Enstitü Koordinatörleri

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon
 (Dahili)

Fax

E-mail

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi

Melek ÇOL AYVAZ

Enstitü Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 6104

0 452 226 52 20

mcol@odu.edu.tr

Bahçe Bitkileri 

Prof. Dr.

Ali İSLAM

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6231

0 452 234 66 32

islamali@hotmail.com

Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi

Cem Tolga GÜRKANLI

Bölüm Koordinatörü

0 452 423 50 53
Dahili: 4703

0 452 423 99 53

cgurkanli44@gmail.com

Bitki Koruma 

Prof. Dr. 

Onur KOLÖREN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6262

0 452 234 66 32

koloren@yahoo.com 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr. 

Öznur ERGEN AKÇİN

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1640-1659

0 452 233 91 49

oakcin@gmail.com

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
(Fen Bilgisi Eğitimi)

Prof. Dr. 

Cengiz ÖZYÜREK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5555

0 452 226 52 39

cengizozyurek@odu.edu.tr

Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. 

Zekai TARAKÇI

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6300

0 452 226 52 53

zetarakci@hotmail.com

Kimya 

Prof. Dr.

Latif KELEBEKLİ

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1668

0 452 233 91 49

kelebekli@odu.edu.tr

Matematik 

Prof. Dr.

Cemil YAPAR

Bölüm Koordinatörü

0 452 234 50 10
Dahili: 1630

0 452 233 91 49

yapar47@mynet.com

Peyzaj Mimarlığı 

Dr. Öğr. Üyesi

Pervin YEŞİL

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6322

0 452 234 66 32

perviny48@gmail.com

Tarla Bitkileri 

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih ÖNER

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6345

0 452 226 52 53

fatihoner@gmail.com

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme 

Dr. Öğr. Üyesi

Ferhat TÜRKMEN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 26
Dahili: 6367

0 452 234 66 32

ferhat_turkmen@hotmail.com

Yenilenebilir Enerji 

Dr. Öğr. Üyesi

Mithat AKGÜN

Bölüm Koordinatörü

0 452 233 48 51
Dahili: 4110

0 452 226 52 37

makgun@odu.edu.tr

Zootekni 

Prof. Dr.

Sezai ALKAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 6382

0 452 234 66 32

sezaialkan@odu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

(Dahili)

Fax

E-mail

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi

Abdulkadir ÖZTÜRK

Enstitü Koordinatörü 

0 452 226 52 00
Dahili: 6114

 0 452 226 52 31

akadirozturk@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer KARAMAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5597

0452 226 52 46

okaraman44@hotmail.com

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Hayriye GÜL KURUYER

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5577

0452 226 52 46

kuruyergul@yahoo.com

Sosyal Bilimler ve Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Üzeyir SÜĞÜMLÜ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 50
Dahili: 5615

0452 226 52 46

u.sugumlu@gmail.com

Grafik Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Aytaç ÖZMUTLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 5516

0452 226 52 44

aytacozmutlu@gmail.com

Sinema ve Televizyon
Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Mehmet YILMAZ

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 5522

0452 226 52 44

mehmetyilmazdr@gmail.com

Tarih Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğrul ÖZCAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1079

0452 233 91 49

tugrulozcan55@hotmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Abdulkadir ÖZTÜRK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1645

0452 233 91 49

akadirozturk@odu.edu.tr

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Orhan İYİBİLGİN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1415

0452 226 52 26

orbilgin@yahoo.com

Müzik Anasanat Dalı

Doç. Dr. 

Köksal APAYDINLI

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 29
Dahili: 6066

0452 226 52 44

köksalapaydinli@odu.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Gürol ÖZCÜRE

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3050

0452 323 82 56

gozcure@odu.edu.tr

İktisat Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Bölüm Koordinatörü

0 452 323 82 56
Dahili: 3003

0452 323 82 56

smutlu28@gmail.com

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Ahmet Ali BAYHAN

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 00
Dahili: 1432

0452 233 91 49

ahmetalibayhan@odu.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon
 (Dahili)

Fax

E-mail

Müdür

Doç. Dr

Alparslan İNCE

Enstitü Koordinatörü 

0 452 226 50 10
Dahili: 6120

0 (452) 226 52 55

aince@odu.edu.tr

Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. 

Nülüfer ERBİL

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 48
Dahili: 5583

0 (452) 226 52 41

nerbil@odu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Ayhan DEVER

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 49
Dahili: 3912

0 (452) 226 52 39

ayhandever@gmail.com

Tıbbi Biyokimya A.D.

Doç. Dr.

Tülin BAYRAK

Bölüm Koordinatörü

0 452 226 52 14
Dahili: 5257

0 (452) 226 52 28

bayrakt09@gmail.com