Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sınıf Öğretmeni Lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir.

Program Profili


Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Mezuniyet Koşulları


Sınıf Öğretmenliği Programını başarı ile tamamlayabilmek için programda yer alan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, Öğretmenlik Uygulaması dersini başarıyla tamamlamak gereklidir

Kuruluş


Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2013 yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak açılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet kampüsü içerisinde Eğitim ve Öğretimini sürdürmektedir. Anabilim dalımızda 3 yardımcı doçent bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Anabilim Dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında Sınıf Öğretmeni olarak görev almaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmaları (ara sınav, ödev, küçük sınavlar vb.) %40, yarıyıl sonu sınavı %60 olarak değerlendirilerek başarı durumu belirlenir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma ve o ders için başarı notu ortalamasının 60 olma zorunluluğu vardır.

Bölüm Olanakları


12 kişilik öğretim üyesi kadrosu, 5 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı:Doç. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Tel:+90 452 234 50 10-1802 Email: cengizozyurek@odu.edu.tr

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
2 Sınıf öğretmenliği alanına ait bilgi kazanımlarının kavratılmasına katkı sağlar ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturur.
3 Sınıf öğretmenliğiyle ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır
4 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
5 Türkçe’yi kurallarına uygun ve etkili şekilde kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
6 Uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanır.
7 Sınıf öğretmenliği alanında yaşanan eğitim problemlerini tanımlar ve çözer.
8 Sorumluluk bilincinin oluşturulmasına katkı sağlar.
9 Teknolojik araçları etkili şekilde kullanır.
10 Ölçme değerlendirme sürecinde uygun yöntem, teknik ve yaklaşımları kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF1432013333 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
SNF1472013333 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 5
SNF1712013333 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
SNF1032013333 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
SNF1012013333 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 5
SNF1412013333 TÜRKÇE-I(YAZILI ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 2
SNF1052013333 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 5
SNF1452013333 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF1442013333 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
SNF1482013333 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
SNF1722013333 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
SNF1082013333 GENEL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
SNF1042013333 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
SNF1022013333 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 5
SNF1062013333 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
SNF1422013333 TÜRKÇE-II(SÖZLÜ ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 2
SNF1462013333 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF2072013333 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Zorunlu 1 2 0 3
SNF2112013333 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 4
SNF2412013333 FELSEFE Zorunlu 2 0 0 3
SNF2092013333 FEN VE TEK. LAB. UYGULAMALARI I Zorunlu 0 2 0 3
SNF2032013333 GENEL FİZİK Zorunlu 2 0 0 4
SNF2052013333 MÜZİK Zorunlu 1 2 0 2
SNF2712013333 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
SNF2432013333 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
SNF2012013333 TÜRK DİLİ I(SES VE YAPI BİLGİSİ) Zorunlu 2 0 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF2142013333 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
SNF2422013333 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SNF2042013333 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
SNF2102013333 FEN VE TEK. LAB. UYGULAMALARI II Zorunlu 0 2 0 3
SNF2162013333 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
SNF2122013333 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 0
SNF2722013333 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
SNF2082013333 SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 2
SNF2022013333 TÜRK DİLİ II(CÜMLE VE METİN BİLGİSİ) Zorunlu 2 0 0 3
SNF2062013333 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 3 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF3092013333 DRAMA Zorunlu 2 2 0 0
SNF3012013333 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 0
SNF3052013333 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
SNF3032013333 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
SNF3072013333 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
SNF3712013333 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
SNF3732013333 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF3102013333 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
SNF3022013333 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
SNF3082013333 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 5
SNF3722013333 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
SNF3062013333 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
SNF3422013333 TOPLUMA HİZMET UYG. Zorunlu 1 2 0 0
SNF3042013333 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF4072013333 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 0
SNF4032013333 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SNF4412013333 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
SNF4012013333 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 0
SNF4752013333 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 0
SNF4712013333 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
SNF4732013333 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
SNF4052013333 TRAFİK VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SNF4022013333 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 0
SNF4442013333 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 0
SNF4742013333 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 0
SEÇ2016333_4_2_1 SEÇMELİ_4_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2016333_4_2_2 SEÇMELİ_4_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SNF4722013333 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SNF4422013333 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2016333_4_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SCA42220133331 İLKÖĞRETİMDE PROJE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
SCA4242014333 İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNDA YARATICILIĞI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SCA4262014333 BİLİMİN DOĞASI Seçmeli 2 0 0 0
SCA4282014333 İLKÖĞRETİMDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016333_4_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SCM42220133331 YAŞAM BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 0
SCM4242014333 YETİŞKİNLERDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SCM4262014333 AVRUPA BİRLİĞİ VE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 0
SCM4282014333 VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SCM4302014333 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0