Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim itibarı ile bu fakültenin kurulmasından daha öncelere dayanmakta olup, üniversitemizin, fakültemizin kuruluşuna zemin hazırlayan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeyken, 05. 07. 2012 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulup, 05.08. 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesine aktarılmış ve kuruluş bünyesine devam etmiştir.

Kazanılan Derece


Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’nda eğitim programını, bütün gerekleriyle yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu alanda lisans diploması almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ tarafından gerçekleştirilen, ‘Yüksek Öğretime Geçiş’ sınavında herhangi bir puan türünden, 140 ve üzeri puan almış olmak ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında, her iki aşamada başarılı olmak koşullarını taşımaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL YAN DAL İLE KURUMLARARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, Ordu Üniversitesinde programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girme hakkına sahiptir. Diğer dersler için muafiyet ise, fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Müzik Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı’nda, bu müziğe ait tüm unsurlar, teorik ve uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler sınavlarında başarılı olmaları durumunda TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı kurumlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, üniversitelerde çeşitli kademelerde akademisyen ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları


‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez, ORDU Tel: 0(452) 226 52 29 santral Fax: 0(452) 226 52 30 Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR

Bölüm Olanakları


Akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi bulunan bölümümüz, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinde olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstrüman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Müziğin çeşitli dallarında icra becerisi kazandırmak.
2 Öğrendiği teorik bilgileri icrada uygulayabilme becerisi kazandırmak.
3 Müziğin gelecek nesillere doğru aktarılmasına ve bu türün benimsetilmesine katkı sağlama bilinci kazandırmak.
4 Müzik ile ilgili bilgileri, kavramlaştırma, tanımlama, sınıflandırma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
5 Müzik eserlerinin icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak.
7 Müzik alanında edindiği becerileri, eğitme ve öğretme esnasında kullanabilme becerisi kazandırmak
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak.
9 Mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak.
10 Müzikte yerelden ulusala, ulusaldan evrensele doğru bir çizgide yaralanma bilgi ve becerisi kazandırmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012017241 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ10520121810 KORO-I Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ1032017241 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL) I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ1012017241 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL) I Zorunlu 4 0 0 0
SEÇGSFII.Ö.1 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ1152017241 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ10720121815 TEMEL ÇALGI-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ107201424112 TEMEL ÇALGI-I (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ107201218110 TEMEL ÇALGI-I (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121812 TEMEL ÇALGI-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121819 TEMEL ÇALGI-I (KANUN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121813 TEMEL ÇALGI-I (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121811 TEMEL ÇALGI-I (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121814 TEMEL ÇALGI-I (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ107201218111 TEMEL ÇALGI-I (NEY) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121817 TEMEL ÇALGI-I (UD) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10920121810 TEMEL PİYANO-I Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ11120121810 TEMEL SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TDK1012017241 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012017241 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT10220121810 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ10620121810 KORO-II Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ10420121810 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-II Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ10220121810 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-II Zorunlu 4 0 0 0
MÜZ11620121810 MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 0 0 0
SEÇGSFII.Ö.2. SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ10820121815 TEMEL ÇALGI-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ108201424112 TEMEL ÇALGI-II (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ108201218110 TEMEL ÇALGI-II (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ10820121812 TEMEL ÇALGI-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121819 TEMEL ÇALGI-II (KANUN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121813 TEMEL ÇALGI-II (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121811 TEMEL ÇALGI-II (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121814 TEMEL ÇALGI-II (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ108201218111 TEMEL ÇALGI-II (NEY) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121817 TEMEL ÇALGI-II (UD) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ10820121816 TEMEL ÇALGI-II (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ10820121818 TEMEL ÇALGI-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ11020121810 TEMEL PİYANO-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ11220121810 TEMEL SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 3
TDK10220121810 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YDI10220121810 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ2092017241 ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ2172017241 FORM BİLGİSİ (BATI MÜZİĞİ) I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ2112017241 GENEL MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20520121810 KORO-III Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ2012013241 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ(TONAL)-III Zorunlu 4 0 0 4
MÜZ20320132415 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132412 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132419 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132413 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132411 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132414 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201324111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201324198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201324199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
SEÇ2013241_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ2132013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 4
MÜZ2152013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ21020121810 ARMONİ-II Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ21820121810 FORM BİLGİSİ (TÜRK MÜZİĞİ) Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ21220121810 GENEL MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20620121810 KORO-IV Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ2022013241 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 0 0 0
MÜZ20420132415 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201424112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ204201324110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20420132412 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20420132419 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KANUN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20420132413 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132411 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132414 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201324111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201324198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ204201324199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132417 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (UD) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20420132416 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20420132418 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2013241_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ2142013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
MÜZ2162013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ3052014241 KORO-V Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ3012014241 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-V Zorunlu 2 0 0 4
MÜZ30320142415 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ303201424112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320142413 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320142411 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320142414 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ303201424199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320142418 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
