Fakülte Koordinatörleri

TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÖZBİLEN Bologna/Farabi Koordinatörü (0 452) 226 52 14
Dahili: 5224
(0 452) 226 52 28 muhammetozbilen@yahoo.com
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÖZBİLEN Erasmus/Mevlana Koordinatörü (0 452) 226 52 14
Dahili: 5224
(0 452) 226 52 28 muhammetozbilen@yahoo.com
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Çiğdem GÜLER Fakülte Koordinatörü (0 452) 212 12 86
Dahili: 7262
(0 452) 212 12 89 cigdemguler@odu.edu.tr
Klinik Bilimler Koordinatörü Doç. Dr.  Leyla Benan AYRANCI Farabi, Mevlana ve Erasmus Koord. (0 452) 212 12 86
Dahili: 7245
(0 452) 212 12 89 leylaayranci@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus YAZICI Fakülte Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili : 1933
(0 452) 226 52 24 yunusyazici61@hotmail.com
İlahiyat Programı Öğr. Gör. Yağızhan GENÇ Erasmus-Farabi-Mevlana Koord. (0 452) 234 50 10
Dahili : 1919
(0 452) 226 52 24 yagizhangenc@odu.edu.tr
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Faruk AKYAZI Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6265-6203
0 452 234 66 32 farukakyazi@odu.edu.tr
Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Fikri BALTA Bölüm Koordinatörü 0 452 226 52 00
Dahili: 6230-6231
0 452 234 66 32 baltaf04@yahoo.com
Bitki Koruma Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6260-6263
0 452 234 66 32 mharremturkkan@odu.edu.tr
Biyosistem Bölümü Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6280-6201
0 452 234 66 32 ttonkaz@hotmail.com
Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Zekai TARAKÇI  Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6300-6301
0 452 234 66 32 zetarakci@yahoo.com
Peyzaj Mimarlığı Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGÜR Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6352
0 452 234 66 32 seyma_sengur@hotmail.com
Tarım Ekonomisi Bölümü Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6203-6233
0 452 234 66 32 fikret_balta@hotmail.com
Tarla Bitkileri Doç. Dr. Fatih ÖNER Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6345
0 452 234 66 32 fatihoner38@gmail.com
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Prof. Dr.  Faruk ÖZKUTLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6363
0 452 234 66 32 fozkutlu@odu.edu.tr
Zootekni Bölümü Prof. Dr. Sezai ALKAN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6380
0 452 234 66 32 sezaialkan@odu.edu.tr
ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILMAZ SOĞUKSU Bölüm Koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3016
0 452 323 82 56 zuleyhayilmaz@odu.edu.tr
İşletme  Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖNCEL Bölüm Koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3039
0 452 323 82 56 mertoncel@gmail.com
İktisat Dr. Öğr. Üyesi Tacinur AKÇA Bölüm Koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3030
0 452 323 82 56 tacinuraksoy@hotmail.com
Çalışma Ekonomisi ve Endüsri İlişkileri  Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELEN Bölüm Koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3072
0 452 323 82 56 alihsan34@gmail.com
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Figen TAŞKIN ÖZGÜLŞEN Bölüm Koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3085
0 452 323 82 56 figen23taskin@gmail.com
FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Fakülte Koordinatörü (0 452) 423 50 53
Dahili: 4706
0 452 423 99 53 nihansenbursa@odu.edu.tr
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü  Prof. Dr. Mehmet AYDIN Bölüm Koordinatörü (0 452) 423 50 53
Dahili: 4713
0 452 423 99 53 maydin@odu.edu.tr
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Özkan UĞURLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 423 50 53
Dahili: 4704
0 452 423 99 53 ougurlu@odu.edu.tr
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Evren TUNCA Bölüm Koordinatörü (0 452) 423 50 53
Dahili:4742
0 452 423 99 53 evrentunca@odu.edu.tr
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Bölüm Koordinatörü (0 452) 423 50 53
Dahili: 4706
0 452 423 99 53 nihansenbursa@odu.edu.tr
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Müzik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gonca GÖRSEV KILIÇ Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 29
Dahili: 6092
0452 226 52 30 goncagorsev@odu.edu.tr
Müzikoloji Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 29
Dahili: 6072
0452 226 52 30 sercanozkeles@odu.edu.tr
Türk Müziği Öğr. Gör. Emre ŞİMŞEK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 29
Dahili: 6128
0452 226 52 30 emresimsek@odu.edu.tr
Çalgı Eğitimi Doç. Dr. Köksal APAYDINLI Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 52 29
Dahili: 6066
0452 226 52 30 koksalapaydinli@odu.edu.tr
Tiyatro Doç. Dr. Vahdet Yasin AKYÜZ Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 52 29
Dahili: 6079
0452 226 52 30 vyasinakyuz@odu.edu.tr
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
  Dr. Öğr. Üyesi Nihal DERİN COŞKUN Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5547
