Fakülte Koordinatörleri

TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi

 

Fax Numarası E-mail
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet BAYRAK Bologna/Farabi Koordinatörü (0 452) 226 52 14
Dahili: 5308 
(0 452) 226 52 28 abayrak@odu.edu.tr
FakülteKoordinatörü Doç. Dr. Tuba ŞAZİYE ÖZCAN Erasmus/Mevlana Koordinatörü (0 452) 226 52 14
Dahili: 5306
(0 452) 226 52 28 tsaydemir@hotmail.com
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla Benan AYRANCI Fakülte Koordinatörü (0 452) 212 12 86
Dahili: 5065
(0 452) 212 12 89 leylaayranci@odu.edu.tr
Klinik Bilimler Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla Benan AYRANCI Bölüm koordinatörü (0 452) 212 12 86
Dahili: 5065
(0 452) 212 12 89 leylaayranci@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax E-mail
Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Asim DURAN Fakülte Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili : 1462
(0 452) 226 52 24 asimduran@odu.edu.tr
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6203-6233
0 452 234 66 32 fikret_balta@hotmail.com
Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Ali İSLAM Bölüm koordinatörü 0 452 226 52 00
Dahili: 6230-6231
0 452 234 66 32 islamali@hotmail.com
Bitki Koruma Doç. Dr. Onur KOLOREN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6260-6261
0 452 234 66 32 koloren@yahoo.com 
Biyosistem Bölümü Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6200-6201
0 452 234 66 32 ttonkaz@hotmail.com
Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Zekai TARAKÇI  Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6300-6301
0 452 234 66 32 zetarakci@yahoo.com
Peyzaj Mimarlığı Dr. Öğr. Üyesi Murat YEŞİL Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6325
0 452 234 66 32 muraty25@hotmail.com
Tarım Ekonomisi Bölümü Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6203-6233
0 452 234 66 32 fikret_balta@hotmail.com
Tarla Bitkileri Doç. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6343
0 452 234 66 32 onalozlem@hotmail.com
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dr. Öğr. Üyesi Ferhat TÜRKMEN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6367
0 452 234 66 32 ferhat_turkmen@hotmail.com
Zootekni Bölümü Prof. Dr. Sezai ALKAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 00
Dahili: 6380-6382
0 452 234 66 32 sezaialkan@odu.edu.tr
ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILMAZ Fakülte Koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3016
0 452 323 82 56 zuleyhayilmaz52@gmail.com
İşletme  Doç. Dr. Sema YİĞİT Bölüm koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3076
0 452 323 82 56 semayigit@yahoo.com
İktisat Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU Bölüm koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3033
0 452 323 82 56 smutlu28@gmail.com
Çalışma Ekonomisi ve Endüsri İlişkileri  Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE Bölüm koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3050
0 452 323 82 56 gozcure@odu.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Evren HASPOLAT YILDIRIM Bölüm koordinatörü (0 452) 323 82 55
Dahili: 3091
0 452 323 82 56 evrenhaspolat78@yahoo.com
FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Denizcilik İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Fakülte Koordinatörü (0 452) 423 50 53
Dahili: 4754
0 452 423 99 53 nihansenbursa@odu.edu.tr
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü  Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Bölüm koordinatörü
Öğretim Üyesi
(0 452) 423 50 53
Dahili: 4716
0 452 423 99 53 nes-34@hotmail.com
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Fatih SANA Bölüm koordinatörü
Bölüm Başkanı
(0 452) 423 50 53
Dahili: 4747
0 452 423 99 53 fatihsana@hotmail.com
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Müzik  Dr. Öğr. Üyesi Sercan ÖZKELEŞ Fakülte Koordinatörü (0 452) 234 52 29
Dahili: 6072
0452 226 52 30 sercanozkeles@odu.edu.tr
Müzik Dr. Öğr. Üyesi Bahar SARIBOĞA Müzik Bölümü koordinatörü (0 452) 234 52 29
Dahili: 6085
0452 226 52 30 baharsariboga@gmail.com
Türk Müziği Öğr. Gör. Ercan DURMAZ Türk Müziği  Bölümü koordinatörü (0 452) 234 52 29
Dahili: 6065
0452 226 52 30 ercandurmaz38@gmail.com
Tiyatro Dr. Öğr. Üyesi V. Yasin AKYÜZ Tiyatro Bölümü koordinatörü (0 452) 234 52 29
Dahili: 6079
0452 226 52 30 vyasinakyuz@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
  Dr. Öğr. Üyesi Engin ÜMER Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5509
0 (452) 226 52 44 umerengin@gmail.com
Sinema ve Televizyon Doç. Dr. Mehmet YILMAZ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5522
0 (452) 226 52 44 mehmetyilmazdr@gmail.com
Grafik Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Adem YÜCEL Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5514
0 (452) 226 52 44 admycl@gmail.com
Heykel Dr. Öğr. Üyesi Nihat Sezer SABAHAT Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5511
0 (452) 226 52 44 nihatsabahat@odu.edu.tr
Resim Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇÖKLÜ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5623
0 (452) 226 52 44 cokluhatice@gmail.com
Seramik ve Cam Doç. Dr. Funda ALTIN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 47
Dahili: 5508
0 (452) 226 52 44 fundaaltin@yahoo.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Hemşirelik Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 5502
0 452 226 52 41 nerbil@odu.edu.tr
Hemşirelik Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 48
Dahili: 5530
0 452 226 52 41 nerbil@odu.edu.tr
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç. Dr. Zulal A. ŞEKEROĞLU Fakülte Koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1667
0 452 233 91 49 zulals@odu.edu.tr
Matematik Prof. Dr. Cemil YAPAR Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1630
0 452 233 91 49 cyapar@odu.edu.tr
Biyoloji Prof. Dr. Öznur.E.AKÇİN Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1659
0 452 233 91 49 oakcin@odu.edu.tr
Tarih Prof. Dr. Fatih ÜNAL Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1445
0 452 233 91 49 fatihunal@odu.edu.tr
Kimya Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1668
0 452 233 91 49 lkelebekli@odu.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Mesut TEKŞAN Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1695
0 452 233 91 49 mesutteksan@odu.edu.tr
Sanat Tarihi Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1432
0 452 233 91 49 ahmetalibayhan@odu.edu.tr