SEÇ2014241.3.1 SEÇMELİ.3.1 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ3072014241 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ30920121810 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 36. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ3062014241 KORO-VI Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ3022014241 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-VI Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142415 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ304201424112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ304201424110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142412 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142419 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KANUN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142413 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142411 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142414 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ304201424111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (NEY) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ304201424198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ304201424199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142417 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (UD) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142416 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ30420142418 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ3142014241 MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2014241.3.2 SEÇMELİ.3.2 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ3102014241 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ41320121810 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ41720121810 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 4 0 0
MÜZ40520121810 KORO-VII Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ4192016241 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-I Zorunlu 0 4 0 0
MÜZ40320152415 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201424112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201524112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201524110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152412 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152419 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KANUN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152413 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152411 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152414 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201524111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (NEY) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201524198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201524199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320152417 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (UD) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152416 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40320152418 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2015241_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ41820121810 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 4 0 0
MÜZ40620121810 KORO-VIII Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ4202016241 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-II Zorunlu 0 4 0 0
MÜZ40420152415 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ404201524112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ404201524110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152412 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152419 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KANUN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152413 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152411 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152414 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ404201524111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (NEY) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ404201524198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ404201524199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152417 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (UD) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152416 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ40420152418 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ41420121810 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2015241_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0SEÇGSFII.Ö.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ1092015241 SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ11720121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ11920121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ12120121810 SEÇMELİ ÇALGI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ12320121810 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1252013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1272013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 2SEÇGSFII.Ö.2.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ11820121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ12020121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ12220121810 ÇALGI BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ12420121810 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ1262013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1282013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2013241_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ21720121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ21920121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ22120121810 YARDIMCI ÇALGI- 1 Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ22320121810 TÜRK HALK ŞİİRİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2252013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2272013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2013241_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ21820121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ22020121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ22220121810 YARDIMCI ÇALGI- II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ22420121810 DİVAN ŞİİRİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2262013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2282013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2014241.3.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ30320121810 MÜZİK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ30520121810 OKUL ÇALGILARI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ30720121810 HALK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ30920121810 ARMONİ-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ31320121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ31520121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ31720121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ31920121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3212014241 YARDIMCI ÇALGI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3252014241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ3272014241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3292014241 ORKESTRA-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ3312014241 PİYANODA EŞLİK-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3332014241 BİRLİKTE SÖYLEME-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3352014241 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3372014241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 3SEÇ2014241.3.2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ3042014241 MÜZİK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3062014241 PROZODİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3102014241 ARMONİ-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3142014241 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI -IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3162014241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI -IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3182014241 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3202014241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3222014241 YARDIMCI ÇALGI-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3262014241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3282014241 TÜK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3302014241 ORKESTRA –II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3322014241 PİYANODA EŞLİK-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3342014241 BİRLİKTE SÖYLEME-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3362014241 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3382014241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015241_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ4012015241 EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4032015241 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ40920121810 ARMONİ-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ41120121810 KOMPOZİSYON-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4132015241 ESER ÇÖZÜMLEME (BATI MÜZİĞİ) Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4152015241 ESER ÇÖZÜMLEME (TÜRK MÜZİĞİ) Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4172015241 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4192015241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4252015241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4272015241 TÜK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ42920121810 ORKESTRA -III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43120121810 PİYANODA EŞLİK-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43320121810 BİRLİKTE SÖYLEME-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43520121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43720121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015241_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ41020121810 ARMONİ-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ41220121810 KOMPOZİSYON-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4162015241 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4182012181 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4202012181 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4262013241 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4282013241 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43020121810 ORKESTRA -IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43220121810 PİYANODA EŞLİK- IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43420121810 BİRLİKTE SÖYLEME-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43620121810 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU- IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43820121810 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU- IV Seçmeli 2 0 0 0