Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr. Fikri BALTA, Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU.

Kazanılan Derece


Bölümün tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Ordu Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bahçe bitkileri (özel) sektörünün tüm alanlarında kendi işini, firmasını, fabrikasını, işletmesini kurabilir, ilgili özel sektör firmalarında/işletmelerinde (tohum, fide, fidan, peyzaj, gübre, ilaç firmaları vs) çalışabilir veya teknik danışmanlık yapabilir. Çeşitli analiz ve doku kültürü laboratuarlarında, ilgili denetim firmalarında görev alabilir. Başta Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri olmak üzere, il kontrol laboratuarlarında, tarımsal araştırma enstitülerinde, kırsal kalkınma ajanslarında, il özel idarelerinde, çeşitli belediyelerde, bankalarda, üretici ve ihracatçı birliklerde, ticaret ve sanayi odalarında, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, borsalarda, ihracat müdürlüklerinde, dış ticaret müsteşarlığında, orman ve su işleri bakanlığında, bazı üst kurullarda mühendis, teknik eleman veya uzman olarak görev alabilir. Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir ve yükselebilir. Bu amaçla gerek üniversitelerin Araştırma Görevlisi kadrolarına, gerekse YÖK’ün (yüksek öğretim kurulu) ÖYP (öğretim elemanı yetiştirme proğramı) kadrolarına başvurabilir. İsterse yurt dışındaki ilgili üniversitelerde de kariyer yapabilir. Yine, akademik kariyer yapmak isteyen, şartlarını yerine getirerek yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilir. Yüksek lisansını (master) bitiren ‘Ziraat Yüksek Mühendisi’, doktorasını tamamlayan ise ‘Ziraat Doktoru’ ünvanı elde eder. Doktorasını tamamlamış olanlar, gerekli bilimsel şartları yerine getirerek isterlerse üniversitelerde alanlarıyla ilgili öğretim üyesi olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 1 adet laboratuvar ve 2 adet 100'er m2 plastik seralar ile 8 da meyve bahçesi mevcuttur.

Kuruluş


2006 yılına kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bu yıldan sonra da Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi veren bölümümüzde; 5 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent Doktor ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Dünya’da ve Türkiye’de Bahçe Bitkilerinin üretimi, tüketimi, kullanımı ve ticareti hakkında bilgi sahibidir
2 Meyve, sebze, süs bitkileri ve bağın sistematiğini, biyolojisini, morfolojisini ve fizyolojisini bilir
3 Bahçe Bitkilerinin ekolojik istekleri hakkında bilgi sahibidir
4 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini ve nasıl kullanılacağını ve bahçe ürünlerinin hasadı, standardizasyonunu, depolanmasını ve pazarlamasını bilir
5 Bahçe bitkilerinin çoğaltma yöntemlerini ve yetiştirme tekniklerini bilir, açıkta ve örtüaltında sebze yetiştiriciliğini bilir
6 Bahçe bitkilerinin gübrelenmesi, sulama metotları ve yabancı oy kontrolü konusunda bilgi sahibidir, bahçe bitkilerinde önemli hastalık ve zararlıları tanır, mücadele yöntemlerini bilir ve uygular
7 Bahçe bitkilerinin genetiği, ıslahı ve biyoteknolojisi konularında ve uygulanan ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibidir
8 Bilimsel düşünme yeteneği kazanmıştır, yeniliklere açıktır, bilgi kaynaklarını kullanır, rapor ve proje hazırlar, bağımsız veya ekip içinde bilimsel araştırmalar yürütebilir, danışmanlık yapabilir
9 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahiptir
10 Bahçe bitkileri alanında bir zirai işletmenin kurulumunu bilir ve işletmesini yapabilir, bahçe bitkileri üretimindeki sorunları belirleme ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanmıştır
11 Temel bilimler, Genel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanında temel bilgileri ve genel kavramları bilir ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir
12 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ahlaki ve mesleki sorumluluk sahibidir, tarımsal, sosyal ve kültürel konularda öncü rol üstlenebilir
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine erişmiştir, kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilir

