Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Bilimleri Enstitüsü, 5467 sayılı Kanunun EK 69. maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ ne bağlı olarak kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Anabilim Dalına ise 2008–2009 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuş ve öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında Yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Matematik alanında Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için (Yüksek Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. En az 24 kredilik dersi alarak CC veya daha yukarısı bir notla geçmiş olmak, 2. Seminer dersini almış ve başarıyla sunmuş olmak, 3. Bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp, jüri önünde başarıyla savunmuş olmak.

Program Profili


Matematik Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanından oluşmaktadır. İlk olarak 2008–2009 öğretim yılında 4 öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Programa Güz ve Bahar Yarıyıllarında ilgili kurullarca belirlenen sayıda öğrenci alınabilmektedir. Anabilim Dalımızda, matematiğin temel alanları sayılabilecek, Analiz, Cebir, Geometri, Topoloji ve Uygulamaları Matematik gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalımız ayrıca eş zamanlı olarak diğer Anabilim Dallarındaki öğrencilerinde istemeleri durumunda lisansüstü derslerimizden faydalanabilmelerine imkân sağlamaktadır. Vizyonumuz Matematik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde söz sahibi olan, teorik ve uygulamalı matematikteki araştırmaları ile bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çalışmalar yapan kendisini sürekli geliştirebilen, toplumsal liderlik vasıflarına uygun kadroları oluşturmak ve desteklemektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Matematik Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler, resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni; ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı olarak çalışabilmektedir. Başarılı mezunlarımız üniversitede araştırma görevlisi olma, yurtiçi ve yurtdışında doktora öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı' nda öğretmenlik yapanlara "uzman öğretmen" kadrosu ve kademesi verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan derslerden, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 60 AKTS karşılığı ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler YÜKSEK MATEMATİKÇİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2339149

Bölüm Olanakları


Matematik Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca, 1 tane akıllı tahta, toplam 4 derslikte 4 adet projeksiyon cihazları ve bilgisayarlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
2 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
3 Mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
5 Mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
6 Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
7 Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMA615 ÇOK DEĞİŞKENLİ REEL FONKSİYONLAR I Zorunlu 3 0 0 0
FMA621-(OLPYK) DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Zorunlu 3 0 0 0
FMA673-(OLPYK) HALKA TEORİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
İST641-(OLPYK) İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARIYLA VERİ ANALİZİ -I Zorunlu 3 0 0 0
İST601-(OLPYK) İSTATİSTİK TEORİSİ -I Zorunlu 3 0 0 0
İST604-(OLPYK) LİNEER İSTATİSTİK MODELLER -II Zorunlu 3 0 0 0
FMA655 ÖLÇÜ TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMA671 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
FMA663 BULANIK KÜME TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FMA635 CEBİR I Zorunlu 3 0 0 6
FMA609 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME I Zorunlu 3 0 0 6
FMA621 GRUP GÖSTERİMLERİ I Zorunlu 3 0 0 0
FMA622 GRUP GÖSTERİMLERİ II Zorunlu 3 0 0 0
FMA612 IRAKSAK SERİLER Zorunlu 3 0 0 6
FMA611 IRAKSAK SERİLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
FMA629 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 6
FMA630 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 6
FMA649 İLERİ LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 0 6
FMA650 İLERİ LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 0 6
FMA669-13 İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER VE UYGULAMALAR II Zorunlu 3 0 0 6
FMA623 MODÜLLER VE HALKALAR I Zorunlu 3 0 0 6
FMA619 REEL ANALİZ I Zorunlu 3 0 0 6
FMA646 RİEMANN YÜZEYLERİ II Zorunlu 3 0 0 6
FMA600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
FMA600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
FMA600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
FMA600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMA664 BİLİMSEL DOKÜMAN HAZIRLAMA Zorunlu 3 0 0 6
FMA636 CEBİR II Zorunlu 3 0 0 6
FMA610 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME II Zorunlu 3 0 0 6
FMA667 İLERİ MATEMATİK PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 6
FMA624 MODÜLLER VE HALKALAR II Zorunlu 3 0 0 6
FMA600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
FMA600II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMA600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 24
FMA600III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 6