Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Anabilim dalımız 2012-2013 bahar yarıyılında yüksek lisans eğitimi vermek üzere 2012 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


Zootekni Anabilim Dalı için Lisansüstü programlara başvuru yapacak adaylarda aranan mezuniyet koşulları; Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri, Su Ürünleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinden; Biyoloji, Matematik, Kimya, Gıda Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Üniversitelerin İşletme, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci alınacak bölümlerden lisans diplomasına sahip olmak Yeterli ALES puanını almış olmak Giriş için yeterli puanı almış olmak

Program Profili


Anabilim Dalımızda Ziraat Yüksek Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, hayvancılık sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, hayvancılıkta uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçları sektöre kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat yüksek mühendisleri yetiştirmektir. Anabilim Dalımızda süt sığırı yetiştiriciliği, besicilik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık gibi geneli oluşturan zorunlu dersler ile mezunlarımızın tüm bölgelerde çalışabilmelerine olanak sağlayacak bilgiler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Zootekni Anabilim Dalından mezun olan Ziraat Yüskek Mühendisleri, Tarım Bakanlığı’na Bağlı Tarım il Müdürlükleri’nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde, Ziraat Bankalarında, Yem fabrikalarında, hayvancılık işletmelerinde, yem katkı maddeleri üreten firmalarda, ilaç firmalarında çalışma imkanına sahip olabildikleri gibi kendi işlerini kurma imkanlarına da sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


YüskesLisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yükseklisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler i tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, en az bir seminer veren ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2346632 Doç.Dr. İsmail Durmuş

Bölüm Olanakları


Bölümde, ekonomik önem taşıyan hayvancılıkta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta ve zootekni alanında nitelikli elemanlar yetiştirilmesi için eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 5 adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik'tir. 1. Bir adet araştırma kümesi 2. Arıcılık ünitesi 3.Kuluçkahane 4.Yem laboratuarı Yapılması planlanan araştırmalar kapsamında alt yapı olanakları sürekli olarak geliştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Müfredatta yer alan dersler ve Zootekni Anabilim Dalının faaliyet alanında bulunan bilim dallarından herhangi birisinden alınan dersler bölüm bilim kurulu tarafından değerlendirilerek tanınmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Mezun Öğrenciler bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir
2 Mezun Öğrenciler kendi çalışma alanları ile ilgili her türlü uygulamaları yapacak seviyeye gelirler
3 Mezun olan öğrenciler bağımsız olarak çalışabilir ve sorumluluk alabilirler.
4 Yüksek Lisans ünvanı alan kişiler alanları ile ilgili konularda daha fazla öğrenme yetkinliğine sahip olurlar.
5 Öğrenciler mezun oldukları bilim dallarına ait konularda kurum ve kuruluşlarla iletişim ve sosyal yetkinlik açısından yeterli seviyeye ulaşırlar
6 Mezun olunan alanla ilgili olarak yeterli yetkinlik kazanılmış olmaktadır
7 Mezun oldukları alanlarla ilgili girişimsel bir yapıya sahip olurlar.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZOT675-10 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 0
ZT606-10 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 0
ZOT645-10 HAYVAN BESLEMEDE YEMLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
ZOT617-10 HAYVAN ISLAHININ GENETİK ESASLARI Zorunlu 3 0 0 0
ZT622 KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZT625 ANKET DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN İSTATİSTİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 6
ZT618 BİYOKLİMATOLOJİ VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ADAPTASYON Zorunlu 3 0 0 6
ZT620 DENEME PLANLAMA VE VARYANS ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 6
ZT610 ET VE YUMURTA TAVUKLARININ BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 6
ZT612 HAYVAN BESLEMEDE YEM KATKI MADDELERİ Zorunlu 3 0 0 6
ZT623 İSTATİSTİKSEL SİMÜLASYON Zorunlu 3 0 0 6
ZT617 KÜMESLER VE EKİPMANLAR Zorunlu 3 0 0 6
ZT607 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 2 0 6
ZT600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
ZT619 TAVUKÇULUKTA ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
ZT600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
ZT600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
ZT600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 6
ZT616 YUMURTA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZT624 BİYOİSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
ZT628 HAYVAN BARINAKLARINDA İKLİMLENDİRME Zorunlu 3 0 0 6
ZT627-13 HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 6
ZT621 İSTATİSTİK TESTLER VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
ZT614 KULUÇKACILIK Zorunlu 2 2 0 6
ZT600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
ZT600II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 6
ZT613 YEM HİJYENİ VE YEMLERDE BULUNAN BESİNSEL OLMAYAN FAKTÖRLER Zorunlu 3 0 0 6
ZT615 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRME VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZT600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 24
ZT600III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 6