Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1999 tarih ve 98/10569 sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve Matematik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2000 yılında Tarih ve Biyoloji Bölümleri ve 2003 yılında Fizik, Kimya ve Yabancı Diller bölümleri de açılmıştır. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ ne bağlanan Fakültemizde halen Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Tarih bölümleri (I. ve II. Öğretim programları ile) eğitime devam etmektedir. Yabancı Diller bölümüne ise 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuştur. Fizik bölümü ile birlikte 2011 yılında yeni kurulan Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri için henüz öğrenci alım teklifi yapılmamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere TARİH alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise veya dengi okul diploması 2- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tarih alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Tarihçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.

Program Profili


Tarih Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulunun 03.12.1999 tarihli kararı ile kurulmuştur. Bölüm 3 Doçent, 5 Yardımcı doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 Öğretim Elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tarih Bölümünden mezun olanlar Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayarak resmi veya özel orta öğretim kurumlarında Tarih Öğretmeni olabilmekte, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Arşivci unvanı ile çalışabilmekte, başarılı mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres : Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 52200/ORDU. Telefon : 0452 234 50 10 Santral- Dahili no: -1650 Fax : 0452 233 91 49

Bölüm Olanakları


Tarih Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 3 Doçent, 5 Yardımcı doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 Öğretim Elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans Programıyla bilime katkı sunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Tarih alanının çeşitli sahalarında bilgi sahibi olur.
2 Tarih ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Tarih sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Tarih alanına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Tarihi metinlerini anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Kendini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTİT1012011144 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-I Zorunlu 2 0 0 0
GTİT1012011144 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-I Zorunlu 2 0 0 2
GTAR1032011144 GENEL TÜRK TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 5
GTAR1032011144 GENEL TÜRK TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GTAR1012014144 OSMANLI PALEOGRAFYASI-I Zorunlu 4 0 0 0
GTAR1012014144 OSMANLI PALEOGRAFYASI-I Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.101SEÇMELİ.1 SEÇMELİ.1.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.101SEÇMELİ.1 SEÇMELİ.1.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
GTDK1012011144 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDK1012011144 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
GTAR1132014144 TÜRKİYEDE TARİH VE TARİHCİLİK-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR1132014144 TÜRKİYEDE TARİH VE TARİHCİLİK-I Zorunlu 2 0 0 0
GYDİ1012011144 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
GYDİ1012011144 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTİT1022011144 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-II Zorunlu 2 0 0 0
GTİT1022011144 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-II Zorunlu 2 0 0 0
GTBT1022011144 BİLGİSAYAR TEKN-II Zorunlu 1 2 0 0
GTAR1042011144 GENEL TÜRK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
GTAR1042011144 GENEL TÜRK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR1022014144 OSMANLI PALEOGRAFYASI-II Zorunlu 4 0 0 0
GTAR1022014144 OSMANLI PALEOGRAFYASI-II Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ102SEÇMELİ.2.2014 SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
GTDK1022011144 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
GTDK1022011144 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR1142014144 TÜRKİYEDE TARİH VE TARİHCİLİK-II Zorunlu 2 0 0 0
GYDI1022011144 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 3
GYDI1022011144 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR20720121440 CUMHURİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR20720121440 CUMHURİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
GTAR20520121440 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEV.TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
GTAR20520121440 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEV.TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
GTAR20120121440 OSMANLI TARİH METİNLERİ-I Zorunlu 4 0 0 6
GTAR20120121440 OSMANLI TARİH METİNLERİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GTAR2032014144 OSMANLI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GTAR2032014144 OSMANLI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GSEÇ.TAR201 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR21520121440 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR21520121440 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR20820121440 CUMHURİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR20820121440 CUMHURİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GSEÇ.TAR.202 GSEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR20620121440 MOĞOL TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
GTAR20620121440 MOĞOL TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
GTAR20220121440 OSMANLI TARİH METİNLERİ-II Zorunlu 4 0 0 0
GTAR20220121440 OSMANLI TARİH METİNLERİ-II Zorunlu 4 0 0 6
GTAR20420121440 OSMANLI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 6
GTAR20420121440 OSMANLI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.TAR2022012 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR21620121440 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR21620121440 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.(ALANDIŞI)301 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.(ALANDIŞI)301 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli 0 0 0 0
GTAR30720121440 CUMHURİYET TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
GTAR30720121440 CUMHURİYET TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 2
GTAR31120121440 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 4
GTAR31120121440 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
GSEÇ.TAR.301 GSEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR30120121440 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR30120121440 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR30320121440 OSMANLI TARİHİ-III Zorunlu 4 0 0 6
GTAR3032016144 OSMANLI TARİHİ-III Zorunlu 4 0 0 0
SEC(GTAR)301 SECMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR3392014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR3392014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR31520121440 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR31520121440 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 26. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR31420121440 ANADOLU BEYLİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
GTAR31420121440 ANADOLU BEYLİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
GTAR30620121440 CUMHURİYET TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTAR30620121440 CUMHURİYET TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
GTAR31020121440 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
GTAR31020121440 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
GSEÇMELİ.302 GSEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR30220121440 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR30220121440 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR3042014144 OSMANLI TARİHİ-IV Zorunlu 4 0 0 0
GTAR3042014144 OSMANLI TARİHİ-IV Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.TAR302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR3402014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR3402014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR31620121440 TÜRKİYE SELCUKLULARI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR31620121440 TÜRKİYE SELCUKLULARI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR40720121440 CUMHURİYET TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 0
GTAR40720121440 CUMHURİYET TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 0
GTAR41120121440 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
GTAR41120121440 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
GTAR40320121440 OSMANLI TARİHİ-V Zorunlu 4 0 0 0
GTAR40320121440 OSMANLI TARİHİ-V Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.7.TAR.401.2014 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.7.TAR.401.2014 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR4272014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-III Zorunlu 3 0 0 0
GTAR4272014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-III Zorunlu 3 0 0 0
GTAR40520121440 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR40520121440 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR41920121440 YAKINÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTAR41920121440 YAKINÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR40820121440 CUMHURİYET TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 0
GTAR40820121440 CUMHURİYET TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 0
GSEÇ.TAR.8.402.2014 G.SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
GSEÇ.TAR.8.402.2014 G.SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
GTAR41220121440 ORTAÇAĞ TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
GTAR41220121440 ORTAÇAĞ TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
