Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı, Fen Bilgisi Öğretmeni gereksinimini karşılamaktır. Bu amaçla Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programı 2013 yılında kurulmuş ve 2013-2014 Eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bu programda, öğrencilere alan bilgisi, genel kültür ve genel eğitim dersleri verilmektedir.

Kazanılan Derece


Ana Bilim Dalını başarı ile tamamlayan öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Kabul şartları Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre yapılmaktadır. 1. Lise diploması 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) öğrencilerin merkezi sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirmekten sorumludur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında, Ordu Üniversitesi öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümün program yeterlilikleri ile uyumlu olan diğer üniversitelerde alınmış dersleri dersleri tanır ve muaf eder. İçerik ve öğrenme kazanımları karşılaştırması ve muafiyet ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Fakülte Kurulu tarafından gerçekleştirilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir

Program Profili


Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, alanındaki gelişmeleri, yeni teknolojileri takip edebilen, bilimsel bilgiyi elde eden, çevreye duyarlı, içinde yaşadığı ülkenin sorunlarına karşı sorumluluk duyan öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, devlet ya da özel eğitim kurumlarında fen ve teknoloji öğretmeni ünvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara (Yüksek Lisans programlarına) başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almak vardır. Bir desten başarılı olabilmek için ortalaması en az 60 olması gerekir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


İlköğretim Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Tel: 0 (452) 226 52 50-1802 Faks : 0 (452) 226 52 46 E-mail : cengizozyurek@odu.edu.tr. Yard.Doç.Dr :ikramettin DAŞDEMİR Tel: 0 (452) 226 52 50-1801 Faks : 0 (452) 226 52 46 E-mail : ikramettindasdemir@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 1 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler ülkenin her yerinde öğretmenlik yapabilecek yeterliliğe sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Fen kavramlarını keşfeder
2 Bilimsel süreç becerilerini kavrar
3 Bilimin doğasını fark eder
4 Laboratuar kullanma becerileri kazanır
5 Fene karşı olumlu tutum kazanır
6 Teknolojik araçları etkili şekilde kullanır
7 Çevre bilinci kazanır
8 Alanıyla ilgili öğretim süreçlerini planlar ve etkili bir şekilde yürütür
9 Türk Eğitim Sistemi ve okula ilişkin temel ilkeleri bilir
10 Ölçme ve değerlendirme sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımları kullanır

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ1452013334 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
FBÖ1492013334 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
FBÖ1032013334 GENEL FİZİK LAB.-I Zorunlu 0 2 0 3
FBÖ1012013334 GENEL FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ1412013334 GENEL KİMYA LAB.-I Zorunlu 0 2 0 4
FBÖ1052013334 GENEL KİMYA-I Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ1432013334 GENEL MATEMATİK-I Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ1472013334 TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ1442013334 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
FBÖ1482013334 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
FBÖ1042013334 GENEL FİZİK LAB.-II Zorunlu 0 2 0 3
FBÖ1022013334 GENEL FİZİK-II Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ1082013334 GENEL KİMYA LAB.-II Zorunlu 0 2 0 4
FBÖ1062013334 GENEL KİMYA-II Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ1422013334 GENEL MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ1462013334 TÜRKÇE-II:SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ2032013334 GENEL BİYOLOJİ LAB.-I Zorunlu 0 2 0 3
FBÖ2012013334 GENEL BİYOLOJİ-I Zorunlu 4 0 0 5
FBÖ2072013334 GENEL FİZİK LAB.-III Zorunlu 0 2 0 3
FBÖ2052013334 GENEL FİZİK-III Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ2152017334 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
FBÖ2112014334 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
FBÖ2132013334 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ2102014334 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 2 2 0 4
FBÖ2162013334 FEN VE TEKN. PROGRAMI VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 4
FBÖ2042013334 GENEL BİYOLOJİ LAB.-II Zorunlu 0 2 0 3
FBÖ2022014334 GENEL BİYOLOJİ-II Zorunlu 4 0 0 6
FBÖ2082013334 GENEL KİMYA-IV (ORGANİK KİMYA) Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ2062013334 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ2014334_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
FBÖ2122013334 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ3132013334 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ3092013334 FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMA-I Zorunlu 2 2 0 6
FBÖ3032013334 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ3012013334 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ3072013334 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ3052013334 KİMYADA ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ3152013334 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
FBÖ3112013334 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 36. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ3042013334 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
FBÖ3062013334 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
FBÖ3102013334 FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMA-II Zorunlu 2 2 0 6
FBÖ3022013334 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
FBÖ3162013334 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
FBÖ3142013334 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 6
FBÖ3122013334 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 2
FBÖ3082013334 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ4012014334 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 0 0
FBÖ4032014334 EVRİM Zorunlu 2 0 0 0
FBÖ4092014334 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
FBÖ4072014334 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
FBÖ4052014334 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 0
FBÖ4112014334 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
FBÖ4132014334 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBÖ4022014334 ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 0 0
FBÖ4042014334 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 0
SEÇ2016334_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0
FBÖ4062014334 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2014334_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SFBÖ2162014334 FEN BİLGİSİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE KAVRAM DEĞİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ2182014334 FEN BİLGİSİ ARAZİ UYGULAMA VE MÜZE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ2202014334 FEN EĞİTİMİ TEKNİK ALAN BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ2222014334 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016334_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SFBÖ4082014334 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİNDE FİZİK Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4102014334 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİNDE KİMYA Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4122014334 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİNDE BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4142014334 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4162014334 GÜNLÜK YAŞAM VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4182014334 KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4202014334 SES VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
SFBÖ4222014334 ÜREME VE CİNSEL EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0