Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1994 yılında öğretimine başlamıştır. Bölümde; Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olmak üzere iki Anabilim Dalı altında; Toprak Fiziği, Toprak Kimyası, Toprak Mikrobiyolojisi, Toprak Mineralojisi, Toprak Verimliliği, Bitki Besleme, Toprak Genesisi ve Sınıflandırma, Toprak ve Su Koruma ve, Toprak Etüd ve Haritalama Bilim Dalları yer almaktadır. Bölüm aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir: * Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan Bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. * Ülkemiz topraklarında ve bitkisel üretiminde var olan sorunlara yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli birçok projeyi başarıyla yürütmektedir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuvarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilebilmektedir.

Kazanılan Derece


Bölümün tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Toprak Bilimi ve Besleme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Ordu Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden mezun olan Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Prof. Dr. Tayfun AŞKIN Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 52200 ORDU. Telefon: +90.452.2255200 Faks: +90.452.2346689 E-Posta: tayfuna@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Toprak Bilimi ve Bitki Bölümü, iki adet laboratuvar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Toprakların, kayaların ve minerallerin kimyasal, fiziksel, optik ve oluşum özelliklerini tanımlayabilme becerisi
2 Toprakların morfolojik ve genetiksel özellikleri ile toprak horizonlarını tanımlayabilme becerisi
3 Toprak fiziksel sistemine ait temel prensipleri kavrayabilme ve bunlarla ilgili oluşan problemleri çözebilme becerisi
4 Toprakların mühendislik özelliklerini tanıyabilme ve toprak işleme esnasında gerçekleşecek dinamik reaksiyonları değerlendirebilme becerisi
5 Tarımsal objelerin belirlenmesi ve haritalanmasında gelişmiş kartoğrafik materyallerin ve veritabanını kullanabilme becerisi
6 Toprağı oluşturan ana materyal ve topoğrafik koşulları tanıyabilme becerisi
7 Toprak özelliklerini tanımlama, sınıflandırma ve haritalama becerisi
8 Bitkilere yapılacak kültürel uygulamalar ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi
9 Su ve rüzgâr erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilme ve gerekli önlemleri alabilme becerisi
10 Kültür bitkilerini sınıflandırma (tek yılık ve çok yıllık, sebze ve meyve), besleme (gübreleme), optimum verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde toprak ve yaprak analizlerine dayalı verilecek gübrenin miktar, zaman ve yöntemini uygulayabilme becerisi
11 Gelişen biyoteknolojiyi değerlendirebilecek düzeyde bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilme becerisi
12 Kimyasal analizler konusunda laboratuvar pratiği kazanma, analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve rapor düzenleme becerisi
13 Farklı bitkisel üretim desenleri (meyve-sebze, süs ve sera bitkileri) için gübreleme programları hazırlayabilme, bu programları pratiğe geçirebilme ve konuya ilişkin sorunları giderebilme becerisi
14 Organik ve geleneksel (konvansiyonal) üretim sistemlerinde bitkilerinin gübrelenmesi için doğru karar verebilme ve beslenme sorunlarını tanımlayabilme becerisi
15 Toprak ekosisteminde mikrobiyal toplulukların multi-fonksiyonel özellikleri ile toprak kalitesi arasında ilişkiler kurabilme, toprağın mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve değerlendirebilme becerisi
16 Toprakta gerçekleşen kimyasal reaksiyonların toprak verimliliği açısından sonuçlarını açıklayabilme, toprağın kimyasal analizlerini yapabilme ve değerlendirebilme becerisi
17 Sürdürülebilir tarımda yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanabilme becerisi
18 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi
19 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrama ve konumuna uygun tavır geliştirebilme becerisi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO1192011957 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-I Zorunlu 2 0 0 2
ZTO1072011957 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
ZTO1032011957 FİZİK-I Zorunlu 3 0 0 4
ZTO1212011957 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
ZTO1092011957 JEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ZTO1052011957 KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
ZTO1012011957 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
ZTO11120129570 TARIMSAL İKLİM BİLGİSİ VE EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 42. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO1202012957 ATA. İLK İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
ZTO1042012957 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
ZTO10220129570 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 4
ZTO1222012957 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 0
ZTO1062012957 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
ZTO1082012957 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
ZTO1122012957 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 3
ZTO1182012957 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO2092011957 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
ZTO21120129570 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 0
ZTO20320129570 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 4
SEÇTB201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
ZTO2052011957 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
ZTO2012011957 TOPRAK BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO2042012957 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
SEÇTB202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
ZTO2082012957 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 3 0 0 4
ZTO20220129570 TOPRAK MİNEROLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZTO2062012957 TOPRAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
ZTO21020129570 UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 55. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO30720129570 BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 0 0 4
