEÇ201 - SEÇMELİ3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2172010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2192010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2212010171 Türkçe YARDIMCI ÇALGI-I Seçmeli 2 - - 2
SEÇ22320121710 Türkçe TÜRK HALK ŞİİRİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2252013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2272013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 - - 2
GSFSEÇ202 - SEÇMELİ4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2182010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2202010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2222010171 Türkçe YARDIMCI ÇALGI-II Seçmeli 2 - - 2
SEÇ22420121710 Türkçe DİVAN ŞİİRİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2262013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 - - 2
SEÇ2282013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 - - 2
GSFSEÇ301 - SEÇMELİ5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3012010171 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-V Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3032010171 Türkçe MÜZİK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3052010171 Türkçe OKUL ÇALGILARI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3072010171 Türkçe HALK BİLİMİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3092010171 Türkçe ARMONİ-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3132011171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3152011171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3172010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3192010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3212013231 Türkçe YARDIMCI ÇALGI-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32320121710 Türkçe ORKESTRA-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32520121710 Türkçe PİYANODA EŞLİK-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3252013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32720121710 Türkçe BİRLİKTE SÖYLEME-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3272013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32920121710 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3292013231 Türkçe ORKESTRA-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ33120121710 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3312013231 Türkçe PİYANODA EŞLİK-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ33320121710 Türkçe SEÇMELİ ÇALGI-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3332013231 Türkçe BİRLİKTE SÖYLEME-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3352013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3372013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 - - 3
GSFSEÇ302 - SEÇMELİ6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3022010171 Türkçe KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ(TONAL)-VI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3042010171 Türkçe MÜZİK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3062010171 Türkçe PROZODİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3102010171 Türkçe ARMONİ-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3142011171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3162011171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3182010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3202010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32220121710 Türkçe TÜRK DÜNYASI MÜZİK REPERTUARI-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3222013231 Türkçe YARDIMCI ÇALGI-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32420121710 Türkçe ORKESTRA-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32620121710 Türkçe PİYANODA EŞLİK-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3262013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ32820121710 Türkçe BİRLİKTE SÖYLEME-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3282013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ33020121710 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3302013231 Türkçe ORKESTRA-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ33220121710 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3322013231 Türkçe PİYANODA EŞLİK-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ33420121710 Türkçe SEÇMELİ ÇALGI-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3342013231 Türkçe BİRLİKTE SÖYLEME-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3362013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3382013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2013231_4_1 - SEÇMELİ_4_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4012013231 Türkçe EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4032013231 Türkçe OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4092010171 Türkçe ARMONİ-V Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4112010171 Türkçe KOMPOZİSYON-I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4132010171 Türkçe ESER ÇÖZÜMLEME (BATI MÜZİĞİ) Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4152010171 Türkçe ESER ÇÖZÜMLEME (TÜRK MÜZİĞİ) Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4172010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4192010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4252013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4272013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ42920121710 Türkçe ORKESTRA-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43120121710 Türkçe PİYANODA EŞLİK-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43320121710 Türkçe BİRLİKTE SÖYLEME-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43520121710 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43720121710 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2013231_4_2 - SEÇMELİ_4_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4102010171 Türkçe ARMONİ-VI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4122010171 Türkçe KOMPOZİSYON-II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4162013231 Türkçe OSMANLICA METİNLERİ ÇEVİRİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4182010171 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4202010171 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4262013231 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4282013231 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43020121710 Türkçe ORKESTRA-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43220121710 Türkçe PİYANODA EŞLİK-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43420121710 Türkçe BİRLİKTE SÖYLEME-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43620121710 Türkçe TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 - - 3
SEÇ43820121710 Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 - - 3