Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Tarih Anabilim Dalı 2008 yılında Yüksek Lisans Programı açmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece


Yüksek Lisans, Bilim uzmanlığı

Kabul ve Kayıt Koşulları


Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Program Profili


Tarih Ana Bilim Dalında; Genel Türk Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalları yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tarih Anabilim Dalında yeterli şartları sağlayanlar; Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her bir yarı yılı dönemi için bir adet ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Tez döneminde yaptığı çalışmalardan başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilmektedir. Dönem başarı notu değerlendirilmesinde ara sınav ağırlığı %40, yıl sonu sınav ağırlığı %60'dır.

Mezuniyet Koşulları


Alınan derslerde ve tez çalışmasında başarılı olmak.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Cumhuriyet Mah. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ORDU

Bölüm Olanakları


Bölümde beş bilim dalında yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Tarih Bölümü'nün Lisansüstü öğretim görenler sahasında detaylı bilgi sahibi olur.
2 Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR645 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye Zorunlu 3 0 0 0
TAR628 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 0
TAR633 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 0
TAR647 Çağdaş Türk Dünyasının Oluşumu Zorunlu 3 0 0 0
TAR602 Gazneliler Tarihi Zorunlu 3 0 0 0
TAR634 Genel Türk Tarihi Kaynak Metinleri Üzerinde İncelemeler Zorunlu 3 0 0 0
TAR606 Haçlı Seferleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 0
TAR624 I. Meşrutiyet Devri Siyasi Faaliyetleri Zorunlu 3 0 0 0
TAR604 Kaynak Doğu Dilleri (Farsça -Arapça ) Zorunlu 3 0 0 0
TAR629 Milli Mücadele Tarihi Zorunlu 3 0 0 0
TAR616 Osmanlı Diplomatikası Zorunlu 3 0 0 0
TAR635 Özbek-Hive, Sibir, Buhara ve Kaşgar-Turfan Hanlıkları Zorunlu 3 0 0 0
TAR601 Selçuklu Atabeglikleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 0
TAR605 Selçuklu Tarihi Kaynakları Zorunlu 3 0 0 0
TAR600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
TAR618 Tarih Araştırma Teknik ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
TAR626 Tarihi Metinler Zorunlu 3 0 0 0
TAR600T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 0
TAR600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
TAR600-I UZMANLIK ALAN DERSİ (Z) I Zorunlu 8 0 0 0
TAR600-II UZMANLIK ALAN DERSİ (Z)II Zorunlu 8 0 0 0
TAR608 Yeniçağda Kafkasya ve Kırım Zorunlu 3 0 0 0
TAR643 Yeniçağda Osmanlı Toplum Yapısı Zorunlu 3 0 0 0
TAR607 Yeniçağda Türkistan Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR630 Atatürk Dönemi Fikir ve Kültür Hayatı Zorunlu 3 0 0 0
TAR649 ESKİ BATI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
TAR648 ESKİÇAĞ TARİHİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
TAR625 II. Meşrutiyet Yönetimi ve Siyasal Örgütlenmeler Zorunlu 3 0 0 5
TAR640 IV-X Yüzyılda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Devletleri Zorunlu 3 0 0 0
TAR639 İdil-Ural Türk Kavimleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
TAR638 Kaynak Dili Rusça I Zorunlu 3 0 0 5
TAR651 MİTOLOJİ VE ESKİÇAĞ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
TAR646 Modern Balkan Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
TAR620 Osmanlı Denizcilik Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
TAR653 OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME ÇABALARI Zorunlu 3 0 0 5
TAR652 OSMANLI ŞEHİR HAYATI Zorunlu 3 0 0 5
TAR632 Osmanlıdan Cumhuriyete İktisat Politikaları Zorunlu 3 0 0 0
TAR644 Rusya Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
TAR612 Safeviler ve Azerbaycan Zorunlu 3 0 0 5
TAR600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 5
TAR621 Sömürgecilik Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
TAR614 Tarih Araştırmalarında Uygulamalar Zorunlu 3 0 0 5
TAR600T TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 25
TAR631 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Zorunlu 3 0 0 0
TAR600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 5
TAR622 XVIII-XIX Yüzyılda Avrupadaki Gelişmeler ve Osm. Dev. Etkileri Zorunlu 3 0 0 5
TAR617 Yakınçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 3 0 0 5
TAR619 Yakınçağ Tarihi Osmanlı Metinleri Zorunlu 3 0 0 5
TAR610 Yeniçağda Osmanlı Bibliyografyası Zorunlu 3 0 0 0
TAR609 Yeniçağda Osmanlı Devleti Kaynakları Zorunlu 3 0 0 5
TAR615 Yeniçağda Osmanlılar ve Akdeniz Dünyası Zorunlu 3 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR659 19.YÜZYIL OSMANLI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
TAR656 BİLİMSEL METİN ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 0
TAR650 ESKİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
TAR642 Osmanlı Kuruluş Devri Kaynakları Zorunlu 3 0 0 5
TAR657 SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARI Zorunlu 3 0 0 0
TAR655 ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 5
TAR613 Tarih Araştırmalarında Metod Zorunlu 3 0 0 5
TAR626 Tarihi Metinler Zorunlu 3 0 0 5
TAR654 YAKINÇAĞ OSMANLI DÜNYASINDA DEVLET VE TOPLUM Zorunlu 3 0 0 5
TAR658 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN AVRUPA KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR600T-I TEZ YÖNETİMİ- I Zorunlu 0 1 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR600T-II TEZ YÖNETİMİ-II Zorunlu 0 1 0 0