Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


75850160-104.01.04.01-80318 Sayı ve 16/12/2016 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı kararla Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci kabul koşulları 1 kasım 2016 tarih ve 29875 sayılı resmi gazetede yayımlanan madde 8 (2)-b maddesinde yer alan kabul koşullarına uygun şekilde yapılacaktır. Önerilen Programa Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Eğitim Fakültelerinin Spor Eğitimi ile ilgili alanlarından (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi Bölüm mezunları) lisans mezunları kabul edilecektir. Ayrıca alan dışından lisans mezunu öğrencilerde hazırlık programı derslerini aldıktan sonra yüksek lisans programına kabul edilebilecektir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde esas alınacak puanlar; adayların ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği durumunda sırasıyla ALES puanı ve ağırlıklı not ortalaması yüksek olan tercih edilir. Değerlendirme sonuçları enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Bu değerlendirme koşulları yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. Anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin, daha önce başka bir üniversite veya enstitüden eşdeğer programda almış olduğu derslerin kredisine sayılması hususu ODÜ Lisansüstü Yönetmeliğince belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


En az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak. 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak. Bir seminer hazırlayıp sunmak. Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp jüri önünde sunarak başarılı olmak.

Program Profili


Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarının çeşitli kademesinde görev yapacak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, beden eğitimi ve spor kültürünü her alanda geliştirebilmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yüksek lisans mezunları üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da milli eğitimi kurumlarında uzman öğretmen olarak görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Teorik, araştırma ve projeye yönelik değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları


Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Koşulları


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Doç. Dr. Ayhan DEVER 452-2265249/3915

Bölüm Olanakları


80m2 lik alana sahip Performans Laboratuvarında listedeki ölçüm cihazlarımız mevcuttur. Isokinetic Extremity System Wearable Metabolic System Stability Health Fitness Reaction and Movement Time Panel Glucose and Lactate Analyzer Anaerobic Test System Aerobic test System

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES609175403 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BES629175403 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK Zorunlu 3 0 0 0
BES605175403 MOTOR GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 0
BES623175403 OLİMPİZM FELSEFESİ VE MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI Zorunlu 3 0 0 0
BES601175403 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BES607175403 SPOR FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BES625175403 SPOR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
BES615175403 SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BES621175403 SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
BES619175403 SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
BES611175403 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BES613175403 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME Zorunlu 3 0 0 0
BES627175403 SPORTİF REKREASYON Zorunlu 3 0 0 0
BES631175403 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 1 0 0
BES617175403 TÜRK SPOR TEŞKİLATI Zorunlu 3 0 0 0
BES603175403 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES602175403 BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 0
BES630175403 ENGELLİLERDE SPOR Zorunlu 3 0 0 0
BES624175403 KARŞILAŞTIRMALI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 3 0 0 0
BES610175403 MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu 3 0 0 0
BES600175403 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
BES606175403 SPOR ANATOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BES616175403 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
BES612175403 SPORCU BESLENMESİ Zorunlu 3 0 0 0
BES608175403 SPORDA ANTROPOMETRİ Zorunlu 3 0 0 0
BES626175403 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 0
BES622175403 SPORDA ORGANİZASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BES614175403 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 0
BES628175403 TURİZM VE SPOR Zorunlu 3 0 0 0
BES620175403 TÜRK SPOR POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
BES618175403 TÜRK SPOR TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0