Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ziraat Fakültesi’nin Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak 1992 yılında kurulan bölümümüzün ismi 2004 yılında Gıda Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bölümümüz lisans öğrenimine 2011-2012 öğretim yılında ek yerleştirmeyle alınan 31 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzde 2013 yılı itibariyle yüksek lisans öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Gıda Mühendisliği lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa kabul ve kayıt koşulları “Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, toplam 40 iş günü staj dönemini tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşullarıdır.

Program Profili


Zorunlu dersler temel bilim, temel mühendislik ve alan dersleri olmak üzere gruplandırılmıştır. Gıda mühendisliği donanımının kazanılmasında gerekli olan ekonomi, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda bölüm seçmeli ve bölüm dışı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Öğrenciler 2. Sınıfın sonunda 20 iş günü “laboratuar” stajı ile 3. Sınıfın sonunda 20 iş günü “gıda işletme” stajı olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Dördüncü yılda alınan Mezuniyet Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları gıda sanayinin üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim gibi değişik alanlarında iş olanağı bulabilmektedir. Ayrıca KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında da (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarları, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler, Gümrük Müsteşarlığı gibi) çalışabilmektedirler. Bunun dışında bireysel girişimci olarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Doç. Dr. Zekai TARAKÇI Tel : +90 452 2265226 E-mail: zetarakci@yahoo.com Adres: Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mahallesi 52200 Merkez/ Ordu, TÜRKİYE Tel : +90 452 2265226 Fax : +90 452 234 66 32

Bölüm Olanakları


Bölümde 3 adet öğretim üyesi ve 1 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ziraat Fakültesi binasında yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü Fakültenin ortak derslik ve laboratuvarlarında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yapılması planlanan araştırmalar kapsamında alt yapı olanakları sürekli olarak geliştirilmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisine sahip olma
2 Deney tasarlama ve uygulama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerilerine sahip olma
3 Gıda mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olma
4 İstenilen ihtiyaçlara uygun olarak bir sistem, bileşen veya proses tasarlayabilme yeteneğine sahip olma
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
6 Güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olma
7 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları geliştirme, seçme ve kullanma yeteneğine sahip olma
8 Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme.
9 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini anlama ve bunu gerçekleştirme yeteneğine sahip olma
10 Etkin bir biçimde iletişim kurabilme
11 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma
12 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
13 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
14 Araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
15 Kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM1192016959 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ZGM1072016959 BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1032016959 FİZİK I Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1112016959 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 0
ZGM1052016959 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZGM1212016959 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1012016959 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1172016959 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM1062016959 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZGM1202016959 ATATÜRK İLK VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
ZGM1042016959 FİZİK II Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1102016959 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
ZGM1222016959 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1022016959 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 0
ZGM1082016959 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZGM1122016959 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 2 0 0
ZGM1182016959 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM2012016959 ENERJİ VE KÜTLE DENKLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
ZGM2072016959 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 0
ZGM2052016959 İSTATİSTİK VE DENEME METOTLARI Zorunlu 3 0 0 0
ZGM2192016959 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ZGM2132016959 LABORATUAR TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 0
ZGM2092016959 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
SEC2017959_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
ZGM2112016959 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 2 0 0
ZGM2032016959 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM20220129590 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
ZGM21220129590 AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
ZGM20820129590 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 3
ZGM21020139590 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
ZGM20420129590 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 5
ZGM20620129590 REAKSİYON KİNETİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
SEÇZGM202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
ZGM22020129590 STAJ I Zorunlu 0 0 0 45. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM30520129590 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ZGM31120129590 GIDA KALİTE KONTROL Zorunlu 3 0 0 3
ZGM30720129590 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
ZGM30120129590 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 5
SEÇZGM301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
ZGM30320129590 TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 0 0 56. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM31020139590 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
ZGM30620139590 GIDA İŞLETME SANİTASYONU Zorunlu 2 0 0 3
ZGM30220139590 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 4
ZGM30820139590 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇZGM302_1 SEÇMELİ6_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇZGM302_2 SEÇMELİ6_2 Seçmeli 0 0 0 0
ZGM32020129590 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
ZGM30420139590 TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 2 0 0 47. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM40120129590 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
ZGM40720129590 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ZGM41520129590 MEZUNİYET TEZİ I Zorunlu 0 4 0 2
ZGM40520129590 PROSES TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
SEÇZGM401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇZGM401_1 SEÇMELİ7_1 Seçmeli 0 0 0 0
ZGM40320129590 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 58. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGM40620129590 BİTKİSEL YAĞ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
ZGM40220129590 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
ZGM41620129590 MEZUNİYET TEZİ II Zorunlu 0 4 0 0
ZGM40820129590 PROSES KONTROL Zorunlu 2 0 0 0
SEÇZGM402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇZGM402_1 SEÇMELİ8_1 Seçmeli 0 0 0 0
ZGM40420129590 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5SEC2017959_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS2152016959 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZGMS2172016959 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇZGM202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS21420129590 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
ZGMS21620129590 SOĞUK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3SEÇZGM301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS31320139590 GIDA MAKİNE VE EKİPMANLARI Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS31520139590 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS31720139590 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS32120139590 GIDA ENDÜSTRİSİNDE ENZİM VE STARTER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3SEÇZGM302_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS31220139590 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS31420139590 GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS32220139590 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3SEÇZGM302_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS31620129590 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 3
ZGMS31820129590 DUYUSAL GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 3SEÇZGM401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS41120129590 ÇAY VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ   Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS41320129590 GIDA ENDÜSTRİYEL ATIKLARI Seçmeli 3 0 0 3
ZGMS41520129590 GIDA BİLEŞENLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3SEÇZGM401_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS40120129590 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40320129590 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40520129590 İLETİŞİM Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40720129590 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40920129590 MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 2 0 5SEÇZGM402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGMS41020129590 SÜT YAN ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
ZGMS41220129590 MEYVE SUYU DURULTMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
ZGMS41420129590 MEZBAHA ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
ZGMS41820129590 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3SEÇZGM402_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS40220129590 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40420129590 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40620129590 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 3
ZFS40820129590 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS41020129590 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 0