Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2013 yılında yüksek lisans bölümüne öğrenci almıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin yüksek lisans programına başvuru şartlarını düzenleyen 7/a maddesine göre yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; a) Lisans diplomasına ve b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yönetmeliğin 8. maddesine göre lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecelerini Ordu Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yönetmeliğin 15. Maddesine göre Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili


Program sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanındaki ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretimini içermektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Özel Sektör işletmelerinde, sendikalarda, kamuda çalışma yaşamını düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve İŞKUR Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kurumlarda, ILO ve AB gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri beklenmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlarda 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler başarılıdır.Her öğrenci, kayıt yaptırdığı yarıyıla ilişkin derslerin, uygulamaların ve diğer çalışmaların en az %70’ine katılmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili dersin final sınavına alınmazlar. Öğrenciler bir defa herhangi bir derse devam zorunluluğunu yerine getirirse, dersin tekrar alınması halinde yeniden devam şartı aranmaz. Ders notu belirlenirken, öğrencinin ara sınav ve final sınavı performansının yanı sıra, proje veya kısa ödev performansı da dikkate alınır. Sınavlar enstitü tarafından düzenlenir ve uygulanır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisans programını başarılı ile tamamlayan öğrenciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları


Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Doç. Dr.Gürol ÖZCÜRE AKTS / DS Koordinatörü: Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE İletişim Adresi: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Gölevi mevki, No:303 52300 Ünye/ORDU Tel: 0452 3238255/3232493 Fax: 0452 3238256

Bölüm Olanakları


Bölümümüz Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilmektedir. Fakültemiz içerisinde idare binası, sosyal tesisler (Konferans salonu, mutfak, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Konferans salonu 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek niteliktedir. Derslik binasının içinde 14 adet dershane, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane ve okuma salonu bulunmaktadır. Yerleşke, deniz ve devlet sahil yolu kenarında konumlanmış olup içinde ayrıca amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları ile oturma alanları mevcut bulunmaktadır. Fakültemiz Ünye’ye 5 km mesafede olup, gerek Ordu, gerekse Samsun yönüne ulaşım düzenli olarak işlemektedir. Ayrıca üniversitemizde çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin temel kavramlarını tanımlayabilecekler ve yorumlayabileceklerdir.
2 Üretim ilişkileri içinde işçi ve işveren kesimlerinin rollerini kavrayabileceklerdir.
3 İşçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilecekler ve Yargıtay kararlarını tartışabileceklerdir.
4 İş Hukukunun kavramlarını tanımlayabilecekler ve İş Kanununu yorumlayabileceklerdir.
5 Sosyal Güvenlik Hukukunun kavramlarını tanımlayıp tartışabileceklerdir.
6 Farklı paydaş kesimler tarafından (işveren, işçi, devlet, sendika ve toplum vb.) ücrete atfedilen değeri kavrayabileceklerdir.
7 Türkiye'nin sosyal yapısını değerlendirip tartışabileceklerdir.
8 Emek piyasasında yaşanan değişimleri sendikacılık ve toplu pazarlığın gelişimiyle ilişkilendirebileceklerdir.
9 Ücret ile verim arasındaki ilişkiyi tartışarak, ödenmesi gereken ücret üzerine sonuç çıkarabileceklerdir.
10 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde sendikacılık, istihdam ve iş piyasaları konusunda değerlendirme yapabileceklerdir.
11 Sosyal güvenlik sistemini yorumlayıp Sosyal güvenlik reformunu tartışabileceklerdir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
CEK600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
CEK600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK513 AB İstihdam ve Sosyal Politikasına Türkiye’nin Uyumu (seçmeli) Zorunlu 3 0 0 5
CEK503 Çalışma Ekonomisi Teorisi Zorunlu 3 0 0 5
CEK507 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 5
CEK505 İş Hukuku İçtihatları Zorunlu 3 0 0 5
CEK515 İşsizlik ve İstihdam Politikaları (seçmeli) Zorunlu 3 0 0 5
CEK600S Seminer Zorunlu 0 0 0 5
CEK501 Sosyal Bilimlerde Yöntem Zorunlu 3 0 0 5
CEK600-I Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK528 Çalışma ve Sanat (SEÇMELİ) Zorunlu 3 0 0 5
CEK506 Çalışma ve Toplum (ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
CEK508 Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri (ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
ÇEK405 SENDİKALAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
CEK502 Sosyal Güvenlik Teorisi ve Hukuku (ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
CEK504 Sosyal Politikada Güncel Sorunlar (ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
CEK514 Türkiye Emek Tarihi (SEÇMELİ) Zorunlu 3 0 0 5
CEK600-II Uzmanlık Alan Dersi(Z) II Zorunlu 8 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK600-III Uzmanlık Alan Dersi(Z) III Zorunlu 8 0 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK600T Tez Danışmanlığı II Zorunlu 0 1 0 25
CEK600-IV Uzmanlık Alan Dersi(Z) IV Zorunlu 8 0 0 5