Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


2009 yılında kurulmuştur.Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. 1 Doçent, 4 Yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece


Ziraat Yüksek Mühendisi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar kamu kuruluşları (ilgili bakanlıklar, DSİ, İl Özel İdareleri, Bankalar) ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Onur Kolören, Ordu Ünivertesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ordu (Program ve AKTS Koordinatörü). Tel: (452) 2345010/1448

Bölüm Olanakları


Bölümümüz Fitopatoloji ve Entomoloji bilim dallarından oluşmuş olup, her iki bilim dalının çalışma laboratuvarları vardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği belirtilen şartları yerine sağlamış olması gerekir.

Program Profili


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan derslerden, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 60 AKTS karşılığı ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bitki Koruma alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2 Uzmanlık alanıyla ilgili mevcut ve oluşabilecek sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
3 Uzmanlık alanıyla ilgili yeterli bilgiye ve teknoloji kullanma becerisine sahip olur.
4 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır.
5 Bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzmanlık alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklı bilgiye ulaşır ve kullanır.
6 Elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar
7 Araştırma sonuçlarını bilim diliyle yazılı veya sözlü olarak sunabilir.
8 Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı disiplinlerle iletişim kurar ve ekip çalışması yapar
9 Bitki Koruma ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BK620 BÖCEKLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BK600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BK619 BÖCEK DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 6
BK641 BÖCEKLERİN KİTLE ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
BK628 ENTOMOPATOJEN NEMATODLAR VE BİYOLOJK MÜCADELEDE KULLANIMLARI Zorunlu 3 0 0 6
BK621 GENEL AKAROLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
BK639 NEMATOD DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 6
BK627 NEMATOLOJİNİN PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BK600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
BK607 TOHUM PATOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
BK600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
BK600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 6
BK612 YABANCI OT SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BK629 BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR VE SAVAŞIM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BK622 BİTKİ ZARARLISI VE PREDATÖR AKARLARI TOPLAMA VE SAKLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BK619 BÖCEK DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 6
BK630 NEMATOLOJİK ÇALIŞMALARDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
BK636 PARAZİT YABANCI OTLAR Zorunlu 3 0 0 6
BK600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
BK642 TARIM BİLİMLERİNDE BİLGİ KAYNAKLARINDAN YARARLANMA Zorunlu 3 0 0 0
BK600II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 6
BK615 YABANCI OTLAR VE TOKSİK ETKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BK617 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KONTROL YÖNTEMLERİ VE BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BK600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 24
BK600III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 6