Enstitü Koordinatörleri

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon
 (Dahili)

Fax

E-mail

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. 

Melek ÇOL AYVAZ

Enstitü Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 6104

0 452 226 52 20

mcol@odu.edu.tr

Bahçe Bitkileri 

Prof. Dr.

Ali İSLAM

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6236

0 452 234 66 32

islamali@hotmail.com

Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği 

Doç. Dr.

Yılmaz ÇİFCİ

Bölüm Koordinatörü

0 452 423 50 53
Dahili: 4703

0 452 423 99 53

yciftci@gmail.com

Bitki Koruma 

Prof. Dr. 

Onur KOLÖREN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6262

0 452 234 66 32

koloren@yahoo.com 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr. 

Öznur ERGEN AKÇİN

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1800

0 452 233 91 49

oakcin@odu.edu.tr

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi/(Fen Bilgisi Eğitimi-Matematik Eğitimi)

Prof. Dr. 

Erol TAŞ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5600

0 452 226 52 39

eroltass@gmail.com

Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. 

Zekai TARAKÇI

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6300

0 452 226 52 53

zetarakci@hotmail.com

Kimya 

Prof. Dr.

Latif KELEBEKLİ

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1668

0 452 233 91 49

lkelebekli@odu.edu.tr

Matematik 

Prof. Dr.

Selahattin MADEN

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1819

0 452 233 91 49

smaden@odu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı 

Doç. Dr. 

Pervin YEŞİL

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6322

0 452 234 66 32

perviny48@gmail.com

Tarla Bitkileri 

Prof. Dr.

Şevket Metin KARA

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6340

0 452 226 52 53

smkara58@hotmail.com

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme 

Prof. Dr. 

Faruk ÖZKUTLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6360

0 452 234 66 32

farukozkutlu@hotmail.com

Yenilenebilir Enerji 

Prof. Dr. 

Tahsin TONKAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 233 48 51
Dahili: 6200

0 452 226 52 37

ttonkaz@odu.edu.tr

Zootekni 

Prof. Dr.

Sezai ALKAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 6382

0 452 234 66 32

sezaialkan61@gmail.com

Deniz Ulaştırma Mühendisliği Doç. Dr. Özkan UĞURLU Bölüm Koordinatörü 0 452 423 50 53
Dahili: 4704
0 452 226 52 53 ougurlu@odu.edu.tr
Denizel Çevre Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRE Bölüm Koordinatörü 0 452 423 50 53 Dahili:4743 0 452 226 52 53 hasanture@odu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

(Dahili)

Fax

E-mail

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi

Yahya TURAN

Enstitü Koordinatörü 

0 452 226 52 00
Dahili: 6111

 0 452 226 52 31

okaraman44@hotmail.com

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Şenol SEZER

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5597

0 452 226 52 46

senolsezer.28@gmail.com

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Emel Bayrak ÖZMUTLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5571

0 452 226 52 46

emelbayrak84@hotmail.com

Sosyal Bilimler ve Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Talip ÖZTÜRK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5534

0 452 226 52 46

ozturk_talip@hotmail.com

Grafik Anasanat Dalı

Doç. Dr.

Adem YÜCEL

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 5514

0 452 226 52 44

ademyucel@odu.edu.tr

Sinema ve Televizyon
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Mehmet YILMAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 5522

0 452 226 52 44

mehmet.yilmaz@odu.edu.tr

Tarih Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sadullah GÜLTEN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1843

0 452 233 91 49

sadullah-gulten@hotmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr.

Mesut TEKŞAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1859

0 452 233 91 49

mesutteksan4@gmail.com

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Orhan BAYRAK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1921

0 452 226 52 26

o.iyibilgin@odu.edu.tr

Müzik Anasanat Dalı

Doç. Dr. 

Sercan ÖZKELEŞ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 29
Dahili: 6072

0 452 226 52 44

sercanozkeles@hotmail.com

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Gürol ÖZCÜRE

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3050

0 452 323 82 56

gozcure@odu.edu.tr

İktisat Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3003

0 452 323 82 56

smutlu28@gmail.com

İşletme Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Sema YİĞİT

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3076

0 452 323 82 56

semayigit@yahoo.com

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Ahmet Ali BAYHAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1865

0 452 233 91 49

ahmetalibayhan@odu.edu.tr

Sosyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet KOCA

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1871

0 452 233 91 49

e_mehmetkoca@hotmail.com

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Üzeyir SÜĞÜMLÜ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5533

0 452 226 52 46

u.sugumlu@gmail.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D

Doç. Dr.

Erdinç PARLAK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 1851

0 452 226 52 46

erdincparlak@gmail.com

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon
 (Dahili)

Fax

E-mail

Müdür

Doç. Dr

Alparslan İNCE

Enstitü Koordinatörü 

0 452 226 52 00
Dahili:6120

0 (452) 226 52 55

aince@odu.edu.tr

Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. 

Nülüfer ERBİL

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:6539

0 (452) 226 52 41

nulufererbil@gmail.com

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Ayhan DEVER

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:3915

0 (452) 226 52 39

ayhandever@gmail.com

Tıbbi Biyokimya A.D.

Prof. Dr.

Tülin BAYRAK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:5257

0 (452) 226 52 28

bayrakt09@gmail.com

Sağlık Yönetimi A.D.

Arş. Gör.

Deniz GÜNEŞ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:6401

0 (452) 226 52 41

denizgunes1912@gmail.com