Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim itibarı ile bu fakültenin kurulmasından daha öncelere dayanmakta olup, üniversitemizin, fakültemizin kuruluşuna zemin hazırlayan Devlet Konservatuarı bünyesindeyken, 05. 07. 2012 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulup, 05.08. 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesine aktarılmış ve kuruluş bünyesine devam etmiştir.

Kazanılan Derece


Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’nda eğitim programını, bütün gerekleriyle yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu alanda lisans diploması almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ tarafından gerçekleştirilen, ‘Yüksek Öğretime Geçiş’ sınavında herhangi bir puan türünden, 140 ve üzeri puan almış olmak ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında, her iki aşamada da, 70 ve üzeri puan almış olmak koşullarını taşımaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL YAN DAL İLE KURUMLARARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Ancak, Ordu Üniversitesinde programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girme hakkına sahiptir. Diğer dersler için muafiyet ise, fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’nda, bu müziğe ait tüm unsurlar, teorik ve uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, üniversitelerde çeşitli kademelerde akademisyen ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları


‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez, ORDU Tel: 0(452) 226 52 29 santral Fax: 0(452) 226 52 30 Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Deniz AYDAR

Bölüm Olanakları


Mevcudiyetinde 3 öğretim görevlisi bulunan bölümümüz, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinden olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstruman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir. Aynı zamanda bölümümüz, fakültemiz bünyesinde bulunan 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 1. Türk Sanat Müziği’nde icra becerisi kazandırmak.
2 2. Türk Sanat Müziği’nde öğrendiği teorik bilgileri icrada uygulayabilme becerisi kazandırmak.
3 3. Türk Sanat Müziği’nin gelecek nesillere doğru aktarılmasına ve bu türün benimsetilmesine katkı sağlama bilinci kazandırmak.
4 4. Müzik ile ilgili bilgileri, kavramlaştırma, tanımlama, sınıflandırma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
5 .5. Türk Sanat Müziği icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 6 .Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak
7 7 .Müzik alanında edindiği becerileri, eğitme ve öğretme esnasında kullanabilme becerisi kazandırmak
8 8. Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak
9 9. Mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak.
10 10.Türk Sanat Müziği’nden yerelden ulusala, ulusaldan evrensele doğru bir çizgide yaralanma bilgi ve becerisi kazandırmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012017233 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012017233 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
TSM1032013233 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-I Zorunlu 2 0 0 3
TSM1012013233 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-I Zorunlu 4 0 0 0
SEÇM101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
TSM1152013233 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
TSM1072013233 TEMEL ÇALGI-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM1092013233 TEMEL PİYANO-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM1112013233 TEMEL SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TDK1012017233 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TSM1052013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM1132013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012017233 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022011112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI II Zorunlu 2 0 0 2
TSM1042013233 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-II Zorunlu 2 0 0 3
TSM1022013233 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-II Zorunlu 4 0 0 0
TSM1162013233 MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 0 0 0
SEÇM102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
TSM1082013233 TEMEL ÇALGI-II Zorunlu 2 0 0 0
TSM1102013233 TEMEL PİYANO-II Zorunlu 2 0 0 2
TSM1122013233 TEMEL SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TDK1022011112 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ1202015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II Zorunlu 2 0 0 0
TSM1062013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-II Zorunlu 2 0 0 2
TSM1142013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Zorunlu 2 0 0 2
YDI1022011112 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 43. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSM2092013233 GENEL MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM2072013233 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 4
SEÇM201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
TSM2172013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 4
TSM2032013233 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM2052013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-III Zorunlu 2 0 0 2
TSM2152013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 4
TSM2132013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSM2102013233 GENEL MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TSM2022013233 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 0 0 5
TSM2082013233 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 4
SEÇM202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2202015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Zorunlu 2 0 0 0
TSM2182013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
TSM2042013233 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TSM2062013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Zorunlu 2 0 0 2
TSM2162013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
TSM2142013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Zorunlu 2 0 0 25. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSM3012013233 ARMONİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM3072013233 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III Zorunlu 2 0 0 8
TSM3092015233 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇM301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
TSM3032017233 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ III Zorunlu 2 0 0 0
TSM3052017233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI V Zorunlu 2 0 0 0
TSM3152013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-III Zorunlu 2 0 0 4
TSM3132013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Zorunlu 2 0 0 26. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSM3022013233 ARMONİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TSM3082013233 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
TSM3102015233 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇM302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ3202015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Zorunlu 2 0 0 0
TSM3042013233 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
TSM3062013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Zorunlu 2 0 0 3
TSM3162013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 4
TSM3142013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Zorunlu 2 0 0 27. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSM4052013233 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
TSM4112013233 BİTİRME ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 4 0 2
TSM4192016233 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-I Zorunlu 0 4 0 0
TSM4072013233 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V Zorunlu 2 0 0 8
SEÇM401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
TSM4152013233 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 0 0 2
TSM4012013233 TÜRK MÜZİĞİNDE USLUP VE TAVIR-I Zorunlu 2 0 0 2
TSM4032013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESER ANALİZİ-I Zorunlu 2 0 0 4
TSM4132013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Zorunlu 2 0 0 28. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSM4122013233 BİTİRME ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 4 0 2
TSM4202016233 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-II Zorunlu 0 4 0 0
TSM4082013233 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI Zorunlu 2 0 0 0
TSM4062013233 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇM402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
TSM4022013233 TÜRK MÜZİĞİNDE USLUP VE TAVIR-II Zorunlu 2 0 0 4
TSM4042013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESER ANALİZİ-II Zorunlu 2 0 0 4
TSM4142013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Zorunlu 2 0 0 0SEÇM101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ1032013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ1092015233 SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1192015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1232014233 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇM102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ1042013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ1242014233 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇM201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2072014233 BİRLİKTE ÇALMA-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2032013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2052013233 ÇALGI BAKIMI VE ONARIMI-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2072013233 BİRLİKTE ÇALMA-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2192015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 0SEÇM202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2082014233 BİRLİKTE ÇALMA-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2042013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2062013233 ÇALGI BAKIMI VE ONARIMI-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2082013233 BİRLİKTE ÇALMA-IV Seçmeli 2 0 0 0SEÇM301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ3032013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ3092013233 TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ3132013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3152013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ3192015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 0SEÇM302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ3042013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3102013233 TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ3142013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3162013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇM401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ4032013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ4052013233 SANAT FELSEFESİ-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ4092013233 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4112013233 EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ4152013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ4192015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4212016233 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-V Seçmeli 2 0 0 0SEÇM402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC4222012112 SANAT FELSEFESİ II Seçmeli 2 0 0 4
SEÇ4022013233 STÜDYO VE MİKROFON TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4042013233 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4102013233 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4162013233 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4182013233 GÜFTE İNCELEMESİ-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4202015233 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4222016233 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-VI Seçmeli 2 0 0 0