Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Doktora Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bahçe Bitkileri alanında Doktora Diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları


Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı doktora programına öğrenci kabulü ve kayıt şartları için “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bahçe Bitkileri alanında Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. En az 28 kredilik dersi alarak CC veya daha yukarısı bir notla geçmiş olmak, 2. Seminer dersini almış ve başarıyla sunmuş olmak, 3. Bir Doktora Tezi hazırlayıp, jüri önünde başarıyla savunmuş olmak.

Program Profili


Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda 5 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Lisans üstü mezunları öncelikli olarak GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde görev alabilmektedirler. Ayrıca Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kurumlarda, Üniversitelerde ve Belediyelerin çeşitli birimlerinde görev yapabilirler. Bunların yanı sıra doğa koruma ve çevre yönetimi ile ilgili kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum örgütlerinde planlaması ve uygulayıcı olarak etkin görevler üstlenebilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarına yönelik olarak bahçe bitkileri ıslahı, üretimi ve tohumculuğu ile tarımsal mücadele alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslar arası şirketlerde görev yapabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora derecesinin üst programı mevcut değildir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora programından mezuniyet şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefon: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: bahce@odu.edu.tr Web: http://ziraat.odu.edu.tr/index.php/posted/107 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fikri BALTA Telefon: 00 90 452 2345010–1428 E-posta: baltaf04@yahoo.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Muharrem YILMAZ Telefon: : 00 90 452 2345010–1431 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: muharremyilmaz@gmail.com

Bölüm Olanakları


Araştırma olanakları: Bölümümüzde pomolojik analizlerin yapıldığı bir laboratuvar ile lisans ve yüksek lisans derslerinin yapıldığı derslikler mevcuttur. Bölümümüz ayrıca 2 adet plastik sera ile bölgeye uygun farklı meyve türlerinin bulunduğu araştırma ve uygulama alanlarına sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2 Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3 Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savunabilme
4 Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
5 Bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
6 Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH711 BAHÇE BİTKİLERİNDE DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BAH712 BODURLAŞMIŞ MEYVE AĞAÇLARI Zorunlu 3 0 0 0
BAH617 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE YENİ GELİŞMELER Zorunlu 3 0 0 0
BAH700S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
BAH715 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH718-13 ANAÇ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
BAH720-13 ANAÇ-KALEM İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BAH709-13 ASMALARDA ABİYOTİK STRES FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
BAH727 BAHÇE BİTKİLERİNDE ÇEŞİT GELİŞTİRMEDE YENİLİKLER Zorunlu 3 0 0 0
BAH705 BAHÇE BİTKİLERİNDE DİNLENME FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
BAH723 BAHÇE BİTKİLERİNDE FİTOKİMYASALLAR Zorunlu 3 0 0 6
BAH712-13 BUDAMA FİZYOLOJİSİ VE BUDAMADA YENİ TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 6
BAH605 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE YENİ KLONAL ANAÇLAR Zorunlu 3 0 0 0
BAH719 MEYVE AĞAÇLARINDA KURAĞA VE DONA DAYANIM ESASLARI Zorunlu 3 0 0 6
BAH725-13 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Zorunlu 3 0 0 6
BAH704 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Zorunlu 3 0 0 6
BAH707-13 SEBZELERDE HASTALIKLARA DAYANIKLILIK ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
BAH714 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
BAH700T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
BAH703 TOHUM BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
BAH700-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
BAH700I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 6
BAH724 ÜZÜMSÜ MEYVELER ISLAHI Zorunlu 3 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH721 BAHÇE BİTKİLERİNDE KAMBİYEL AKTİVİTE Zorunlu 3 0 0 6
BAH710-13 MEYVE AĞAÇLARINDA KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Zorunlu 3 0 0 6
BAH631 MEYVECİLİKTE FOTOSENTEZ EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BAH713 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
BAH716 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
BAH700II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH700S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 24
BAH700III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 64. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH700TI TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 24
BAH700IV UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 8 0 0 65. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH700TII TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 24
BAH700V UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 8 0 0 66. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BAH700TIII TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 24
BAH700VI UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 8 0 0 6