Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur. 2011 yılında Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine Tıbbi Biyokimya dersleri verilmeye başlanılmıştır. İlk yüksek lisans proğramı dersleri 2014 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece


Yüksek lisans, Bilim uzmanlığı

Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES puanının 55, yurtdışında öğrenimin tamamlayanlar için denklik belgesi, fakültelerin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Kimya, Gıda Mühendisliği ve Diyetisyenlik bölümlerinden lisans diplomasına sahip olma koşullarının geçerli olması uygun görülmüştür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her bir yarı yılı dönemi için bir adet ara sınav ve yıl sonu sınavı yapılmaktadır. Tez döneminde yaptığı çalışmalardan başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilmektedir. Dönem başarı notu değerlendirilmesinde ara sınav ağırlığı %40, yıl sonu sınav ağırlığı %60'dır.

Mezuniyet Koşulları


Belirlenen yasal süreler içerisinde alınan derslerde ve tez çalışmasını tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Cumhuriyet Yerleşkesi, Morfoloji Binasıi C Blok, Kat:2 ORDU,Telefon : 0 (452) 226 52 14 Faks : 0 (452) 226 52 28 Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Tevfik NOYAN

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Program Profili


Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında, temel ve klinik biyokimya alanında teorik ve pratik ders ve uygulamalar yapılmaktadır.

Program Profili


Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında, temel ve klinik biyokimya alanında teorik ve pratik ders ve uygulamalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yeterli şartları sağlayanlar; Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.

Bölüm Olanakları


Anabilim dalımızda 1 profesör ve 2 doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda lisans ve yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. Morfoloji binasında bir adet araştırma laboratuvarında ELISA, spektrofotometre, santrifüj, pH metre, hassas terazi, kimyasallar, derin dondurucu ve distile su cihazı bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Temel laboratuvar kuralları ve işleyiç sürecini kavrar
2 Biyokimya analiz prensiplerini ve ölçüm sonuçlarını etkileyen faktörleri kavrar
3 Temel biyokimyasal metabolik süreçleri kavrar
4 Metabolik bozukluklar ve hastalıklardaki biyokimyasal bozuklukları kavrar
5 Veri yönetimi, analiz prensipleri, araştırma sonuçlarının yorumlanmasını kavrar
6 Bilimsel makale ve tez yazım kurallarını öğrenir
7 Çözelti hazırlayabilir
8 Laboratuvarda bulunan ölçüm cihazlarını kullanabilme becerisi kazanır
9 Temel ve tıbbi biyokimyanın çeşitleri konularıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilme yetkinliği kazanır.
10 Biyokimyasal analizleri etkileyen faktörlerin ne olduğunu öğrenir
11 Kongre, sempozyum ve seminerlere katılarak alanındaki güncel gelişmeleri takip eder
12 Biyokimya alanıyla ilgili güncel makale ve basılı yayınları takip etme yetkinliği kazanır
13 Metabolik süreçler arasındaki ilişkileri öğrenir

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBK609/17541 BİYOİSTATİSTİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAM KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 0
TBK607 BİYOKİMYASAL ANALİZ PRENSİPLERİ-I Zorunlu 2 2 0 0
TBK601 KARBONHİDRAT VE TÜREVLERİNİN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu 2 0 0 0
TBK603 LİPİD VE TÜREVLERİN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu 2 0 0 0
TBK605/17541 PROTEİN VE TÜREVLERİNİN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu 2 2 0 0
SEÇ2013541_1_1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli 0 0 0 0
TBK-600.T/17541 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 1 0 0
TBK-600-UAD-17541 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBK613/17541 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 0
TBK602/17541 BİYOKİMYASAL ANALİZ PRENSİPLERİ-II Zorunlu 2 2 0 0
TBK604/17541 ENZİMLERE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 0
TBK-600.S/17541 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2013541_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS