Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Bölümü başarı ile tamamlayan öğrencilere Sinema ve Televizyon Lisans Diploması verilir.

Kuruluş


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.01.2013 tarih ve B.08.6.YÖK.0.72-101.03-75-651 sayılı yazısında belirtilen ve 20.12.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulmasına karar verilmiştir. 2013-2014 Eğitim öğretim yılında ek yerleştirme ile ilk öğrencilerini almıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


LYS- TS-1 puan türü

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi- ORDU 0 (452) 226 52 47 Doç. Dr. Mehmet YILMAZ Koordinatör

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almak vardır. Bir desten başarılı olabilmek için ortalaması en az 60 olması gerekir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında, Ordu Üniversitesi, öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümün program yeterlilikleri ile uyumlu olan diğer üniversitelerde alınmış dersleri tanır ve muaf eder. İçerik ve öğrenme kazanımları karşılaştırması ve muafiyet ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Fakülte Kurulu tarafından gerçekleştirilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara (Yüksek Lisans programlarına) başvurabilirler

Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması ve Genel Not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1

Program Profili


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Sinema ve televizyon sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak
2 Medya ve film prodüksiyon kuruluşlarında "yönetmen, görüntü yönetmeni, kameraman, film yapım yönetmeni, kurgu yönetmeni, programcı vb." olarak görev alabilecek akademik donanımı kazandırmak
3 Temel sanat eğitimi yanında sinema alanında sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak
4 Medya metinlerinin üretilmesi konusunda temel bilgiyi öğrencilere kazandırmak.
5 Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında düşünme ve program boyunca edindikleri birikimi kendi uzmanlık alanları olan sinema ve televizyona uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
6 Sinema ve televizyon alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
7 Kazandığı bilimsel formasyonla sinema ve televizyon alanında karşılaştığı "problemleri" bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
8 Sinema ve televizyon sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak
9 Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
10 Sinema ve televizyon alanında icra edeceği mesleğinde bağımsız çalışabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliği kazandırmak.
11 Sinema ve televizyon alanındaki üretim sürecinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde koordinasyon sağlayabilme yetkinliği kazandırmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012013172 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
STV1112014172 GÖRSEL KÜLTÜR I Zorunlu 3 0 0 3
STVS1152014172 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 1 0 0
STV1032013172 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 1 0 4
STVS1192014172 SANAT AKIMLARI I Zorunlu 2 1 0 0
SEÇ2014172_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC_1_1_2013172 SEÇMELİ1_1 Seçmeli 0 0 0 0
STV1012013172 SİNEMAYA GİRİŞ I Zorunlu 2 2 0 5
STV1052013172 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYG. I Zorunlu 3 1 0 5
TDE1012013172 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
STV1072013172 TÜRK SİNEMA TARİHİ I Zorunlu 2 1 0 4
GSTVS1172014182 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 1 0 3
STVS1172014172 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 1 0 3
YDI1012013172 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022013172 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
STV1122014172 GÖRSEL KÜLTÜR II Zorunlu 3 0 0 3
STV1042013172 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 1 0 4
STVS1162014172 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 1 0 0
STVS1162014172 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 1 0 0
STVS1202014172 SANAT AKIMLARI II Zorunlu 2 1 0 3
SEC_1_2_2013172 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
STV1022013172 SİNEMAYA GİRİŞ II Zorunlu 2 2 0 5
STV1062013172 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYG. II Zorunlu 3 1 0 5
STVS1182014172 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 3
TDE1022013172 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
STV1082013172 TÜRK SİNEMA TARİHİ II Zorunlu 2 1 0 43. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV2052013172 DÜNYA SİNEMA TARİHİ I Zorunlu 1 1 0 3
STV2062013172 DÜNYA SİNEMA TARİHİ II Zorunlu 1 1 0 3
STV2032013172 FİLM DRAMATURJİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
STV2042013172 FİLM DRAMATURJİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
STV2012013172 FİLM YAPIMI I Zorunlu 3 1 0 5
STV2132013172 GÖRÜNTÜ I Zorunlu 2 1 0 3
STVS2232014172 MEDYA SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
STVS2152013172 OYUNCULUK I Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ2014172_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
STVS2172013172 SİNEMA VE EDEBİYAT I Zorunlu 2 0 0 0
STVS2192013172 SİNEMA VE MİTLER Zorunlu 2 0 0 0
STV2152014172 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNT. Zorunlu 2 1 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV2122014172 ARAŞTIRMA TASARIMI Zorunlu 2 1 0 4
STV2062013172 DÜNYA SİNEMA TARİHİ II Zorunlu 1 1 0 3
STV2042013172 FİLM DRAMATURJİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
STV2022013172 FİLM YAPIMI II Zorunlu 3 1 0 5
STV2142013172 GÖRÜNTÜ II Zorunlu 2 1 0 3
STV2142013172 GÖRÜNTÜ II Zorunlu 2 1 0 3
STVS2242014172 MEDYA SEKTÖRÜNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 3
STVS2162013172 OYUNCULUK II Zorunlu 2 0 0 3
STVS2222013172 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
STVS2182013172 SİNEMA VE EDEBİYAT II Zorunlu 2 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVS3152013172 AFİŞ TASARIMI I Zorunlu 2 0 0 3
STV3092013172 BELGESEL SİNEMA Zorunlu 2 1 0 4
STV3112013172 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
STV3132014172 SİNEMA VE TELEVİZYON ESTETİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
STV3052013172 SİNEMADA TÜRLER Zorunlu 2 1 0 5
STVS3172013172 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
STVS3192014172 SUNUCULUK Zorunlu 2 0 0 36. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVS3162013172 AFİŞ TASARIMI II Zorunlu 2 0 0 3
STV3062013172 FİLM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
STV3082013172 GÖSTERGEBİLİM Zorunlu 3 0 0 4
STV3122013172 MEDYA ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
STVS3202014172 MEDYA HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
STVS3182013172 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
STV3102013172 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 57. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVS4092016172 DİJİTAL MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
STV4032016172 DİPLOMA PROJESİ I Zorunlu 3 1 0 0
STV4012013172 FİLM ÇÖZÜMLEME VE ELEŞTİRİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
STV4012016172 FİLM ÇÖZÜMLEME VE ELEŞTİRİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
STVS4152016172 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 0
STVS4172013172 SİYASAL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
STVS4132013172 SOSYAL MEDYADA FİLM UYGULAMALARI I Zorunlu 2 0 0 0
STV4072016172 UYGULAMA ATÖLYESİ I Zorunlu 3 2 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV4042016172 DİPLOMA PROJESİ II Zorunlu 3 1 0 0
STV4022016172 FİLM ÇÖZÜMLEME VE ELEŞTİRİSİ II Zorunlu 3 0 0 0
STVS4202016172 SİNEMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET Zorunlu 2 0 0 0
STV4082016172 UYGULAMA ATÖLYESİ II Zorunlu 3 2 0 0
STVS4102016172 YENİ MEDYA VE SANAT Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2014172_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVS1152014172 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 1 0 3
STVS1192014172 SANAT AKIMLARI I Seçmeli 2 1 0 3SEC_1_1_2013172
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC_1_2_2013172
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014172_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STVS2172013172 SİNEMA VE EDEBİYAT I Seçmeli 2 0 0 3
STVS2232014172 MEDYA SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3