Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2015-2016 öğretim yılında kurulmuştur

Kazanılan Derece


Lisans - Grafik Tasarımı

Kabul ve Kayıt Koşulları


İlgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından en az biri 140 ve üzeri olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında, Ordu Üniversitesi, öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümün program yeterlilikleri ile uyumlu olan diğer üniversitelerde alınmış dersleri tanır ve muaf eder. İçerik ve öğrenme kazanımları karşılaştırması ve muafiyet ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Fakülte Kurulu tarafından gerçekleştirilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir

Program Profili


Ulusal ve uluslararası nitelikte sanat ve tasarım problemlerini çözümlerken, üretken, araştırıcıve sorgulayıcı yaklaşımlar geliştirebilen, evrensel değerlerin farkında, değişen sanat ve tasarım anlayışlarına uyum sağlayabilen, mesleki yaratıcılık, bilgi ve becerilere sahip, bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Grafik Tasarım Bölümü, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, kendi disiplinine ait ve başka sanat disipliniyle donanarak teknik ve estetik yönden çağdaş grafik tasarımlar üretebilen grafik tasarımcı yetiştirme amacındadır..

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara (Yüksek Lisans programlarına) başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almak vardır. Bir desten başarılı olabilmek için ortalaması en az 60 olması gerekir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi- ORDU 0 (452) 226 52 47 Yrd. Doç. Dr. Adem YÜCEL Koordinatör

Bölüm Olanakları


Bölümümüz çağdaş niteliklere sahip, grafik sanatlar alanında Türkiye ve Dünya’daki gelişmeler konusunda öğrencilerini bilinçlendirerek onları, iletişim stratejileri geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli grafik tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefleyen öğretim elemanı ve teknolojinin tüm imkanlarına sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Grafik Tasarım Bölümü, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, kendi disiplinine ait ve başka sanat disipliniyle donanarak teknik ve estetik yönden çağdaş grafik tasarımlar üretebilen grafik tasarımcı yetiştirme amacındadır..
2 Sanat ve tasarım alanındaki bilgilerini sentezleyerek tasarımlar yapabilir
3 Sanat ve tasarımın farklı disiplinleri arasında ilişki kurabilme becerisine sahiptir
4 Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı yada süreci tasarlayabilir
5 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve gereklilikleri yerine getirebilme becerisine sahiptir
6 Yerel ve evrensel boyutlardaki sanat ve tasarım problemini tanımlama ve çözümleyebilme becerisine sahiptir
7 Sanat ve tasarım tarihinde ortaya çıkmış tasarım anlayışlarıyla günümüz tasarım anlayışları arasında ilişki kurabilir
8 Tasarım sürecinde araştırma, sentez,değerlendirme ve yorumlayabilme becerisine sahiptir
9 Tasarım sürecinde kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilme bilgisine sahiptir
10 Grafik tasarımın yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular.
11 Fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12 Sanat ve tasarım problemlerinin çözümünde gerekli malzemeleri kullanarak tasarımı sonuçlandırabilme yetkinliğine sahiptir
13 Sanat ve tasarım problemlerini çözümleyebilir
14 Güncel sorunları takip ederek bu sorunlara ilişkin tasarımlar üretebilir
15 Etkili iletişim becerilerini öğrenerek kendini ifade edebilir

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA1012015174 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
GRA1052015174 BİLGİSAYARDA TASARIM UYGULAMALARI I Zorunlu 1 2 0 0
GRA1032015174 DESEN I Zorunlu 2 2 0 5
YDİ1012015174 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
GRA1072015174 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2015174_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
GRA1012015174 TEMEL TASARIM I Zorunlu 2 4 0 0
TDİ1012015174 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA1022015174 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
GRA1062015174 BİLGİSAYARDA TASARIM UYG. II Zorunlu 1 2 0 0
GRA1082015174 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
GRA1042015174 DESEN II Zorunlu 2 2 0 5
GRA1102015174 GÖRSEL İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
YDİ1022015174 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
GRA1122015174 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 2 1 0 3
GRA1142016174 MODELAJ Zorunlu 1 2 0 0
SEÇ2015174_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
GRA1022015174 TEMEL TASARIM II Zorunlu 2 4 0 0
TDİ1022015174 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRA2032015174 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAS. I Zorunlu 1 2 0 0
GRA2112015174 ESTETİK Zorunlu 2 0 0 0
GRA2052015174 FOTOĞRAF I Zorunlu 2 1 0 0
GRA2132015174 GRAFİK DESEN I Zorunlu 1 2 0 0
GRA2092015174 GRAFİK SANATLAR TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
GRA2012015174 GRAFİK TASARIMI Zorunlu 5 3 0 0
GRA2192016174 MODELLEME I Zorunlu 1 2 0 0
GRA2072015174 TİPOGRAFİ I Zorunlu 2 2 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRA2042015174 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAS. II Zorunlu 1 2 0 0
GRA2062015174 FOTOĞRAF II Zorunlu 1 2 0 0
GRA2142015174 GRAFİK DESEN II Zorunlu 1 2 0 0
GRA2102015174 GRAFİK SANATLAR TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
GRA2022015174 GRAFİK TASARIMI II Zorunlu 5 3 0 0
GRA2202016174 MODELLEME II Zorunlu 1 2 0 0
GRA2122015174 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
GRA2082015174 TİPOGRAFİ II Zorunlu 2 2 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRA3132015174 DENEYSEL TİPOGRAFİ Zorunlu 1 2 0 0
GRA3012015174 GRAFİK TASARIM III Zorunlu 5 3 0 0
GRA3052015174 İLÜSTRASYON I Zorunlu 2 2 0 0
GRA3032015174 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 2 0 0
GRA3072015174 ÖZGÜNBASKI I Zorunlu 2 2 0 0
GRA3092016174 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 2 0 0SEÇ2015174_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRA1092015174 PERPEKTIF Seçmeli 2 2 0 0
GRA1142016174 MODELAJ Seçmeli 1 2 0 0SEÇ2015174_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRA1122015174 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 1 0 0