Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2016-2017 öğretim yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları


Bu programa kabul edilebilmesi için adayın lise mezunu olması gerekmektedir. Programa YGS ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilir. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Yönergesinde belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Uluslararası Öğrenci Değişim Programları ile üniversitemize gelen öğrencilerin ders denklikleri fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu değişim programlarında öğrencilerin aldıkları derslerin içeriği ve AKTS kredileri dikkate alınır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin başarılı olduğu derslerin onayı fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Uluslararası Öğrenci Değişim Programları ile üniversitemize gelen öğrencilerin ders denklikleri fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu değişim programlarında öğrencilerin aldıkları derslerin içeriği ve AKTS kredileri dikkate alınır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin başarılı olduğu derslerin onayı fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 ECTS (AKTS) kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili


Resim Bölümü, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerini göz önünde tutmakta ve sanatsal çalışmalarında farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, kendi teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu programdan mezun olan öğrenci serbest sanatçı olarak sanat galerileri vb. ile çalışabilir. Tasarım ve uygulama becelerileri ortaya koyabileceği organizasyon şirketleri ile çalışabilir. Özel ve kamu sektörlerinde sanat danışmanlığı ve yönetmenliği yapabilir. Bu kuruluşlar bünyesinde kültür ve sanat projeleri yürütebilir, düzenleyebilir ve danışmanlık yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara (Yüksek Lisans programlarına) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından Ders Öğretim Planında belirtilmiştir. Sınavlara ilişkin esaslar Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.14100&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ordu%20%C3%BCniversitesi

Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 ECTS (AKTS) kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Altınordu/ORDU. Program Kordinatörü: Yrd. Doç. Hatice Çöklü İletişim: 0 (452) 226 52 47 e-posta:haticecoklu@odu.edu.tr

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RES1052016175 ARTİSTİK PERSPEKTİF Zorunlu 2 2 0 0
AİİT1012016175 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP. I Zorunlu 2 0 0 0
RES1032016175 DESEN I Zorunlu 2 2 0 0
RES1072016175 GENEL SANAT TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 0
RES1112016175 GÖSTERGEBİLİME GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 0
RES1132016175 SANATSAL ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 0
RES1012016175 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Zorunlu 4 2 0 0
TDE1012016175 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012016175 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022016175 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP. II Zorunlu 2 0 0 0
RES1042016175 DESEN II Zorunlu 2 2 0 0
RES1082016175 GENEL SANAT TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 0
RES1122016175 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
RES1102016175 SANAT KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
RES1062016175 TEMEL RESİM EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 0
RES1022016175 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II Zorunlu 4 2 0 0
TDE1022016175 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022016175 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RES2072016175 BATI SANATI TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 0
RES2152016175 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Zorunlu 1 2 0 0
RES2052016175 DENEYSEL SANAT I Zorunlu 2 2 0 0
RES2032016175 DESEN III Zorunlu 2 2 0 0
RES2092016175 FOTOĞRAF Zorunlu 2 2 0 0
RES2132016175 MALZEME VE YÖNTEM ARŞT I Zorunlu 1 2 0 0
RES2012016175 RESİM I Zorunlu 4 2 0 0