Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler


Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler

Toplumu geliştiren,yaşatan ve bir arada tutan sosyal ve kültürel öğeler üniversite gençliğine benimsetilmeli, araştırılmalı ve geliştirilmelidir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Ordu Üniversitesinde, yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yürütülmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz Morfoloji binasındaki yerinde öğrencilerin psikolojik ve sosyal yönden gelişmesine yardımcı olmak amacı ile oluşturulmuştur. Psikoloğumuz tarafından iletişim ve kimlik problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler ele alınmaktadır. Birimde çeşitli psikolojik sorunları olan öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yapılmaktadır.

Spor Tesisleri

• Spor Salonu

• Açık Basketbol Sahası

Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Ordu Üniversitesini temsil eden takımlar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mensubu branş antrenörleri tarafından seçilen başarılı öğrencilerden oluşmakta ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun hazırlamış olduğu yıllık faaliyet programına göre çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen müsabakalarda yer almaktadır.

"