Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim itibarı ile bu fakültenin kurulmasından daha öncelere dayanmakta olup, üniversitemizin, fakültemizin kuruluşuna zemin hazırlayan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeyken, 05. 07. 2012 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulup, 05.08. 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesine aktarılmış ve kuruluş bünyesine devam etmiştir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ tarafından gerçekleştirilen, ‘Yüksek Öğretime Geçiş’ sınavında herhangi bir puan türünden, 140 ve üzeri puan almış olmak ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında, her iki aşamada başarılı olmak koşullarını taşımaktadır.

Kazanılan Derece


Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’nda eğitim programını, bütün gerekleriyle yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu alanda lisans diploması almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL YAN DAL İLE KURUMLARARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, Ordu Üniversitesinde programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girme hakkına sahiptir. Diğer dersler için muafiyet ise, fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Müzik Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı’nda, bu müziğe ait tüm unsurlar, teorik ve uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler sınavlarında başarılı olmaları durumunda TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı kurumlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, üniversitelerde çeşitli kademelerde akademisyen ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları


‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez, ORDU Tel: 0(452) 226 52 29 santral Fax: 0(452) 226 52 30 Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR

Bölüm Olanakları


Akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi bulunan bölümümüz, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinde olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstrüman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Müziğin çeşitli dallarında icra becerisi kazandırmak.
2 Öğrendiği teorik bilgileri icrada uygulayabilme becerisi kazandırmak.
3 Müziğin gelecek nesillere doğru aktarılmasına ve bu türün benimsetilmesine katkı sağlama bilinci kazandırmak.
4 Müzik ile ilgili bilgileri, kavramlaştırma, tanımlama, sınıflandırma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
5 Müzik eserlerinin icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak.
7 Müzik alanında edindiği becerileri, eğitme ve öğretme esnasında kullanabilme becerisi kazandırmak
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak
9 Mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak.
10 Müzikte yerelden ulusala, ulusaldan evrensele doğru bir çizgide yaralanma bilgi ve becerisi kazandırmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012017231 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ1132011171 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Zorunlu 1 0 0 2
MÜZ10520121710 KORO-I Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ1032017231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL) I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ1012017231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL) I Zorunlu 4 0 0 0
GSFSEÇ101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ1152017231 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ10720121715 TEMEL ÇALGI-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ107201423112 TEMEL ÇALGI-I (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ107201217110 TEMEL ÇALGI-I (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121712 TEMEL ÇALGI-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121719 TEMEL ÇALGI-I (KANUN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121713 TEMEL ÇALGI-I (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121711 TEMEL ÇALGI-I (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121714 TEMEL ÇALGI-I (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ107201217111 TEMEL ÇALGI-I (NEY) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121717 TEMEL ÇALGI-I (UD) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121716 TEMEL ÇALGI-I (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10720121718 TEMEL ÇALGI-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ1092010171 TEMEL PİYANO I Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ1112010171 TEMEL SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TDK1012017231 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012017231 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022010171 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ1142011171 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Zorunlu 1 0 0 2
MÜZ10620121710 KORO-II Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ1042011171 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ1022010171 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ(TONAL)-II Zorunlu 4 0 0 5
MÜZ1162010171 MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 0 0 3
GSFSEÇ102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ10820121715 TEMEL ÇALGI-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ108201423112 TEMEL ÇALGI-II (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ108201217110 TEMEL ÇALGI-II (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121712 TEMEL ÇALGI-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121719 TEMEL ÇALGI-II (KANUN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121713 TEMEL ÇALGI-II (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121711 TEMEL ÇALGI-II (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121714 TEMEL ÇALGI-II (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ108201217111 TEMEL ÇALGI-II (NEY) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121717 TEMEL ÇALGI-II (UD) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121716 TEMEL ÇALGI-II (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ10820121718 TEMEL ÇALGI-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ1102010171 TEMEL PİYANO-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ1122010171 TEMEL SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 3
TDK1022010171 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 3
YDI1022010171 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 43. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ2092017231 ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ2172017231 FORM BİLGİSİ (BATI MÜZİĞİ) I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ2112017231 GENEL MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ20520121710 KORO-III Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ2012010171 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-III Zorunlu 4 0 0 5
MÜZ20320132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ203201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ203201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (UD) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20320132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
GSFSEÇ201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ2132011171 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ2192010171 TÜRK HALK ŞİİRİ İNCELEMESİ Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ2152011171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI - I Zorunlu 2 0 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ2102010171 ARMONİ-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ2202010171 DİVAN ŞİİRİ İNCELEMESİ Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ2182010171 FORM BİLGİSİ (TÜRK MÜZİĞİ) Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ2122010171 GENEL MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ20620121710 KORO-IV Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ2022010171 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 0 0 5
MÜZ20420132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ204201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ204201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (UD) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ20420121714 MESLEK ÇALGISI/ŞAN-II (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
GSFSEÇ202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ2142011171 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ2162011171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ3052013231 KORO-V Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ3012013231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-V Zorunlu 2 0 0 4
MÜZ30320132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ303201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ303201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ303201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ303201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ303201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (UD) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30320132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
