Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Bitki Koruma Bölümü 2009 yılında kurulmuştur

Kazanılan Derece


Ziraat Mühendisi

Kabul ve Kayıt Koşulları


T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Ordu Üniversitesinin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bitki Koruma Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığına Bağlı Tarım il Müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde, Zirai Mücadele Enstitülerinde, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, DSİ genel müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde görev alabilirmektedirler. Özel sektör kapsamında öncelikle zirai ilaç firmalarında, Islah firmalarında hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ıslahı çalışmalarında, Tarım ilacı bayilerinde, Tarımsal üretim sektöründe ise tarım danışmanlığı alanlarında çalışma imkanlarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Onur Kolören, Ordu Ünivertesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ordu (Program ve AKTS Koordinatörü). Tel: (452) 2345010/1448

Bölüm Olanakları


Bölümümüz Fitopatoloji ve Entomoloji bilim dallarından oluşmuş olup, her iki bilim dalının çalışma laboratuvarları vardır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Bitki Koruma ile ilgili temel kavramları tanımlar, mesleki etik sorumluluğu kazanır
2 Bilgi teknolojilerini kullanarak bitki koruma ile ilgili kuramsal bilgiye ulaşır ve kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapar
3 Hastalık, zararlı veya yabancı otlarla ilgili sorunun çözümü için, gerekli verileri toplayarak, uygun savaş yöntemini seçer ve uygular
4 Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için tarımsal savaşta hangi yöntemleri nasıl kullanması gerektiğini bilir.
5 Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır
6 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
7 Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
8 Bitki koruma sorunlarıyla savaşta kimyasal yöntemlerin kullanımının gerekliliğine karar verir ve uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK1192016958 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
ZBK1192016958 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
ZBK1072016958 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 4
ZBK1032016958 FİZİK Zorunlu 3 0 0 0
ZBK1212016958 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
ZBK1052016958 KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZBK1012016958 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
ZBK1092016958 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 1 2 0 0
ZBK1172016958 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK1202016958 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
ZBK1042016958 EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
ZBK1222016958 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
ZBK1022016958 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
ZBK1062016958 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBK1102016958 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBK1082016958 TARIMSAL ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBK1182016958 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK2012016958 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBK2072016958 ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBK2092016958 İSTATİSTİK VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 0 0
ZBK2132016958 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 0
SEC2017958_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEC2017958_2_1_3K SEÇMELİ_2_1_3K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇZBK201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
ZBK2112016958 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 2 2 0 0
ZBK2052016958 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK2042012958 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ZBK2042016958 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBK2062012958 FİTOPATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBK2082012958 GENETİK Zorunlu 3 0 0 5
ZBK2082016958 GENETİK Zorunlu 3 0 0 0
ZBK2102016958 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇZBK202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
ZBK2022012958 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 55. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK3052013958 BAKTERİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBK3032011958 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZBK3012011958 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
ZBK3072011958 HERBOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
ZBK3172011958 MESLEKİ UYGULAMA-I Zorunlu 0 4 0 2
SEÇZBK301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK3082012958 AKAROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ZBK3182012958 MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
ZBK3022013958 MİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
SEÇZBK302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
ZBK3202012958 STAJ Zorunlu 0 0 0 6
ZBK3042013958 VİROLOJİ Zorunlu 2 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK40720129580 BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 0
ZBK40520129580 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
ZBK40920129580 BİTKİ ZARARLILARIYLA SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Zorunlu 3 0 0 3
ZBK41520129580 MEZUNİYET TEZİ I Zorunlu 0 4 0 4
SEÇZBK401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
ZBK40320129580 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 3 0 0 38. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBK40220129580 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 0
ZBK41020129580 BİTKİ HASTALIKLARIYLA SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Zorunlu 3 0 0 3
ZBK4202013958 MEYVE VE BAĞ ZARALILARI Zorunlu 3 0 0 0
ZBK41620129580 MEZUNİYET TEZİ II Zorunlu 0 4 0 4
SEÇZBK402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
ZBK4142015958 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 0 0 3SEC2017958_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2012016958 TOHUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2032016958 TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2052016958 MEYVE AĞAÇLARINDA ÇOĞALTMA Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2072016958 LABORATUVAR ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2092016958 YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2152016958 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2312016958 BAL ARISI YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2332016958. KOMPOST TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2352016958 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEC2017958_2_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2172016958 ÇAYIR MERA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2192016958 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2212016958 MEYVE BAHÇE TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2232016958 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ VE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2272016958 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2292016958 PEYZAJ MİMARLIĞININ TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2372016958 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇZBK201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20120129580 TOHUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20320129580 TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20520129580 MEYVE AĞAÇLARINDA ÇOĞALTMA Seçmeli 2 0 0 0
ZFS20720129580 LABORATUAR ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20920129580 YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS21520129580 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21720129580 ÇAYIR MERA Seçmeli 3 0 0 4
ZFS21920129580 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22120129580 MEYVE BAHÇESİ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22320129580 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ VE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22720129580 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22920129580 PEYZAJ MİMARLIĞININ TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS23120159510 BAL ARISI YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2312015957 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2332016958. KOMPOST TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2352016958 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇZBK202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20220129580 FİTOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20420129580 KESME ÇİÇEKÇİLİK Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20620129580 GENEL SERACILIK Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20820129580 ÇEVRESEL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS21020129580 BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI TANISI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21220159510 SÜT SIĞIRCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS21620129580 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21820129580 TARLA TARIMI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22220129580 MODERN BAĞ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22420129580 GÜBRELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22820129580 HAYVAN BESLEME Seçmeli 3 0 0 4
ZFS2322016958 İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2342016958 BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2362016958 MEYVECİLİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇZBK301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30120129580 EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30320129580 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZFS30520129580 BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30720129580 BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31320129580 ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31520129580 TARLA ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMASI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS31720129580 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Seçmeli 3 0 0 4
ZFS31920129580 MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32120129580 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32320129580 ORGANİK TARIMDA BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32520129580 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32720129580 SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32920129580 KÜLTÜR TEKNİK Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33120159510 TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS33320159510 BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3392016958 BAHÇE BİTKİLERİNDE HASAT VE MUHAFAZA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3412016958 BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3432016958 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3452016958 TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3452016958. TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3472016958 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 0SEÇZBK302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30220129580 TOHUMLUK SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30420129580 SALON SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30620129580 ÖRTÜALTI MEYVECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS30820129580 SEBZELERDE GÜBRELEME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31020129580 YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31820129580 HAYVAN BARINAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS32020159510 HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS32220129580 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32620129580 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32820129580 TOPRAK KORUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33420129580 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS3342016958 ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3362013956 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3362016958 SERA YAPIM TEKNİĞİ VE OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3382016958 BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3402016958 HAYVANCILIKTA SÜRÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3422016958 MEYVE SEBZE İŞLEME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3442016958 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER Seçmeli 3 0 0 0SEÇZBK401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBKS42320129580 BİTKİ KORUMA MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
ZBKS42520129580 ENTOMOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBKS42720129580 DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS40120129580 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40320129580 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40520129580 İLETİŞİM Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40720129580 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40920129580 MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 2 0 5SEÇZBK402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBKS42220129580 ORMAN PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZBKS42420129580 TARIMSAL ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞ Seçmeli 2 0 0 0
ZBKS42620129580 ŞİFALI YABANCI OTLAR Seçmeli 2 0 0 4
ZBKS42820129580 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
ZFS40220129580 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40420129580 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40620129580 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 3
ZFS40820129580 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS41020129580 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 0