Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Yönetim


Yönetim

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.Rektör

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü

Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00


Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fikri BALTA

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü

Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

0 (452) 226 52 51 Dahili : 2260


Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Tevfik NOYAN

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü

Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

0 (452) 226 52 07 Dahili : 2256


Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şevket Metin KARA

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü

Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

0 (452) 226 52 05 Dahili : 2011