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB1192016956 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ZBB1132016956 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
ZBB1072016956 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 0
ZBB1032016956 FİZİK Zorunlu 2 0 0 0
ZBB1212016956 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 0
ZBB1052016956 KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZBB1052016956 KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZBB1012016956 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
ZBB1112016956 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBB1172016956 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB1202016956 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
ZBB1122016956 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 2 0 0 0
ZBB1062016956 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 0
ZBB1222016956 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 0
ZBB1042016956 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBB1102016956 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
ZBB1082016956 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBB1022016956 TARIMSAL METEOROLOJİ VE EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBB1182016956 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB2132016956 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Zorunlu 2 2 0 0
ZBB2012016956 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
ZBB2072016956 BİTKİ KORUMA I Zorunlu 2 2 0 0
ZBB2032016956 İSTATİSTİK VE DENEME METOTLARI Zorunlu 2 2 0 0
ZBB2052016956 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
SEC2017956_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEC2017956_2_1_3K SEÇMELİ_2_1_3K Seçmeli 0 0 0 0
ZBB2092016956 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB2042012956 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 5
ZBB2082016956 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 0 0 0
ZBB2082012956 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 0 0 3
ZBB2022012956 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
ZBB21220129560 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 3
ZBB2062016956 PEYZAJ MİMARLIĞI Zorunlu 2 2 0 0
ZBB2062012956 PEYZAJ MİMARLIĞI Zorunlu 2 2 0 4
SEÇZBB202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 4
ZBB21420129560 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 3 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB30520129560 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 5
ZBB3012011956 GENEL BAĞCILIK Zorunlu 2 0 0 4
ZBB3032011956 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 0 5
ZBB3172011956 MESLEKİ UYGULAMA-I Zorunlu 0 4 0 4
ZBB3072011956 SEBZE TOHUMCULUĞU Zorunlu 2 0 0 4
SEÇZBB301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB3022012956 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
ZBB3182012956 MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 4
ZBB3062012956 ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
SEÇZBB302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
ZBB3042012956 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER Zorunlu 2 0 0 3
ZBB3202012956 STAJ Zorunlu 0 0 0 6
ZBB3082012956 ÜZÜMSÜ MEYVELER Zorunlu 2 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB40320129560 BAHÇE BİTKİLERİNDE HASAT VE MUHAFAZA Zorunlu 3 0 0 4
SEÇZBB401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
ZBB40520129560 SERİN İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 2 0 0 3
ZBB40720129560 SERT KABUKLU MEYVELER Zorunlu 2 0 0 4
ZBB40920129560 SUBTROPİK MEYVELER Zorunlu 2 0 0 38. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB41020129560 ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 2 0 0 3
SEÇZBB402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
ZBB40420129560 SICAK İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 2 0 0 4
ZBB40620129560 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER Zorunlu 2 0 0 4SEC2017956_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2032016956 TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2072016956 LABORATUVAR ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2092016956 YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2152016956 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2312016956 BAL ARISI YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2332016956. KOMPOST TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2352016956 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEC2017956_2_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2172016956 ÇAYIR MERA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2272016956 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2372016956 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇZBB202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20220129560 FİTOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20820129560 ÇEVRESEL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS21020129560 BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI TANISI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21220159510 SÜT SIĞIRCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS21620129560 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21820129560 TARLA TARIMI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22420129560 GÜBRELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22820129560 HAYVAN BESLEME Seçmeli 3 0 0 4
ZFS2302016956 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2322016956 İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2342016956. BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇZBB301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30120129560 EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30520129560 BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30720129560 BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30920129560 BİTKİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31120129560 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31320129560 ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31520129560 TARLA ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMASI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS31720129560 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32320129560 ORGANİK TARIMDA BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32520129560 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32720129560 SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32920129560 KÜLTÜR TEKNİK Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33120159510 TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS33320159510 BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3372016956 BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ HAST. VE MÜC. YÖNT. Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3432016.956 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3452016956 TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3472016956 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 0SEÇZBB302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30220129560 TOHUMLUK SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30820129560 SEBZELERDE GÜBRELEME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31020129560 YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31220129560 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31420129560 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31820129560 HAYVAN BARINAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS32020159510 HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS32220129560 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32620129560 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32820129560 TOPRAK KORUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33420129560 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS3342016956. ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3362016956 SERA YAPIM TEKNİĞİ VE OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3382016956 BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3402016956 HAYVANCILIKTA SÜRÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3422016956 MEYVE SEBZE İŞLEME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0SEÇZBB401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBBS41320129560 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS41520129560 PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS41720129560 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
ZBBS41920129560 TÜRKİYE MEYVECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42120129560 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42320129560 MEYVE VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 0
ZBBS42520129560 BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42720129560 BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42920129560 KALİTE VE GÜVENCE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS40120129560 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40320129560 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40520129560 İLETİŞİM Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40720129560 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40920129560 MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 2 0 5SEÇZBB402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBBS41420129560 BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS41620129560 MEYVECİLİKTE BUDAMA VE TERBİYE Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS41820129560 BODUR MEYVECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42020129560 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42220129560 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42420129560 MEYVE FOLKLÖRÜ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42620129560 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS42820129560 ÜZÜM ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZBBS4302013956 MEYVE VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
ZFS40220129560 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40420129560 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40620129560 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 3
ZFS40820129560 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS41020129560 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 0