ZTO3172011957 MESLEKİ UYGULAMA-I Zorunlu 0 4 0 4
SEÇTB301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
ZTO3012011957 TOPRAK FİZİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
ZTO30520129570 TOPRAK VE BİTKİ ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ZTO30320129570 TOPRAK VE SU KORUMA Zorunlu 2 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO30620129570 BİTKİLERDE BESLENME FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ZTO3182012957 MESLEKİ UYGULAMA-II Zorunlu 0 4 0 4
SEÇTB302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
ZTO3202015957 STAJ Zorunlu 0 0 0 6
ZTO3022012957 TOPRAK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
ZTO3082012957 TOPRAK MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ZTO3042015957 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO40520129570 GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 3 0 0 4
ZTO41520129570 MEZUNİYET TEZİ-I Zorunlu 0 4 0 4
SEÇTB401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
ZTO40320129570 TOPRAK GENESİSİ VE SINIFLANDIRMA Zorunlu 2 2 0 5
ZTO40120129570 TOPRAK KALİTESİ VE SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 48. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO41620129570 MEZUNİYET TEZİ-II Zorunlu 0 4 0 4
SEÇTB402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
ZTO40220129570 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA Zorunlu 2 2 0 5
ZTO40420129570 TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
ZTO4062009957 TÜRKİYE TOPRAKLARI VE SULARI Zorunlu 2 0 0 4SEÇTB201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20120129570 TOHUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20320129570 TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20520129570 MEYVE AĞAÇLARINDA ÇOĞALTMA Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21120129570 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21320129570 YABANCI OTLAR VE FAYDALI ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21520129570 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21720129570 ÇAYIR MERA Seçmeli 3 0 0 4
ZFS21920129570 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22120129570 MEYVE BAHÇESİ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22720129570 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22920129570 PEYZAJ MİMARLIĞININ TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 4SEÇTB202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20220129570 FİTOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20420129570 KESME ÇİÇEKÇİLİK Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20620129570 GENEL SERACILIK Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21620129570 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21820129570 TARLA TARIMI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22220129570 MODERN BAĞ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22820129570 HAYVAN BESLEME Seçmeli 3 0 0 4SEÇTB301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30120129570 EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30320129570 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZFS30920129570 BİTKİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31120129570 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31320129570 ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31520129570 TARLA ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMASI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS31720129570 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Seçmeli 3 0 0 4
ZFS31920129570 MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32120129570 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32720129570 SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32920129570 KÜLTÜR TEKNİK Seçmeli 3 0 0 4SEÇTB302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30220129570 TOHUMLUK SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30420129570 SALON SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30620129570 ÖRTÜALTI MEYVECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31220129570 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31420129570 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31820129570 HAYVAN BARINAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS32220129570 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33220129570 SERA ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33420129570 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS3362013956 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI Seçmeli 3 0 0 0SEÇTB401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS40120129570 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 4
ZFS40320129570 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40520129570 İLETİŞİM Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40720129570 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40920129570 MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 2 0 5
ZTOS40720129570 TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZTOS40920129570 TOPRAK BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZTOS41120129570 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 0 0 4
ZTOS41320129570 SERALARDA BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4SEÇTB402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS40220129570 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40420129570 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40620129570 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 3
ZFS40820129570 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS41020129570 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 5
ZTOS40820129570 SÜS BİTKİLERİ VE REKREASYON ALANLARININ GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 0 0 4
ZTOS41020129570 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 4
ZTOS41220129570 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 2 0 0 4
ZTOS41420129570 TOPRAK ISLAHI VE DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 2 0 0 4