Yabancı Diller Doç. Dr. Erdinç PARLAK Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1650
0 452 233 91 49 erdincparlak@odu.edu.tr
Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCA Bölüm koordinatörü (0 452) 234 50 10
Dahili: 1447
0 452 233 91 49 mehmetkoca@odu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi  Hasan SÖZEN Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 49
Dahili: 3918
0 452 226 52 39 sozenhasan@yahoo.com
Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi  Burkay CEVAHİROĞLU Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 49
Dahili: 3912
0 452 226 52 39 burkaycevahiroglu@hotmail.com
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEVER Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 49
Dahili: 3915
0 452 226 52 39 ayhandever@gmail.com
EĞİTİM FAKÜLTESİ
(Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi  Telefon(Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Mevlana Koordinatörü Doç. Dr.  Gökhan ÖZSOY Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5555
0 452 226 52 46 cengizozyurek@aoutllok.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5611
0 452 226 52 46 sevdaturkis@gmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şenol SEZER Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5557
0 452 226 52 46 senolsezer.28@gmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÇİRIKÇİ Bölüm koordinatörü
(Departmental Coordinator)
(0 452) 226 52 50
Dahili: 5596
0 452 226 52 46 ozkanc61@hotmail.com
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr.  Gökhan ÖZSOY Bölüm koordinatörü
(Departmental Coordinator)
(0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatice DARGA Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5571
0 452 226 52 46 hdarga@hotmail.com
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5575
0 452 226 52 46 talipozturk@odu.edu.tr
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Doç. Dr.  Keziban TEKŞAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5566
0 452 226 52 46 kezibanteksan@gmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5569
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
(Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Farabi Koordinatörü Doç. Dr.  İlker AYDIN Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5631
0 452 226 52 46 ilkeraydin67@hotmail.com
 Matematik ve Fen Bilimleri Prof. Dr.  Cengiz ÖZYÜREK Bölüm koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5555
0 452 226 52 46 cengizozyurek@aoutllok.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ Bölüm koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5611
0 452 226 52 46 sevdaturkis@gmail
Matematik Eğitimi ABD. Doç. Dr.  Cemal BELEN Bölüm koordinatörü 0 452 226 52 50
Dahili:5581
0 452 226 52 46 cbelen52@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer KARAMAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5597
0 452 226 52 46 okaraman44@hotmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÇİRIKÇİ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili:5596
0 452 226 52 46 ozkanc61@hotmail.com
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr.  Gökhan ÖZSOY Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatice DARGA Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5571
0 452 226 52 46 hdarga@hotmail.com
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5575
0 452 226 52 46 talipozturk@odu.edu.tr
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Doç. Dr.  Keziban TEKŞAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5566
0 452 226 52 46 kezibanteksan@gmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5569
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
(Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörleri)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5569
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
 Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5555
0 452 226 52 46 cengizozyurek@aoutllok.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5611
0 452 226 52 46 sevdaturkis@gmail.com
Matematik Eğitimi ABD. Doç. Dr. Cemal BELEN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5581
0 452 226 52 46 cbelen52@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şenol SEZER Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5557
0 452 226 52 46 senolsezer.28@gmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÇİRIKÇİ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5597
0 452 226 52 46 ozkanc61@hotmail.com
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5556
0 452 226 52 46 nalanarabacı@gmail.com
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Doç. Dr. Keziban TEKŞAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5566
0 452 226 52 46 kezibanteksan@gmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5569
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
(Bologna Koordinatörleri)
Koordinatörler Listesi
Bölüm Unvan Ad Soyad Görevi Telefon (Dahili) Fax Numarası E-mail
Birim Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKTÜRK Fakülte Koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5557
0 452 226 52 46 tolgaakturkk@gmail.com
 Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5555
0 452 226 52 46 cengizozyurek@aoutllok.com
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5611
0 452 226 52 46 sevdaturkis@gmail.com
Matematik Eğitimi ABD. Doç. Dr. Cemal BELEN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5581
0 452 226 52 46 cbelen52@hotmail.com
Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer KARAMAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5597
0 452 226 52 46 okaraman44@hotmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÇİRIKÇİ Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5597
0 452 226 52 46 ozkanc61@hotmail.com
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5616
0 452 226 52 46 gozsoy@gmail.com
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5556
0 452 226 52 46 nalanarabacı@gmail.com
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seher BAYAT Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5567
0 452 226 52 46 seherbayat@hotmail.com
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğt. Böl. Doç. Dr. Keziban TEKŞAN Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5566
0 452 226 52 46 kezibanteksan@gmail.com
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU Bölüm koordinatörü (0 452) 226 52 50
Dahili: 5569
0 452 226 52 46 hasanhuseyinmutlu@hotmail.com