0 (452) 226 52 44 nihalderincoskun@odu.edu.tr
Radyo, Televizyon ve Sinema Doç. Dr. Muhsine SEKMEN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5636
0 (452) 226 52 44 mhsnesekmen@odu.edu.tr
Grafik Tasarımı Doç. Dr. Mehmet Fatih YELMEN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5514
0 (452) 226 52 44 mehmetfatihyelmen@odu.edu.tr
Heykel Doç. Dr. Mine DEĞİRMENCİ AYDIN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5526
0 (452) 226 52 44 minedeirmenci@gmail.com
Resim Doç. Dr. Engin ÜMER Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5609
0 (452) 226 52 44 enginumer@odu.edu.tr
Seramik ve Cam Doç. Dr. Funda ALTIN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5508
0 (452) 226 52 44 fundaaltin@odu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Hemşirelik Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 6538
0 452 226 52 41 nulufererbil@gmail.com
Hemşirelik Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 6538
0 452 226 52 41 nulufererbil@gmail.com
Sağlık Yönetimi Prof. Dr. Taşkın KILIÇ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 6535
0 452 226 52 41 taskinkilic@odu.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi Diler US ALTAY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 6533
0 452 226 52 41 sulerid@hotmail.com
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doç. Dr.  Sevim ACARÖZ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 6536
0 452 226 52 41 fzt_acaroz@hotmail.com
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Tarih Doç. Dr. Süleyman UYGUN Fakülte Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1890
0 452 233 91 49 suygun@hotmail.com
Matematik Prof. Dr. Selahattin MADEN Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1819
0 452 233 91 49 selahattinmaden55@gmail.com
Moleküler Biyoloji ve Genetik Prof. Dr. Beyhan TAŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1881
0 452 233 91 49 beyhantass@gmail.com
Tarih Prof. Dr. Sadullah GÜLTEN Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1843
0 452 233 91 49 sadullah-gulten@hotmail.com
Kimya Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1829
0 452 233 91 49 lkelebekli@odu.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Prof. Dr.  Necip Fazıl DURU Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1859
0 452 233 91 49 nfduru@gmail.com
Sanat Tarihi Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1865
0 452 233 91 49 ahmetalibayhan@odu.edu.tr
Yabancı Diller Doç. Dr. Turgay HAN Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1851
0 452 233 91 49 turgayhan@yaho.com.tr
Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCA Bölüm Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1871
0 452 233 91 49 e_mehmetkoca@hotmail.com
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doç. Dr. Erdal ARI Yüksekokul Koordinatörü (0 452) 226 52 49
Dahili: 3902
0 452 226 52 39 erdalari@odu.edu.tr
Spor Yöneticiliği Doç. Dr.  Burkay CEVAHİRCİOĞLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 49
Dahili: 3903
0 452 226 52 39 burkaycevahircioglu@odu.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Gökhan İPEKOĞLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 49
Dahili: 3917
0 452 226 52 39 gokhanipekoglu@odu.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ
(Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon Numarası/(Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Mevlana Koordinatörü Doç. Dr.  Tolga AKTÜRK Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5603-5556
0 452 226 52 46 tolgaakturkk@gmail.com
Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Erol TAŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5600
0 452 226 52 46 eroltass@gmail.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5570
0 452 226 52 46 elifdemir80@gmail.com
Matematik Eğitimi ABD. Prof.. Dr.  Meral CANSIZ AKTAŞ Bölüm Koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5580
0 452 226 52 46 cansizmeral@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Sanem TABAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5591
0 452 226 52 46 sanemuca@gmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Doç. Dr. Şule BAŞTEMUR Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5597
0 452 226 52 46 sulebastemur@gmail.com
Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Gökhan ÖZSOY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Gülşah ULUAY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5631
0 452 226 52 46 gulsahuluay@odu.edu.tr
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Seher ÇETİNKAYA Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5567
0 452 226 52 46 seherbayat@hotmail.com
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Doç. Dr.  Erhan YAYLAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5539
0 452 226 52 46 erhanyaylak21@hotmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5541
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
(Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Farabi Koordinatörü Prof. Dr.  İlker AYDIN Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5530
0 452 226 52 46 ilkeraydin67@hotmail.com
 Matematik ve Fen Bilimleri Prof. Dr.  Erol TAŞ Bölüm Koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5600
0 452 226 52 46 eroltass@gmail.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL Bölüm Koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5570
0 452 226 52 46 elifdemir80@gmail.com
Matematik Eğitimi ABD. Prof.. Dr.  Meral CANSIZ AKTAŞ Bölüm Koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5580
0 452 226 52 46 cansizmeral@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr.  Sanem TABAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5591
0 452 226 52 46 sanemuca@gmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Doç. Dr. Şule BAŞTEMUR Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5597
0 452 226 52 46 sulebastemur@gmail.com
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Seher ÇETİNKAYA Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 seherbayat@hotmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Gülşah ULUAY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5631
0 452 226 52 46 gulsahuluay@odu.edu.tr
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Seher ÇETİNKAYA Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5567
0 452 226 52 46 seherbayat@hotmail.com
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Doç. Dr.  Erhan YAYLAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5530
0 452 226 52 46 erhanyaylak21@hotmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5541
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
(Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörleri)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5551-5557
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
 Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Erol TAŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5600
0 452 226 52 46 eroltass@gmail.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5570
0 452 226 52 46 elifdemir80@gmail.com
Matematik Eğitimi ABD. Prof. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5580
0 452 226 52 46 cansizmeral@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Sanem TABAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5589
0 452 226 52 46 sanemuca@gmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Doç. Dr. Şule BAŞTEMUR Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5597
0 452 226 52 46 sulebastemur@gmail.com
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Seher ÇETİNKAYA Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5573
0 452 226 52 46 seherbaya@hotmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Gülşah ULUAY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5531
0 452 226 52 46 gulsahuluay@odu.edu.tr
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5566
0 452 226 52 46 erkamsulak@gmail.com
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Prof. Dr. İlker AYDIN Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5530
0 452 226 52 46 ilkeraydin67@hotmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5541
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
(Bologna Koordinatörleri)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5551-5557
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Erol TAŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5600
0 452 226 52 46 eroltass@gmail.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5570
0 452 226 52 46 elifdemir80@gmail.com
Matematik Eğitimi ABD. Prof. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5580
0 452 226 52 46 cansizmeral@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Sanem TABAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5591
0 452 226 52 46 sanemuca@gmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Doç. Dr. Şule BAŞTEMUR Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5597
0 452 226 52 46 sulebastemur@gmail.com
Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr.  Gökhan ÖZSOY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Gülşah ULUAY Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5631
0 452 226 52 46 gulsahuluay@odu.edu.tr
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Seher ÇETİNKAYA Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5567
0 452 226 52 46 seherbayat@hotmail.com
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Doç. Dr. Erhan YAYLAK Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5539
0 452 226 52 46 erhanyaylak21@hotmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5541
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
TURİZM FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi Faruk YÜKSEL Fakülte Koordinatörü 5023 (0 452) 226 52 80 farukyuksel88@gmail.com
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Prof. Dr. Cavit YAVUZ Bölüm Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5015
(0 452) 226 52 80 cyavuz@odu.edu.tr