Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 1997 yılından itibaren Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece


Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren öğrenciler, iktisat lisans derecesi almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne yerleştirme süreçleri, Ordu Üniversitesinin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından daha önceki öğrenimlerin tanınması için daha önceki lisans ve / veya önlisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve yeterlilik açısından programı yürüten Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve asgari 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili


Bu program, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmektedir. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü altında 4 Ana Bilim Dalı ( İktisat Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası ) bulunmakta ve bu Ana Bilim Dalları bünyesinde 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi, bölüm öğrencilerinin eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır. İngilizce eğitimi ve İngilizce kaynakların kullanımı program içinde önemli yere sahiptir. İktisat bölümü öğrencilerinin ilk iki yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından 3. ve 4. sınıftan itibaren mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilerek pratik becerilerini arttırmaları sağlanır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İktisat mezunları kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda işletmelerde, araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Programdan mezun olan öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) belirlemiş olduğu sınavlardan gereken puanı almış ve yine YÖK’ün belirlemiş olduğu diğer şartlara uygunluk gösterebilmiş ise sosyal bilimler alanlarının çoğunda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğretim elemanları yazılı sınavlar, projeler ve sunumlar da dahil olmak üzere çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanabilirler. Ders içi başarı aşağıda belirtilen başarı notları kullanılarak ölçülür. Sırasıyla puan, not, katsayı ve derece şöyledir: 92 -100, AA, 4.00,PEKİYİ; 84-91, BA, 3.50, PEKİYİ; 76 – 83, BB, 3.00, İYİ; 68 - 75, CB, 2.50, İYİ; 60 – 67, CC, 2.00, ORTA; 50 - 59, DC, 1.50, ORTA; 40 - 49, DD, 1.00, BAŞARISIZ; 30 – 39, FD, 0.50, BAŞARISIZ; 0 – 29, FF, 0.00, BAŞARISIZ. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmekte ve F’li notunun olmaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU, AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU İletişim Adresi: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Gölevi mevki, No:303 52300 Ünye/ORDU Tel: 0452 3238255/3232493 Fax: 0452 3238256

Bölüm Olanakları


Bölümümüz Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilmektedir. Fakültemiz içerisinde idare binası, sosyal tesisler (Konferans salonu, mutfak, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Konferans salonu 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek niteliktedir. Derslik binasının içinde 14 adet dershane, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane ve okuma salonu bulunmaktadır. Yerleşke, deniz ve devlet sahil yolu kenarında konumlanmış olup içinde ayrıca amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları ile oturma alanları mevcut bulunmaktadır. Fakültemiz Ünye’ye 5 km mesafede olup, gerek Ordu, gerekse Samsun yönüne ulaşım düzenli olarak işlemektedir. Ayrıca üniversitemizde çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve değerlendirebilme.
2 İktisadi karar birimlerinin ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
3 Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.
4 İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlayabilme ve bunlar hakkında yorum yapabilme.
5 İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.
6 İktisadi büyüme, iktisadi kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve yorumlayabilme.
7 Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, inisiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
8 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme, iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme.
9 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
10 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlayabilme.
11 Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
12 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
13 Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve nedenlerini irdeleyebilme.
14 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013221 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
İSL1272013221 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 4
KMY1052013221 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
İKT1012013221 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 5
YDİ1012013221 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
İSL1212013221 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
İSL1052013221 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
İKT1032013221 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
TDK1012013221 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013221 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
KMY1242013221 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
İSL1282013221 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
İKT1022013221 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 5
YDİ1022013221 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
İSL1062013221 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
KMY1222013221 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
TDK1022013221 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECAD2013221_2_1 ALAN DIŞI SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
İKT2052013221 İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
İSL2032013221 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 4
İKT2032013221 MAKRO İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 6
İKT2012013221 MİKRO İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 6
İSL2072013221 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL2062013221 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 4
MLY2222013221 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 4
İKT2042013221 MAKRO İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
İKT2062013221 MATEMATİKSEL İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
İKT2022013221 MİKRO İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
SECİKTADSD222 SEÇMELİ ALAN DIŞI 4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT3032013221 EKONOMETRİ I Zorunlu 3 2 0 6
İKT3072013221 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
İKT3052013221 İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
İKT3012013221 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI I Zorunlu 3 0 0 6
SEC2013221_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT3082013221 FİNANSAL İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
İKT3022013221 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI II Zorunlu 3 0 0 6
SEÇ.İKT302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
İKT3102013221 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
İKT3062013221 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT4212014221 EKONOMİ, SANAT VE EDEBİYAT I Zorunlu 2 0 0 4
İKT4032013221 İKTİSADİ BÜYÜME Zorunlu 3 0 0 6
SEÇ.İKT401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
İKT4072013221 SEMİNER I Zorunlu 2 0 0 3
İKT4052013221 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 58. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT4062013221 DÜNYA EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
İKT4222014221 EKONOMİ, SANAT VE EDEBİYAT II Zorunlu 2 0 0 4
İKT4042013221 KALKINMA İKTİSADI Zorunlu 3 0 0 6
SEÇ.İKT402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
İKT4082013221 SEMİNER II Zorunlu 2 0 0 3
İKT4022013221 ULUSLARARASI İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 6SECAD2013221_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2132013224 ÇALIŞMA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 4
İSL2212013222 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 4
İSL2232016222 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
İSL2252013222 LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 4
KMY2212016225 SİYASİ İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2232016225 KENT VE YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2252013225 DÜNYA UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KMY2272016225 TÜRK SİYASAL HAYATINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
KMY2292016225 TÜRK KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SECİKTADSD222
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2142013224 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 4
CEK2182013224 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
İSL2222013222 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
KMY2222016225 MODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2242016225 ÇAĞDAŞ DEVLET KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
KMY2262016225 ÇEVRE BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
KMY2282016225 TÜRKİYE’DE MODERN SİYASAL HAYAT Seçmeli 3 0 0 0
KMY2302016225 KAMU POLİTİKASI SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 0SEC2013221_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3312013221 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT3152013221 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 4
MLY3312017221 DEVLET BÜTÇESİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.İKT302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT3162013221 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 0
İKT3202016221 DÜNYADA MERKEZ BANKACILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
MLY3322013221 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 4SEÇ.İKT401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT4192016221 ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.İKT402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT4162013221 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
İKT4222016221 PARASAL VE FİNANSAL İSTİKRAR POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0