GTAR40420121440 OSMANLI TARİHİ-VI Zorunlu 4 0 0 0
GTAR40420121440 OSMANLI TARİHİ-VI Zorunlu 4 0 0 0
GTAR4282014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-IV Zorunlu 3 0 0 0
GTAR4282014144 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-IV Zorunlu 3 0 0 0
GTAR40620121440 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR40620121440 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR42020121440 YAKINÇAĞDA OSMALI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTAR42020121440 YAKINÇAĞDA OSMALI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0SEÇ.101SEÇMELİ.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR1052011144 ESKİÇAĞ TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR1052011144 ESKİÇAĞ TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR1092011144 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1092011144 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1112014144 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1112014144 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.101SEÇMELİ.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR1052011144 ESKİÇAĞ TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR1052011144 ESKİÇAĞ TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR1092011144 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1092011144 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1112014144 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1112014144 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR1052011144 ESKİÇAĞ TARİHİ Seçmeli 4 0 0 4
GTAR1092011144 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 4
GTAR1112011144 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 2SEÇ102SEÇMELİ.2.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR1082011144 BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR1102011144 TARİH METODOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR1122014144 İSLAM TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR1082011144 BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ Seçmeli 4 0 0 4
GTAR1102011144 TARİH METODOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 4
GTAR1122011144 İSLAM TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
GTAR1122014144 İSLAM TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0GSEÇ.TAR201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR20920121440 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR2172014144 KAFKAS TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22120121440 ARAPCA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22520121440 RUSCA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2272015144 ESKİ ANADOLU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR20920121440 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR21720121440 KAFKAS TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
GTAR21920121440 EMEVİLER DEVRİ İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2212010144 ARAPÇA I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22120121440 ARAPCA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2232010144 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22320121440 FARSCA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2252010144 RUSÇA I Seçmeli 2 0 0 3
GTAR22520121440 RUSCA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2272015144 ESKİ ANADOLU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0GSEÇ.TAR.202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR21020121440 SELÇUKLU MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2182014144 BALKAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22020121440 TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22220121440 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22620121440 RUSCA-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2302015144 ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR2022012
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR21020121440 SELÇUKLU MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR21820121440 BALKAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2182014144 BALKAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22020121440 TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GTAR22220121440 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22420121440 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR22620121440 RUSCA-II Seçmeli 2 0 0 3
GTAR22820121440 ABBASİLER DEVRİ İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR2302015144 ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.(ALANDIŞI)301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1332014145 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SGSOS1352014145 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3SEÇ.(ALANDIŞI)301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1312014145 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1332014145 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1352014145 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1372016145 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0GSEÇ.TAR.301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR31320121440 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR32320121440 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3232016144 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32520121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32920121440 RUSCA-III Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3352014144 TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3372014144 ORTA ASYADA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3412015144 ESKİ MISIR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEC(GTAR)301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR31320121440 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR32320121440 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32520121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32720121440 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32920121440 RUSCA-III Seçmeli 2 0 0 3
GTAR3352014144 TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR33720121440 ORTA ASYADA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3412015144 ESKİ MISIR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0GSEÇMELİ.302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR31220121440 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR3242014144 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32620121440 OSAMANLI DİPLOMATİKASI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR33020121440 RUSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3382015144 ESKİ İRAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR31220121440 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
GTAR3222010144 BALKAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3242010144 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32420121440 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3242014144 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3262010144 OSMANLI DİPLOMATİKASI II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32620121440 OSAMANLI DİPLOMATİKASI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3282010144 FARSÇA IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR32820121440 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3302010144 RUSÇA IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR33020121440 RUSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR33420121440 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR33620121440 BÜYÜK SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRK -İSLAM SANATI Seçmeli 2 0 0 0
GTAR3382015144 ESKİ İRAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.7.TAR.401.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR41320121440 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42120121440 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42320121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-III Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4252014144 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4292015144 HELENİZİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.7.TAR.401.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR41320121440 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42120121440 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42320121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-III Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4252014144 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4292015144 HELENİZİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR41320121440 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4212010144 XX. YÜZYIL DÜNYA TAR. I Seçmeli 2 0 0 3
GTAR42120121440 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4232010144 OSMANLI DİPLOMATİKASI III Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42320121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-III Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4252010144 TÜRK SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4252014144 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4292015144 HELENİZİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0GSEÇ.TAR.8.402.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR41420121440 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42220121440 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42420121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4262014144 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4282015144 ROMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0GSEÇ.TAR.8.402.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTAR41420121440 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42220121440 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTAR42420121440 OSMANLI DİPLOMATİKASI-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4262014144 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GTAR4282015144 ROMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0