Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Bölümümüz 2010 yılında Ziraat Fakültesi kapsamında kurulmuş, 2012 yılında ilk öğretim üyesini almıştır. 2013-2014 öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece


Peyzaj Mimarı

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'den yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Doğaya ve doğal dengenin korunmasına duyarlı, toplumsal gereksinimlere saygılı, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi gibi Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin farklı alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş, dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen, yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış, bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Mudurlugu, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesisleri. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler uygulama, tasarım, proje, maket, mesleki uygulama ve bitirme çalışması niteliğindeki derslerde tasarım, proje, ödev veya maket teslimi ile birlikte sözlü sunumla değerlendirilir. Bu derslerin dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Adresi: Ordu Üniversitesi, Cumhuriyet Yerleşkesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 52200/ORDU. Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ömer ATABEYOĞLU

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılan fiziksel mekanlar şunlardır; 1 dershane, 1 çizim salonu, 1 bilgisayar odası, sergi alanı ve uygulama bahçesi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Doğal ve yapay materyal konusunda geniş bilgi ve uygulama yeterliliğine sahip olma
2 Çalışma alanları ile ilgili yasa ve yönetmeliklere hakim olma yapıyla ve uygulamayla ilgili yasaların öngördüğü tasarım fırsatları, standartlar ve sınırlamalar konusunda bilgi sahibi olma
3 Alanın görsel ve ekolojik kalitesini artıracak yapısal ve bitkisel malzemeleri seçebilme
4 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevselliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilme
5 Yapısal ve bitkisel malzeme ve inşaat maliyetini hesaplayabilme
6 Komşu meslek disiplinlerinin çalışma konuları ve Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bağlantılı oldukları konular hakkında bilgi sahibi olma
7 Plan ve projelerin çevresel etkilerini değerlendirebilme
8 Peyzaj mimarlığı ile ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek, doğal ve kültürel ilkelerin planlama ve tasarımda kullanılmasında teknolojik olanaklardan yararlanabilme
9 İnsan ve peyzaj etkileşimi ile ilgili çeşitli ölçeklerdeki karmaşık konuları ve sorunları tanımlayabilme
10 Uygun teknoloji ve analitik teknikleri kullanarak tanımlanan konu ve sorunlar için gerekli bilgiyi toplayabilme ve analiz edebilme
11 Tanımlanan konu ve sorunlara alternatif tasarım/planlama çözümleri geliştirebilme
12 Fikirlerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü ya da grafik araçlar yardımıyla anlatabilme ve uygun teknolojik araçları kullanabilme,
13 Estetik görüşe sahip olma
14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği
15 Tasarım ilkelerini tanımlayabilme yeteneği ve becerisi
16 Yaratıcı ve 3 boyutlu düşünme yeteneği
17 Tasarım ve planlama çalışmalarında bireysel veya ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinci
18 Sorgulayıcı ve araştırıcı bir peyzaj mimarı olarak, hayat boyu öğrenmeye yönelik mesleki gelişim içerisinde olma
19 İnterdisipliner çalışmalarda bulunabilecek yönetim, etkileşim ve kavrayış yeteneklerine sahip olma
20 Kırsal ve Kentsel peyzajın ekolojik, estetik ve fonksiyonel ilkeler doğrultusunda planlanması, tasarlanması ve yönetimi konusunda temel bilgileri kullanabilme yetisine sahip olma
21 Sosyal iletişim ve hitap yeteneği
22 Doğal ve kültürel peyzajlara ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama
23 Teorik ve uygulama arasındaki etkileşim ve geçişlere hakim olma
24 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
25 Fikirlerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü ya da grafik araçlar yardımıyla anlatabilme ve uygun teknolojik araçları kullanabilme
26 Teknik olarak doğru, ekolojik olarak duyarlı tesviye ve drenaj planlarını ve sulama ve aydınlatma sistemlerini tasarlayabilme
27 Alanın doğal yapısını (toprak, iklim, hidroloji, fauna, flora) tanımlayabilme ve planlama/tasarım için sunduğu fırsat ve sınırlamaları belirleyebilme
28 Doğal, kültürel ve sosyal çevre değerlerini kavrama; çevre ve doğa koruma konularında sürdürebilirlik temelinde çözümler üretebilme
29 Kültürel alt yapının gerekliliğinin bilincine sahip olmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM1192016954 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
PM1032016954 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 0
PM1072016954 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
PM1092016954 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
PM1212016954 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
PM1012016954 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 0
PM1112016954 MİMARLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
PM1052016954 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
PM1172016954 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM1202016954 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
PM1222016954 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
PM1022016954 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 0
PM1102016954 PERSPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
PM1042016954 PEYZAJ SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
PM1062016954 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 0
PM1122016954 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 0
PM1082016954 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
PM1182016954 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM2072016954 BİTKİ TANIMA DEĞERLENDİRME I Zorunlu 2 2 0 0
PM2132016954 İSTATİSTİK VE DENEME METOTLARI Zorunlu 2 2 0 0
PM2152016954 KIRSAL ALAN PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 0
PM2172016954 MAKET TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 0
PM2012016954 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU I Zorunlu 3 0 0 0
SEC2017954_2_1_2 SEÇMELİ_2_1_ALANDIŞI Seçmeli 0 0 0 0
SEC2017954_2_1_1 SEÇMELİ_2_1_ALANİÇİ Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM201_1 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
PM2052016954 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM2062014954 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
PM2082013954 BİTKİ TANIMA DEĞERLENDİRME-II Zorunlu 2 2 0 4
PM2142014954 KENTSEL ALAN PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 4
PM2022014954 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU II Zorunlu 3 0 0 4
PM2162014954 PEYZAJ ONARIM Zorunlu 2 0 0 3
PM2122013954 PEYZAJ ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
SEÇPM202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM202_1 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM3012013954 BİTKİSEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
PM3132015954 PEYZAJ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
PM3092013954 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
PM3032013954 PEYZAJ TASARIM-I Zorunlu 2 4 0 0
SEÇPM301_1 SEÇMELİ 5 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM301 SEÇMELİ 5 ALAN DIŞI Seçmeli 0 0 0 0
PM3072013954 YAPI MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
PM3152015954 YERÖRTÜCÜLER Zorunlu 2 0 0 36. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM3102013954 DOĞA KORUMA Zorunlu 2 0 0 2
PM3162014954 İÇ MEKAN BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
PM3022013954 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 1 2 0 2
PM3042013954 PEYZAJ TASARIM-II Zorunlu 2 4 0 0
PM3082013954 PEYZAJ YAPILARINDA STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 2 0 0 0
