Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2008 yılında Yüksek Lisans Programı açmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece


Yüksek Lisans, Bilim uzmanlığı

Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında lisans mezunu olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Program Profili


Progam içerisinde; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bilim Dalları yer almaktadır. 2013 Güz Yarıyılı öğrenimine devam eden itibarıyla 75 öğrenci bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Araştırma görevliliği.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ödev, seminer ve yazılı sınav. Arasınav: %40, Final Sınavı:%60

Mezuniyet Koşulları


Alınan derslerde ve tez çalışmasında başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ORDU

Bölüm Olanakları


Bölümde beş bilim dalında yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent Öğretim üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Türk Dili ve Edebiyatının Lisansüstü öğretim gördüğü sahasında detaylı bilgi sahibi olur.
2 Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE673 ANONİM HALK EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 0
TDE677 AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ve TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE650 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMAN ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 0 0 0
TDE640 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ (1923-1960) Zorunlu 3 0 0 0
TDE679 DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI ŞİİRİNDE MUHTEVA Zorunlu 2 0 0 5
TDE675 DİVAN ŞİİRİ ve HALK ŞİİRİNİN MÜŞTEREKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE625 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR TÜRLER Zorunlu 4 0 0 0
TDE623 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞİM EVRELERİ Zorunlu 4 0 0 0
TDE620 GENEL DİLBİLİM Zorunlu 2 0 0 0
TDE684 GÖSTERGE BİLİM Zorunlu 2 0 0 0
TDE605 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE603 KARAHANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE648 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 0 0 0
TDE651 MODERN TÜRK LEHÇELERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
TDE682 SOSYOLOJİ METOTLARI HALK BİLİMİNE UYARLAMA Zorunlu 0 0 0 0
TDE688 TASAVVUF EDEBİYATI METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE667 TATAR TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE600T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 0
TDE612 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE613 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN PROBLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE637 YENİ TÜRK EDEBİYATININ TEMEL METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE672 AŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE692 BİLİMSEL ETİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE650 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMAN ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 0 0 0
TDE640 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ (1923-1960) Zorunlu 3 0 0 0
TDE686 ÇAĞDAŞ SÖZ DİZİMİ KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
TDE674 DİNİ TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 0
TDE624 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TÜRLER Zorunlu 4 0 0 0
TDE628 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR Zorunlu 3 0 0 0
TDE634 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİLER Zorunlu 2 0 0 0
TDE626 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE632 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ Zorunlu 2 0 0 0
TDE622 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Zorunlu 4 0 0 0
TDE602 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE680 HALK BİLİMİ DERLEME VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
TDE654 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
TDE690 SÖZLÜK BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 0
TDE600T TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 0
TDE608 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
TDE676 TÜRK HALK HİKAYECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE616 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
TDE610 TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI Zorunlu 3 0 0 0
TDE600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE683 ANLAM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE633 ARUZ VEZNİ Zorunlu 3 0 0 5
TDE655 AZERİ TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 5
TDE627 EDEBİ SANATLAR Zorunlu 3 0 0 5
TDE631 ESKİ TÜRK EDEBIYATINDA AKIMLAR Zorunlu 2 0 0 0
TDE689 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞEHRİ METODLARI Zorunlu 2 0 0 0
TDE629 MEVLEVİ EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
TDE687 MUKAYESELİ MESNEVİ İNCELEMELERİ Zorunlu 2 0 0 0
TDE601 ORHUN TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 5
TDE621 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Zorunlu 4 0 0 5
TDE685 TOPLUM DİLBİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE609 TÜRK DİLİNİN GELİŞME ve SADELEŞME EVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
TDE681 TÜRK HALK EDEBİYATI NESRİ Zorunlu 2 0 0 0
TDE671 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
TDE611 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDE637 YENİ TÜRK EDEBİYATININ TEMEL METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 0