Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Bakanlar Kurulu’nca 25/03/2009 tarihinde Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açılmasına karar verilmiştir. Akademik ve İdari yapılanma çalışmalarının ardından 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ordu merkez güzelyalı mevkii’ nde 2066 m2 lik kapalı alan üzerinde 22 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz sağlık hizmeti sunulması için gerekli fiziki altyapı çalışmalarının ardından 2012 Nisan ayında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti AD olmak üzere 8 Anabilim Dalında sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır. 2013 yılı itibariyle fakültemizde 1 profesör, 1 doçent, 14 yardımcı doçent ve 20 araştırma görevlisinden oluşan akdemik kadrosu ile eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 1. Sınıf 42, 2. sınıf 36 ve 3. Sınıf 19 olmak üzere toplam 97 öğrencisi bulunmaktadır. Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda ortalama 30 bin hasta tedavi edilmektedir.

Kazanılan Derece


Eğitim planında bulunan klinik uygulamalar dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle diş hekimliği fakültesinde önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim planında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak. Gerek eğitimi esnasında gerekse de mezuniyet sonrasında mesleğini icra etmesinde engel teşkil edecek fiziksel sorunlarının olmaması gerekmektedir.

Program Profili


Diş Hekimliği Fakültesi'nde derslerin büyük bir kısmı yıllık olarak verilmektedir. Dönemlik (yarıyıllık) verilen derslerin yıllık derslere oranı yaklaşık 1/3 tür. Bu nedenle ders planları yıllık olarak oluşturulmaktadır. Diş Hekimliği programı temel tıp eğitiminin yanı sıra ağız ve çevre dokularını ilgilendiren hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili konuları kapsamaktadır. 34 akademik, 27 idari personelden oluşan kadrosuyla toplamda 97 öğrenciye 5 yıllık diş hekimliği eğitimi verilmesinin yanısıra topluma sağlık hizmeti sunan fakültede, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti AD olmak üzere 8 Anabilim Dalında DUS sınavı ile öğrenci alınarak uzman yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrenciler ADSM, TSM gibi Kamu hastanelerinde yada özel hastanelerde çalışma imkanı bulmasının yanısıra serbest diş hekimi olarak ta çalışabilmektedirler. Bunun yanısıramezun olan öğrenciler üniversitelerde akademisyen olarakta meslek yaşamlarına devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Diş hekimliği fakültesinde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti), Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti AD olmak üzere toplam 8 Anabilim Dalında DUS (Diş hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) ile öğrenci alınarak bu bölümlerde uzman yetiştirilmektedir. Ordu üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle 17 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


“Ordu Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” ve “Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesine” bağlı kalınarak Yıllık dersler için 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme yapılmaktadır. Dönemlik dersler için 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları


Toplam 300 AKTS kredisiyle beş yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Dekan: Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Adres: Güzelyalı mah. 94. sok. Merkez/Ordu Telefon : 0 (452)2121283-86 Faks : 0 (452)2121289 E-Posta: odudishek@odu.edu.tr AKTS/DE Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Melih ÖMEZLİ Adres: Güzelyalı mah. 94. sok. Merkez/Ordu Telefon : 0 (452)2121283-86 Faks : 0 (452)2121289 E-Posta: odudishek@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ordu merkez güzelyalı mevkii’ nde 2066 m2 lik kapalı alan üzerinde 97 öğrencisi ile eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti sunma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Ağız ve çevre dokulara ait problemlerin çözümüne yönelik geniş kapsamlı tanı ve tedavi planlaması yapabilmek
2 Diş hekimliği mesleği ile ilgili kendini sürekli geliştirebilmek, güncel tedavi yaklaşımlarını takip ederek öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek
3 Kazanmış olduğu temel tıp bilimleri bilgilerini gerek klinik gerekse laboratuar çalışmalarında uygulayabilmek
4 Topluma yönelik ağız-diş sağlığı tarama programlarına katılarak bu konularda yeterli donanıma sahip olarak koruyucu diş hekimliği uygulamalarını ön planda tutabilmek
5 Günümüz çağdaş hekimlik anlayışına uygun bilgi, beceri, ve etik ilkelere sahip olabilmek
6 Tanıya yönelik uygun radyografilerin elde edilerek yorumlanması ile ağız, diş ve çene radyolojisini etkin ve güvenli olarak uygulayabilmek
7 Klinik uygulamalar esnasında fiziksel, kimyasal, ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek
8 Hekimlik uygulamalarının gerektirdiği girişimsel klinik ve koruyucu hekimlik becerilerini uygun bir şekilde gerçekleştirerek özel bakım gerektiren veya sistemik hastalığı olan hastaları uygun bir şekilde yönlendirebilmek
9 Ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik olarak diş hekimliğinde kullanılan cihaz ve aleti kullanabilmenin yanısıra diş hekimliğinde kullanılan her tür biomateryal konusunda yeterli bilgiye sahip olabilmek
10 Süt ve daimi dişlerin anatomik yapılarının, gelişim ve fonksiyonlarının öğrenilerek gerek klinik uygulamalarda gerekse deneysel araştırmalarda kullanılabilmesi
11 Dişler ve çevre dokularla ilişkili terim ve tanımlamaların öğrenilmesi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT101201121 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ Zorunlu 4 0 0 2
DİŞ1092012210 BİYOFİZİK Zorunlu 2 1 0 3
DİŞ1012012210 DİŞ ANATOMİSİ Zorunlu 2 8 0 8
DİŞ1112012210 DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ Zorunlu 1 0 0 2
DİŞ1132012210 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 2
DİŞ1032012210 MADDELER BİLGİSİ Zorunlu 1 0 0 2
MBK101201121 MEDİKAL BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 1 2 0 3
DİŞ1052012210 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
SEÇDİŞ101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
DİŞ1072012210 TIBBİ BİYOLOJİ Zorunlu 2 1 0 4
TDK101201121 TÜRK DİLİ Zorunlu 4 0 0 2
YDİ101201121 YABANCI DİL Zorunlu 6 0 0 42. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ1042012210 ANATOMİ Zorunlu 2 2 0 6
DİŞ1082012210 DENTAL FOTOĞRAFÇILIK VE ARŞİVLEME Zorunlu 1 1 0 2
DİŞ1062012210 GENETİK Zorunlu 2 1 0 4
DİŞ1022012210 İŞLEVSEL DİŞ ANATOMİSİ Zorunlu 2 8 0 83. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ209201421 ANATOMİ Zorunlu 4 2 0 5
DİŞ217201421 BİYOKİMYA Zorunlu 4 0 0 4
DİŞ2072012210 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ Zorunlu 3 8 0 10
DİŞ211201421 FİZYOLOJİ Zorunlu 6 2 0 7
DİŞ213201421 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Zorunlu 4 2 0 0
DİŞ2032012210 MADDELER BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
DİŞ219201421 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 1 0 0
DİŞ2052012210 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 4 16 0 13
SEÇDİŞ201 SEÇMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ2082012210 ENDODONTİ Zorunlu 1 2 0 3
DİŞ220201621 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 1 0 0
DİŞ218201421 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ329201421 AĞIZ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
DİŞ319201321 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Zorunlu 4 0 0 5
DİŞ313201321 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 5
DİŞ327201321 AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
DİŞ327201521 AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ321201321 DENTAL ANESTEZİ Zorunlu 2 0 0 2
DİŞ307201421 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ Zorunlu 2 4 0 6
DİŞ309201321 ENDODONTİ Zorunlu 4 2 0 6
DİŞ325201321 FARMAKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
DİŞ325201621 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ317201321 ORTODONTİ Zorunlu 4 0 0 5
DİŞ323201321 PATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
DİŞ315201321 PEDODONTİ Zorunlu 4 0 0 5
DİŞ311201321 PERİODONTOLOJİ Zorunlu 4 0 0 5
DİŞ305201321 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 4 8 0 9
DİŞ331201421 TOPOGRAFİK ANATOMİ Zorunlu 1 1 0 26. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ302201621 AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ325201521 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ425201421 AĞIZ FARMAKOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 0
DİŞ421201421 AĞIZ HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
DİŞ423201421 AĞIZ PATOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ419201421 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Zorunlu 4 4 0 6
DİŞ413201421 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Zorunlu 2 4 0 5
DİŞ427201421 DAHİLİYE VE HEMATOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
DİŞ407201421 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ Zorunlu 2 4 0 4
DİŞ409201421 ENDODONTİ Zorunlu 3 4 0 5
DİŞ429201421 GENEL ANESTEZİ Zorunlu 1 0 0 1
DİŞ417201421 ORTODONTİ Zorunlu 4 4 0 6
DİŞ415201421 PEDODONTİ Zorunlu 4 4 0 6
DİŞ411201421 PERİODONTOLOJİ Zorunlu 4 4 0 6
DİŞ405201421 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 4 8 0 88. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ425201521 AĞIZ FARMAKOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ416201621 AĞIZ FARMAKOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ408201421 DERMATOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
DİŞ414201621 DİŞ HEKİMLİĞİNDE HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ412201421 GENEL CERRAHİ Zorunlu 1 0 0 19. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ521201521 ACİL TIP VE REANİMASYON Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ531201521 ADLİ TIP Zorunlu 1 0 0 1
DİŞ519201521 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Zorunlu 0 12 0 0
DİŞ513201521 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Zorunlu 0 6 0 5
DİŞ527201521 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
DİŞ525201521 ÇENE YÜZ CERRAHİSİ Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ537201521 ÇENE YÜZ PROTEZLERİ Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ507201521 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ Zorunlu 0 6 0 4
DİŞ539201621 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL TEDAVİ VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ509201521 ENDODONTİ Zorunlu 0 6 0 0
DİŞ529201521 KBB Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ535201521 ORAL İMPLANTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
DİŞ517201521 ORTODONTİ Zorunlu 0 6 0 0
DİŞ515201521 PEDODONTİ Zorunlu 0 6 0 4
DİŞ511201521 PERİODONTOLOJİ Zorunlu 0 6 0 0
DİŞ505201521 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 0 12 0 0
DİŞ533201521 PSİKİYATRİ/NÖROLOJİ Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ523201521 TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 210. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİŞ512201521 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ518201621 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
DİŞ516201521 DİŞ HEKİMLİĞİ DEONTOLOJİSİ VE MEVZUAT Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ538201521 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 0
DİŞ520201521 MUAYANEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ Zorunlu 1 0 0 1SEÇDİŞ101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ1012012210 RESİM Seçmeli 0 4 0 0
SEÇ1032012210 MÜZİK Seçmeli 0 4 0 2
SEÇ1072012210 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 0 4 0 2
SEÇ109201621 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI VE BAKIMI Seçmeli 4 0 0 0
SEÇ111201621 DİŞ HEKİMLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 4 0 0 0SEÇDİŞ201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2012012210 RESİM Seçmeli 0 4 0 0
SEÇ2032012210 MÜZİK Seçmeli 0 4 0 2
SEÇ2072012210 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 0 4 0 2
SEÇ209201621 DİŞ HEKİMLİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFESİYON Seçmeli 4 0 0 0
SEÇ211201621 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ALET VE CİHAZLAR Seçmeli 4 0 0 0