SEÇPM302 SEÇMELİ 6 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM302_ALANDIŞI SEÇMELİ6 (ALAN DIŞI) Seçmeli 2 0 0 0
PM3222013954 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
PM3142014954 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 27. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM4212013954 MESLEK PRATİĞİ-I Zorunlu 2 2 0 0
PM4232016954. MEZUNİYET ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 2 0 0
PM4112016954 PEYZAJ MİMARLIĞINDA BAHÇE ÇİÇEKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
PM4012016954 PROJE I Zorunlu 2 4 0 0
SEÇPM401 SEÇMELİ 7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM401_SOSYAL SEÇMELİ 7_SOSYAL SEÇMELİ Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PM4222013954 MESLEK PRATİĞİ-II Zorunlu 2 2 0 0
PM4242016954. MEZUNİYET ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 2 0 0
PM4042013954 PROJE İHALE DOSYASI HAZIRLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
PM4022013954 PROJE-II Zorunlu 2 4 0 0
SEÇPM402 SEÇMELİ 8 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇPM402_SOSYAL SEÇMELİ 8_SOSYAL SEÇMELİ Seçmeli 0 0 0 0SEC2017954_2_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2172016954 ÇAYIR MERA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2192016954 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2212016954 MEYVE BAHÇE TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2232016954 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ VE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2272016954 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2312016954 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2372016954. GENEL BAHÇE BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEC2017954_2_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS2192016954 PEYZAJ YAPILARI Seçmeli 3 0 0 0
PMS2212016954 PEYZAJ SUNUM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
PMS2232016954 ÇİM ALAN TESİSİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇPM201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS21120129560 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2172014954 ÇAYIR MERA Seçmeli 3 0 0 4
ZFS2192014954 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2212014954 MEYVE BAHÇESİ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS2232014954 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ VE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2272014954 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS2312015957 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇPM201_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS2192013954 PEYZAJ YAPILARI Seçmeli 3 0 0 0
PMS2212014954 PEYZAJ SUNUM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
PMS2232014954 ÇİM ALAN TESİSİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇPM202_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS2142013954 PEYZAJ BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
PMS2202014954 KARAYOLLARI PEYZAJ PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 0
PMS2222014954 BİTKİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇPM202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20220129560 FİTOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2042014954 KESME ÇİÇEKÇİLİK Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2062014954 GENEL SERACILIK Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2082014954 ÇEVRESEL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2102014954 BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI TANISI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21420129560 YABANCI OTLAR VE ZARARLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2162014954 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2302016954 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2322016954 İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇPM301_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS3132013954 ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ Seçmeli 2 0 0 0
PMS3152013954 TOPOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 0
PMS3192014954 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇPM301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS3092015954 BİTKİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3152015954 TARLA ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3172015954 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3192015954 MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3212015954 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3232015954 ORGANİK TARIMDA BİTKİ BESL. TEKNİK. Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3252015954 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3272015954 SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3292015954 KÜLTÜR TEKNİK Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3332015954 BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3372016954 BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİHAST. VE MÜCAD. YÖNTL. Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3392016954 BAHÇE BİTKİLERİNDE HASAT VE MUHAFAZA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3412016954 BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3432016954 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3452016954 TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇPM302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS3142013954 KIYI ALANLARI PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
PMS3182013954 DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ Seçmeli 3 0 0 0
PMS3202014954 AĞAÇLANDIRMA VE FİDANCILIK Seçmeli 3 0 0 0SEÇPM302_ALANDIŞI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30220129560 TOHUMLUK SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 0 0 0
ZFS30420129550 SALON SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS30620129550 ÖRTÜALTI MEYVECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS30820129560 SEBZELERDE GÜBRELEME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31020129580 YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3122015954 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31420129560 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3182015954 HAYVAN BARINAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS32020159510 HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3342016954. ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3362016954 SERA YAPIM TEKNİĞİ VE OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3382016954 BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇPM401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS4052013954 TURİZM VE REKREASYON ALAN PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
PMS4112013954 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
PMS4132014954 TEMATİK PEYZAJ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
PMS4152016954 KAYNAK ENVANTERİ VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇPM401_SOSYAL
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS4012015954 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 0
ZFS4032015954 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 0
ZFS4072015954 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0SEÇPM402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PMS4082013954 TARİHİ ÇEVRELERDE PEYZAJ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 0
PMS4102013954 ÇEVRE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
PMS4122013954 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇPM402_SOSYAL
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS4022015954 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
ZFS4042015954 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 0
ZFS4062015954 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 0
ZFS4082015954 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
ZFS4102015954 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 0