Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2013-2014 Bahar Yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kuruluş


2013-2014 Bahar Yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


01.07.1996 tarih ve 22683 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ”nin Öğrenci Kabul kenar başlıklı 2. Maddesinin “… Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.” hükmüne ve Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin yüksek lisans programına başvuru şartlarını düzenleyen 7/a maddesine göre, Güzel Sanatlar alanına yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların Lisans diplomasına sahip olmaları yeterlidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Sinema ve Televizyon lisansüstü programı mezunları alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Sinema ve televizyon alanında genel kültür birikimi oluşturmak
2 Temel sanat eğitimi yanında sinema alanında sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak
3 Medya metinlerinin analiz edilmesi konusunda akademik düzeyde vizyon kazandırmak.
4 Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında düşünme ve program boyunca edindikleri birikimi kendi uzmanlık alanları olan sinema ve televizyona uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
5 Sinema ve televizyon alanında üst düzeyde kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
6 Kazandığı bilimsel formasyonla sinema ve televizyon alanında karşılaştığı "problemleri" bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
7 Duygu ve düşüncelerini, akademik bir dil ile bezenmiş “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
8 Sinema ve televizyon alanında icra edeceği mesleğinde bağımsız çalışabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliği kazandırmak.
9 Sinema ve televizyon alanındaki üretim sürecinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde koordinasyon sağlayabilme yetkinliği kazandırma

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVY500S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
STVY500T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
STVY500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVY509 FİLM VE YENİ MEDYA (Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY515 FİLM YAPIM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI(Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY519 MEDYA VE SİVİL TOPLUM Zorunlu 3 0 0 5
STVY501 MEDYA-İLETİŞİM TEORİ VE İNCELEMELERİ (Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY517 NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY551 SİNEMA ENDÜSTRİSİ Zorunlu 3 0 0 5
STVY513 SİNEMA VE KÜRESELLEŞME Zorunlu 3 0 0 5
STVY503 SİNEMA VE TELEVİZYONDA ANLATIM YÖNTEMLERİ (Z) Zorunlu 3 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVY506 BELGESEL SİNEMA VE TÜRLERİ(Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY502 FİLİM-DİZİ ANALİZİ VE ELEŞTİREL PERSFEKTİF(Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY512 FİLM VE DİZİ DRAMATURGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
STVY510 GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ VE KOMPOZİSYON Zorunlu 3 0 0 5
STVY530 MEDYA VE PROPAGANDA Zorunlu 3 0 0 5
STVY532 REKLAM METİNLERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
STVY526 SAHNE TASARIMINDA SAYISAL MODELLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
STVY500S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
STVY504 SİNEMATOGRAFİ PRENSİPLERİ(Z) Zorunlu 3 0 0 5
STVY500T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 25
STVY500-I UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) I Zorunlu 8 0 0 5
STVY500-II UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) II Zorunlu 8 0 0 5
STVY524 ÜÇ BOYUTLU BİÇİMLENDİRME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
STVY516 YENİ MEDYA İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 5
STVY514 YÖNETMENLER SİNEMASI Zorunlu 3 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVY500 UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) Zorunlu 8 0 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVY500T-II TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 25
STVY500-IV UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) IV Zorunlu 8 0 0 5