Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ÖZATA ve Yrd. Doç. Dr. A. Gökhan BİÇER başkanlığında 2013 yılında öğrenci alımı ile aktifleştirilmiş, 26.09.2003 tarihli YÖK yürütme kararı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2013-2014 öğretim yılında alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen - Edebiyat Fakültesi'nde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece


4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne DİL-1 puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Ordu Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Öğrenciler mezun olabilmek için gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve kredisini tamamlamış olması gereklidir.

Program Profili


Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile İngilizce-Fransızca-Türkçe Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır. Bölümümüzün İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda dört öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ile üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ilk öğrencilerini (40 ÖÖ/40 İÖ olmak üzere) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde almıştır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde İngilizce edebiyat ve kültür gelenekleri derinlemesine irdelenmekte, başta yazılı ve sözlü akademik İngilizce kullanımı olmak üzere, analitik, eleştirel ve iletişimsel dil becerileri geliştirilmektedir. Edebiyat ve kültür metinleri incelenirken dil boyutunun, dil incelemeleri yapılırken tarihsel ve kültürel boyutların da vurgulandığı programda çok çeşitli klasik ve çağdaş metin okutulmakta ve yorumlanmaktadır. Öğrenciler bu metinlerin ortaya çıktığı dönemlere ilişkin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamları öğrenir, bu metinlerin yaratılmasında, yaygınlaşmasında ve okunmasında dilin ve kültürün oynadığı rol konusunda bilgilenirler. Bu sayede kültür ve edebiyat kuramları ışığında kendi kültürünü de daha iyi tanıyan ve bilinçle sahiplenebilen, etik değerlerini evrensel değerler ışığında sınayan, kültürlü, araştırmacı ve uluslararası düzeyde bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır. Mezunlarımız akademik çalışmalarını daha ileri düzeyde sürdürebilir veya eğitim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları eleştirel düşünme, her türlü metin analizi yapabilme, ve hem yazılı hem sözlü olarak etkili İngilizce iletişim becerileri sayesinde basın-yayın, iletişim ve iş dünyasında farklı kariyerler yapma olanağına da sahiptirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


---

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümde elde edeceğiniz bilgi ve becerilerle formasyon eğitimi almak koşulu ile ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik veya yükseköğretim kurumlarında okutmanlık, lisansüstü eğitim programlarına devam ettikleri takdirde akademik kariyer yapabilir; çeviri, reklamcılık ve metin yazarlığı, sanat ve kültür danışmanlığı, edebiyat ve eleştiri, yazılı ve görsel medya, iletişim ve halkla ilişkiler, tiyatro ve daha birçok farklı alanda çalışabilirsiniz.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları henüz bulunmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, Bologna süreci "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları


İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ÖZATA E-mail: cuneytozata@odu.edu.tr Dahili: 1675 T.C. Ordu Üniversitesi © 2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0452 2345010/1673

Bölüm Olanakları


---

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Öğrenciler yabancı dil öğretiminde gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgiyi açıklar.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır.
3 İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili alan yazınını izlemede kararlılık gösterir.
4 İngilizce dil becerilerini etkili bir şekilde kullanır.
5 İkinci bir dil becerilerini etkili bir şekilde kullanır.
6 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
7 Kendi öğrenmesini yönlendirir.
8 Uluslararası kültürleri tanır.
9 Yabancı Dil öğrenim ve kullanım sürecine yönelik eklektik bir yaklaşım geliştirir.
10 Mesleki bilgi ve beceriler ile ilgili etkinliklere katılır.
11 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12 Yabancı dil öğreniminin özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem, teknik ve etkinlikleri uygular.
13 Farklı kültürlerdeki sosyal yaşama uyum sağlar.
14 Alan yazınına yönelik eleştirel bakış açısı geliştirir.
15 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
16 Yabancı dil öğrenimine ve kendi gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
17 İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili düşünceleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
18 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm üretir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GENG1002016146 TEMEL İNGİLİZCE Zorunlu 26 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTİT1012013146 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
GTİT1012016146 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GENG1032013146 DİNLEME VE KONUŞMA-I Zorunlu 4 0 0 5
GENG1052016146 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GENG1052013146 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I Zorunlu 4 0 0 5
GENG1012013146 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 6
GENG1012016146 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GENG1032016146 İNGİLİZCE DİNLEME VE SESLETİM-I Zorunlu 2 0 0 0
GENG1072016146 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SEC(ENG)101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇENG1012016 SEÇMELİ.1 Seçmeli 0 0 0 0
GTDK1012016146 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDK1012013146 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTİT1022013146 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
GTİT1022016146 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GENG1042013146 DİNLEME VE KONUŞMA-II Zorunlu 4 0 0 5
GSEÇ.İNG.102.2013 G.SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
GENG1062016146 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II Zorunlu 4 0 0 0
GENG1062013146 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II Zorunlu 4 0 0 5
GENG1022016146 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
GENG1022013146 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 6
GENG1042016146 İNGİLİZCE DİNLEME VE SESLETİM-II Zorunlu 2 0 0 0
GENG1082016146 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇENG102.2016 SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
GTDK1022013146 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
GTDK1022016146 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.ALANDIŞI.2014 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ201.ALANDIŞI.2017 ALANDIŞI SEÇMELİ-1 Seçmeli 0 0 0 0
GENG2052016146 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GENG2092014146 ÇEVİRİ-I Zorunlu 2 0 0 3
GENG2092016146 ÇEVİRİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GENG2072014146 DİLBİLİME GİRİŞ-I Zorunlu 4 0 0 5
GENG2072016146 DİLBİLİME GİRİŞ-I Zorunlu 4 0 0 0
GENG2052013146 İNGİLİZ ROMANI-I Zorunlu 4 0 0 5
GENG2112016146 İNGİLİZ ROMANI-I Zorunlu 2 0 0 0
GENG2012016146 İNGİLİZ ŞİİRİ -I Zorunlu 4 0 0 0
GENG2012013146 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-I Zorunlu 4 0 0 5
GENG2032013146 İNGİLİZ TİYATROSU-I Zorunlu 4 0 0 5
GENG2032016146 İNGİLİZ TİYATROSU-I Zorunlu 4 0 0 0
SEÇGENG.2012014 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.3.GENG201.2017 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇALANDIŞI.2.2014 ALANDIŞISEÇMELİDERS Seçmeli 0 0 0 0
GENG2102014146 ÇEVİRİ-II Zorunlu 2 0 0 3
GENG2082014146 DİLBİLİME GİRİŞ-II Zorunlu 4 0 0 5
GENG2062013146 İNGİLİZ ROMANI-II Zorunlu 4 0 0 5
GENG2022013146 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-II Zorunlu 4 0 0 5
GENG2042013146 İNGİLİZ TİYATROSU-II Zorunlu 4 0 0 5
GSENGSEÇ.4.202.2014 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEÇ.ENG..301 G.SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
GENG3052014146 İNGİLİZ ROMANI-III Zorunlu 3 0 0 5
GENG3012013146 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-III Zorunlu 3 0 0 5
GENG3032013146 İNGİLİZ TİYATROSU-III Zorunlu 3 0 0 5
GENG3072014146 UYGULAMALI DİLBİLİM-I Zorunlu 3 0 0 56. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEÇ.ENG..302 G.SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 0
GENG3062014146 İNGİLİZ ROMANI-IV Zorunlu 3 0 0 5
GENG3022013146 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-IV Zorunlu 3 0 0 5
GENG3042013146 İNGİLİZ TİYATROSU-IV Zorunlu 3 0 0 5
GENG3082014146 UYGULAMALI DİLBİLİM-II Zorunlu 3 0 0 57. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GENG4052014146 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 0
GENG4032013146 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ-I Zorunlu 3 0 0 0
GSEÇ.ENG..401 G.SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
GENG4072016146 MEZUNİYET TEZİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GENG4012013146 SHAKESPEARE-I Zorunlu 3 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GENG4062014146 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 0
GENG4042013146 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ-II Zorunlu 3 0 0 0
GSEÇ.ENG..402 G.SEÇMELİ.8 Seçmeli 0 0 0 0
GENG4082016146 MEZUNİYET TEZİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GENG4022013146 SHAKESPEARE-II Zorunlu 3 0 0 0SEC(ENG)101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG1072013146 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SGENG1092013146 İNGİLİZ DİLİNİN KÜLTÜREL TARİHİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SGENG1112013146 SÖZLÜK BİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SGENG1132013146 EDEBİYAT AKIMLARI-I Seçmeli 4 0 0 5SEÇENG1012016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSENG1092016146 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 0
GSENG1112016146 SÖZLÜK BİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 0
GSENG1132016146 EDEBİYAT AKIMLARI-I Seçmeli 4 0 0 0
GSENG1152016146 İNGİLTERE TARİHİ VE COĞRAFYASI-I Seçmeli 4 0 0 0GSEÇ.İNG.102.2013
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG1082013146 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SGENG1102013146 İNGİLİZ DİLİNİN KÜLTÜREL TARİHİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SGENG1122013146 SÖZLÜK BİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SGENG1142013146 EDEBİYAT AKIMLARI-II Seçmeli 4 0 0 5SEÇENG102.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSENG1102016146 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 0
GSENG1122016146 SÖZLÜK BİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 0
GSENG1142016146 EDEBİYAT AKIMLARI-II Seçmeli 4 0 0 0
GSENG1162016146 İNGİLTERE TARİHİ VE COĞRAFYASI-I Seçmeli 4 0 0 0SEÇ.ALANDIŞI.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1312014145 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SGSOS1332014145 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1352014145 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SGSOS1372016145 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ201.ALANDIŞI.2017
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1372016145 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.3.GENG201.2017
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSENG2132016146 MİTOLOJİ-I Seçmeli 4 0 0 0
GSENG2152016146 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ-I Seçmeli 4 0 0 0SEÇGENG.2012014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG2112014146 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SGENG2132014146 MİTOLOJİ-I Seçmeli 4 0 0 5SEÇALANDIŞI.2.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1322014145 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1342014145 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1362014145 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1402016145 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0GSENGSEÇ.4.202.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG2122014146 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SGENG2142014146 MİTOLOJİ-II Seçmeli 4 0 0 5GSEÇ.ENG..301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG3092014146 AMERİKAN EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
SGENG3112014146 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I Seçmeli 3 0 0 0
SGENG3132014146 İNGİLİZCE KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
SGENG3152014146 YABANCI DİL-I (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0GSEÇ.ENG..302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG3102014146 AMERİKAN EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
SGENG3122014146 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II Seçmeli 3 0 0 0
SGENG3142014146 İNGİLİZCE KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
SGENG3162014146 YABANCI DİL-II (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0GSEÇ.ENG..401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG4092014146 AMERİKAN EDEBİYATI-III Seçmeli 3 0 0 0
SGENG4112013146 DİNLEME VE KONUŞMA-VII Seçmeli 3 0 0 0
SGENG4132014146 ÇEVİRİ-III Seçmeli 3 0 0 0
SGENG4152014146 YABANCI DİL-III (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0GSEÇ.ENG..402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGENG4102014146 AMERİKAN EDEBİYATI-IV Seçmeli 3 0 0 0
SGENG4122014146 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER-II Seçmeli 3 0 0 0
SGENG4142014146 ÇEVİRİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
SGENG4162014146 YABANCI DİL-IV (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0