Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2014-2015 öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece


Bölümü başarı ile tamamlayan öğrencilere Sinema ve Televizyon Lisans Diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


LYS- TS-1 puan türü

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında, Ordu Üniversitesi, öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümün program yeterlilikleri ile uyumlu olan diğer üniversitelerde alınmış dersleri tanır ve muaf eder. İçerik ve öğrenme kazanımları karşılaştırması ve muafiyet ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Fakülte Kurulu tarafından gerçekleştirilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara (Yüksek Lisans programlarına) başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almak vardır. Bir desten başarılı olabilmek için ortalaması en az 60 olması gerekir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi- ORDU 0 (452) 226 52 47 Doç. Dr. Mehmet YILMAZ Koordinatör

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Sinema ve televizyon sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak
2 Medya ve film prodüksiyon kuruluşlarında "yönetmen, görüntü yönetmeni, kameraman, film yapım yönetmeni, kurgu yönetmeni, programcı vb." olarak görev alabilecek akademik donanımı kazandırmak
3 Temel sanat eğitimi yanında sinema alanında sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak
4 Medya metinlerinin üretilmesi konusunda temel bilgiyi öğrencilere kazandırmak.
5 Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında düşünme ve program boyunca edindikleri birikimi kendi uzmanlık alanları olan sinema ve televizyona uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
6 Sinema ve televizyon alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
7 Kazandığı bilimsel formasyonla sinema ve televizyon alanında karşılaştığı "problemleri" bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
8 Sinema ve televizyon sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak
9 Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
10 Sinema ve televizyon alanında icra edeceği mesleğinde bağımsız çalışabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliği kazandırmak.
11 Sinema ve televizyon alanındaki üretim sürecinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde koordinasyon sağlayabilme yetkinliği kazandırmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012014182 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
GSTV1112014182 GÖRSEL KÜLTÜR I Zorunlu 3 0 0 3
GSTV1032014182 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 1 0 4
SEÇ2014182_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
GSTV1012014182 SİNEMAYA GİRİŞ I Zorunlu 2 2 0 4
GSTV1052014182 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYG. I Zorunlu 3 1 0 5
TDE1012014182 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
GSTV1072014182 TÜRK SİNEMA TARİHİ I Zorunlu 2 1 0 4
YDI1012014182 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022014182 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
GSTV1122014182 GÖRSEL KÜLTÜR II Zorunlu 3 0 0 3
GSTV1042014182 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 1 0 4
GSTVS1162014182 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 1 0 0
GSTVS1202014182 SANAT AKIMLARI II Zorunlu 2 1 0 3
GSTV1022014182 SİNEMAYA GİRİŞ II Zorunlu 2 2 0 5
GSTV1062014182 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYG. II Zorunlu 3 1 0 5
GSTVS1182014182 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 3
TDE1022014182 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
GSTV1082014182 TÜRK SİNEMA TARİHİ II Zorunlu 2 1 0 4
YDI1022014182 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTV2052014182 DÜNYA SİNEMA TARİHİ I Zorunlu 1 1 0 4
GSTV2032014182 FİLM DRAMATURJİSİ I Zorunlu 3 0 0 6
GSTV2012014182 FİLM YAPIMI I Zorunlu 3 1 0 7
GSTV2132014182 GÖRÜNTÜ I Zorunlu 2 1 0 3
SEÇ2015182_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
GSTV2152014182 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTV2122014182 ARAŞTIRMA TASARIMI Zorunlu 2 1 0 4
GSTV2062014182 DÜNYA SİNEMA TARİHİ II Zorunlu 1 1 0 4
GSTV2042014182 FİLM DRAMATURJİSİ II Zorunlu 3 0 0 6
GSTV2022014182 FİLM YAPIMI II Zorunlu 3 1 0 7
GSTV2142014182 GÖRÜNTÜ II Zorunlu 2 1 0 3
GSTVS2242014182 MEDYADA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 3
GSTVS2162014182 OYUNCULUK II Zorunlu 2 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTVS3152014182 AFİŞ TASARIMI I Zorunlu 2 0 0 3
GSTV3092014182 BELGESEL SİNEMA Zorunlu 2 1 0 6
GSTV3112014182 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
GSTV3132014182 SİNEMA VE TELEVİZYON ESTETİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
GSTV3052014182 SİNEMADA TÜRLER Zorunlu 2 1 0 7
GSTVS3172014182 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
GSTVS3192014182 SUNUCULUK Zorunlu 2 0 0 36. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTVS3162014182 AFİŞ TASARIMI II Zorunlu 2 0 0 0
GSTV3062014182 FİLM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
GSTV3082014182 GÖSTERGEBİLİM Zorunlu 3 0 0 0
GSTVS3182014182 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
GSTV3102014182 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTV4032016182 DİPLOMA PROJESİ I Zorunlu 3 1 0 0
GSTV4012016182 FİLM ÇÖZÜMLEME VE ELEŞTİRİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
GSTVS4152016182 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 0
GSTVS4132014182 SOSYAL MEDYADA FİLM UYGULAMALARI I Zorunlu 2 0 0 0
GSTV4072016182 UYGULAMA ATÖLYESİ I Zorunlu 3 2 0 0SEÇ2014182_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTVS1152014182 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 1 0 3
GSTVS1192014182 SANAT AKIMLARI I Seçmeli 2 1 0 3SEÇ2015182_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSTVS2152014182 OYUNCULUK I Seçmeli 2 0 0 0
GSTVS2172014182 SİNEMA VE EDEBİYAT I Seçmeli 2 0 0 0
GSTVS2192014182 SİNEMA VE MİTLER Seçmeli 2 0 0 0
GSTVS2232014182 MEDYA SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0