Enstitü Koordinatörleri

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon Numarası/(Dahili)

Fax Numarası

E-mail

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. 

Melek ÇOL AYVAZ

Enstitü Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 6104

0 452 226 52 20

mcol@odu.edu.tr

Bahçe Bitkileri 

Prof. Dr.

Ali İSLAM

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6236

0 452 234 66 32

islamali@hotmail.com

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 

Doç. Dr.

Yılmaz ÇİFCİ

Bölüm Koordinatörü

0 452 423 50 53
Dahili: 4703

0 452 423 99 53

yciftci@gmail.com

Bitki Koruma 

Prof. Dr. 

Onur KOLÖREN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6262

0 452 234 66 32

koloren@yahoo.com

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr. 

Beyhan TAŞ

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1881

0 452 233 91 49

beyhant@odu.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/(Fen Bilgisi Eğitimi-Matematik Eğitimi)

Doç. Dr. 

Aslıhan OSMANOĞLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5600

0 452 226 52 39

aslihanosmanoglu@odu.edu.tr

Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. 

Zekai TARAKÇI

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6300

0 452 226 52 53

zetarakci@hotmail.com

Kimya 

Prof. Dr.

Latif KELEBEKLİ

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1668

0 452 233 91 49

lkelebekli@odu.edu.tr

Matematik 

Prof. Dr.

Selahattin MADEN

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1819

0 452 233 91 49

smaden@odu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı 

Dr. Öğr. Üyesi

Şeyma ŞENGÜR

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6352

0 452 234 66 32

seymasengur@odu.edu.tr

Tarla Bitkileri 

Prof. Dr.

Nuri YILMAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6341

0 452 226 52 53

nyilmaz@odu.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Dr. Öğr. Üyesi

Funda IRMAK YILMAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6366

0 452 234 66 32

fundairmakyilmaz@odu.edu.tr

Yenilenebilir Enerji 

Prof. Dr. 

Tahsin TONKAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 233 48 51
Dahili: 6200

0 452 226 52 37

ttonkaz@odu.edu.tr

Zootekni 

Prof. Dr.

Sezai ALKAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 6382

0 452 234 66 32

sezaialkan61@gmail.com

Deniz Ulaştırma Mühendisliği Prof. Dr. Özkan UĞURLU Bölüm Koordinatörü 0 452 423 50 53
Dahili: 4704
0 452 226 52 53 ougurlu@odu.edu.tr
Denizel Çevre Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRE Bölüm Koordinatörü 0 452 423 50 53 Dahili:4743 0 452 226 52 53 hasanture@odu.edu.tr

Gıda Güvenliği

Prof. Dr. 

Tahsin TONKAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6300

0 452 226 52 53

ttonkaz@odu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon Numarası/(Dahili)

Fax Numarası

E-mail

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr.

Mehmet Kenan ŞAHİN

Enstitü Koordinatörü 

0 452 226 52 00
Dahili: 1923

 0 452 226 52 31

msahin@odu.edu.tr

Temel Eğitim Anabilim Dalı-Sınıf Eğitimi BD

Dr. Öğr. Üyesi

Emel Bayrak ÖZMUTLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5571

0 452 226 52 46

emelozmutlu@odu.edu.tr

Temel Eğitim Anabilim Dalı-Okul Öncesi BD

Dr. Öğr. Üyesi

Gülşah ULUAY

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5631

0 452 226 52 46

gulsahuluay@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ABD-Eğitim Programları ve Öğretim BD

Doç. Dr.

Sanem UCA

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5589

0 452 226 52 46

sanemuca@gmail.com

Eğitim Bilimleri ABD-Eğitim RPD BD

Dr. Öğr. Üyesi

Şule BAŞTEMUR

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5592

0 452 226 52 46

sulebastemur@gmail.com

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Talip ÖZTÜRK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5534

0 452 226 52 46

ozturk_talip@hotmail.com

Grafik Anasanat Dalı

Doç. Dr.

Mehmet Fatih YELMEN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 5514

0 452 226 52 44

mehmetfatihyelmen@odu.edu.tr

Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr.

Çağrı YILMAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 5522

0 452 226 52 44

cagriy@gmail.com

Tarih Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sadullah GÜLTEN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1843

0 452 233 91 49

sadullah-gulten@hotmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr.

Abdullah EREN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1856

0 452 233 91 49

abdullaheren3@yahoo.com

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Orhan BİLGİN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1921

0 452 226 52 26

o.iyibilgin@odu.edu.tr

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Asım DURAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1915

0 452 226 52 26

asimduran@odu.edu.tr

Müzik Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi 

Aytunç AYDIN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 29
Dahili: 6073

0 452 226 52 44

aytuncaydin@gmail.com

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sebiha KABLAY

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 5534

0 452 323 82 56

kablaysebiha@hotmail.com

İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3003

0 452 323 82 56

smutlu28@gmail.com

İşletme Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Hakan YAZARKAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3070

0 452 323 82 56

hayazarkan@gmail.com

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Ahmet Ali BAYHAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1865

0 452 233 91 49

bayhanahmetali@hotmail.com

Sosyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet KOCA

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1871

0 452 233 91 49

e_mehmetkoca@hotmail.com

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD-Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Doç. Dr.

Üzeyir SÜĞÜMLÜ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5551

0 452 226 52 46

usugumlu@gmail.com

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD-Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

Doç. Dr.

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5535

0 452 226 52 46

filizzayimogluozturk@odu.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D

Öğr. Gör.. Dr.

İbrahim KOÇ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 1888

0 452 226 52 46

kocram76@hotmail.com

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon Numarası
 (Dahili)

Fax Numarası

E-mail

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi

Hanife DURGUN

Enstitü Koordinatörü 

0 452 226 52 00
Dahili:6120

0 (452) 226 52 55

hanifedurgun@odu.edu.tr

Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. 

Nülüfer ERBİL

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:6539

0 (452) 226 52 41

nerbil@odu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Erdal ARI

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:3914

0 (452) 226 52 39

erdalari@odu.edu.tr

Tıbbi Biyokimya A.D.

Prof. Dr.

Tevfik NOYAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:5264

0 (452) 226 52 28

tevfiknoyan@hotmail.com

Sağlık Yönetimi A.D.

Doç. Dr.

Taşkın KILIÇ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:6535

0 (452) 226 52 41

taskinkilic@odu.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Ali ASLAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili:5325

0 (452) 226 52 41

aliaslan@odu.edu.tr