Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 2012 yılında kurulmuş ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Ortaokullara matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Matematik-Fen puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir Anabilim Dalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisansüstü Eğitim için adaylardan lisans diploması ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuç belgesi istenmektedir. Ayrıca adaylara alanla ilgili bilimsel yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Kazanılan Derece


Ortaokul matematik öğretmenliği

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından (LYS ) yeterli Matematik Fen 1 (MF-1) puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cemal BELEN Telefon: +90 (452) 226 52 50/5581 Belgegeçer: +90 452 226 52 46 cemalbelen@odu.edu.tr Bologna Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Telefon: +90 (452) 226 52 50 Belgegeçer: +90 452 226 52 46

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler ortaöğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalıdır.

Bölüm Olanakları


İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında 1 Doçent 3 Yardımcı Doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Program Profili


Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
2 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
3 Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
4 Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
5 Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
6 Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
7 Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
8 Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
9 Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek
10 Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
11 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
12 Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye sahip ve mesleğinin etik sorumluluklarının bilincinde olmak
13 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO1432013331 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
IMO1452013331 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 5
IMO1712013331 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
IMO1012013331 GENEL MATEMATİK Zorunlu 4 2 0 12
IMO1412013331 TÜRKÇE-I(YAZILI ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 3
IMO1472013331 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO1442013331 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
IMO1462014331 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
IMO1722013331 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
IMO1042013331 GEOMETRİ Zorunlu 3 0 0 6
IMO1022013331 SOYUT MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 7
IMO1422013331 TÜRKÇE-II(SÖZLÜ ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 3
IMO1482014331 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO2012013331 ANALİZ I Zorunlu 4 2 0 8
IMO2412013331 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
IMO2052013331 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
IMO2032013331 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 0 6
SEA2332014331 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Zorunlu 2 0 0 0
IMO2712013331 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
SEÇ2014331_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO2022013331 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
IMO2062013331 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
IMO2042013331 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 0 6
IMO2722013331 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
SEÇ2014331_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO3032013331 ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 0
IMO3012013331 ANALİZ III Zorunlu 3 0 0 5
IMO3412013331 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
IMO3072013331 CEBİRE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
IMO3052013331 İSTATİSTİK VE OLASILIK I Zorunlu 2 2 0 0
IMO3712013331 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
SEÇ2015331_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO3042013331 ANALİTİK GEOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 0
IMO3022013331 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 5
IMO3062013331 İSTATİSTİK VE OLASILIK II Zorunlu 2 2 0 4
IMO3742014331 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
IMO3722014331 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
IMO3442013331 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 0
IMO3422013331 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO4012013331 ELEMANTER SAYI KURAMI Zorunlu 3 0 0 0
IMO4412013331 MATEMATİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
IMO4732013331 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
IMO4772013331 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
IMO4712013331 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2016331_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 0
IMO4752013331 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IMO4022013331 MATEMATİK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
IMO4742013331 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 0
SEÇ2016331_4_2_1 SEÇMELİ_4_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2016331_4_2_2 SEÇMELİ_4_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
IMO4722013331 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2014331_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEA23120133311 PROBLEM ÇÖZME YOLUYLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEA2312017331 MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME VE KURMA Seçmeli 2 0 0 0
SEA2332014331 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 2 0 0 0
SEA2352015331 MUHAKEME VE İSPAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEA2372017331 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2014331_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEG23220133311 MATEMATİK VE HAYAT Seçmeli 3 0 0 0
SEG2342014331 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
SEG2362015331 MATEMATİĞİ KULLANMA Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2015331_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEM33120133311 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI Seçmeli 2 0 0 0
SEM3352014331 EĞİTİMSEL PROJE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
SEM3372015331 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016331_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEA43120133311 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SEA4352015331 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 3 0 0 0
SEA4372017331 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016331_4_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEG4302014331 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Seçmeli 3 0 0 0
SEG43220133311 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
SEG4362016331 DRAMA Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016331_4_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEM4342013331 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
SEM4362016331 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
SEM4382016331 ÖĞRETİM LİDERLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0