GSFSEÇ301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ3072013231 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ3092010171 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 36. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ3062013231 KORO-VI Zorunlu 2 0 0 2
MÜZ3022013231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-VI Zorunlu 2 0 0 4
MÜZ30420132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ304201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ304201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ304201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ304201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ304201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (UD) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ30420132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ3142013231 MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
GSFSEÇ302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
MÜZ3102010171 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ41320121710 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ4172010171 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 4 0 4
MÜZ40520121710 KORO-VII Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ4192016231 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-I Zorunlu 0 4 0 0
MÜZ40320132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ403201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ403201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ40320132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KANUN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ403201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (NEY) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ403201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ403201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (UD) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40320132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 8
SEÇ2013231_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ4182010171 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 4 0 4
MÜZ40620121710 KORO-VIII Zorunlu 2 0 0 3
MÜZ4202016231 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-II Zorunlu 0 4 0 0
MÜZ40420132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ404201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 0
MÜZ404201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
MÜZ40420132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KANUN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ404201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (NEY) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ404201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ404201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (UD) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ40420132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 8
MÜZ4142013231 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ4162015231 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2013231_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0GSFSEÇ101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1092015231 SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1212011171 SEÇMELİ ÇALGI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ12320121710 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 0GSFSEÇ102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ1182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ1202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ1222011171 SEÇMELİ ÇALGI-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ12420121710 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ1262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ1282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 2GSFSEÇ201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ2192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ2212010171 YARDIMCI ÇALGI-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ22320121710 TÜRK HALK ŞİİRİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 2GSFSEÇ202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ2222010171 YARDIMCI ÇALGI-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ22420121710 DİVAN ŞİİRİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 2GSFSEÇ301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ3012010171 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3032010171 MÜZİK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3052010171 OKUL ÇALGILARI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3072010171 HALK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3092010171 ARMONİ-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3132011171 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3152011171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3212013231 YARDIMCI ÇALGI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ32320121710 ORKESTRA-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ32920121710 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3292013231 ORKESTRA-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ33120121710 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3312013231 PİYANODA EŞLİK-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ33320121710 SEÇMELİ ÇALGI-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3332013231 BİRLİKTE SÖYLEME-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ3352013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ3372013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 3GSFSEÇ302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ3022010171 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ(TONAL)-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3042010171 MÜZİK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3062010171 PROZODİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3102010171 ARMONİ-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3142011171 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3162011171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ3202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ32220121710 TÜRK DÜNYASI MÜZİK REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3222013231 YARDIMCI ÇALGI-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ32420121710 ORKESTRA-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ32620121710 PİYANODA EŞLİK-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ32820121710 BİRLİKTE SÖYLEME-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ33020121710 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ3302013231 ORKESTRA-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ33220121710 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3322013231 PİYANODA EŞLİK-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ33420121710 SEÇMELİ ÇALGI-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3342013231 BİRLİKTE SÖYLEME-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3362013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ3382013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 3SEÇ2013231_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ4012013231 EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4032013231 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ4092010171 ARMONİ-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4112010171 KOMPOZİSYON-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4132010171 ESER ÇÖZÜMLEME (BATI MÜZİĞİ) Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4152010171 ESER ÇÖZÜMLEME (TÜRK MÜZİĞİ) Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ4252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ42920121710 ORKESTRA-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ43120121710 PİYANODA EŞLİK-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43320121710 BİRLİKTE SÖYLEME-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ43520121710 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ43720121710 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 3SEÇ2013231_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ4102010171 ARMONİ-VI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4122010171 KOMPOZİSYON-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4162013231 OSMANLICA METİNLERİ ÇEVİRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ4262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ4282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43020121710 ORKESTRA-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ43220121710 PİYANODA EŞLİK-IV Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ43420121710 BİRLİKTE SÖYLEME-IV Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ43620121710 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ43820121710 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 0 0 3