Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1999 tarih ve 98/10569 sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Matematik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2000 yılında Tarih ve Biyoloji Bölümleri açılmıştır. 2003 yılında Fizik, Kimya ve Yabancı Diller bölümleri de açılmış olup Kimya Bölümü 2009 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ne bağlanan Fakültemizde halen Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Tarih bölümleri (I. ve II. Öğretim programları ile) eğitime devam etmektedir. Yabancı Diller bölümüne ise 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuştur. Fizik bölümü ile birlikte 2011 yılında yeni kurulan Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri için henüz öğrenci alım teklifi yapılmamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

Program Profili


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayarak resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmekte, başarılı mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2339149 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/turkdiliveedebiyati

Bölüm Olanakları


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Eni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programı yürütmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli sahalarında bilgi sahibi olur
2 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Türk Dili ve Edebiyatı'na ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Dil ve edebiyat metinlerini anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Kendini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.101ALANDIŞI.2014 ALANDIŞI.SEÇ.101 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.101ALANDIŞI.2014 ALANDIŞI.SEÇ.101 Seçmeli 0 0 0 0
GTİT1012011143 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 0
GTİT1012011143 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
GTDE1172014143 DİKSİYON Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1172014143 DİKSİYON Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1132014143 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1132014143 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1052014143 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1032011143 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Zorunlu 4 0 0 0
GTDE1032011143 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Zorunlu 4 0 0 5
GTDE1112011143 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1112011143 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE1012011143 TÜRKÇE KOMPOZİSYON - I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1012011143 TÜRKÇE KOMPOZİSYON - I Zorunlu 2 0 0 2
GTDE1092011143 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE1092011143 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Zorunlu 2 0 0 0
GYDB1012014143 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
GYDB1012014143 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
GTDE1072011143 YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1072011143 YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.ALANDIŞI.1022014 ALANDIŞI SEÇMELİ2014 Seçmeli 0 0 0 0
GTİT1022011143 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
GTİT1022011143 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
GTBT1022011143 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ - II Zorunlu 1 2 0 2
GTDE1142011143 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE1142014143 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1062011143 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE1062014143 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1182014143 OKUMA VE ANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1042011143 OSMANLI TÜRKÇESİ - II Zorunlu 4 0 0 5
GTDE1042011143 OSMANLI TÜRKÇESİ - II Zorunlu 4 0 0 0
GTDE1122011143 TÜRK HALK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE1122011143 TÜRK HALK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1022011143 TÜRKÇE KOMPOZİSYON - II Zorunlu 2 0 0 2
GTDE1022011143 TÜRKÇE KOMPOZİSYON - II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1102011143 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1102011143 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 0
GYDB10220121430 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 2
GYDB1022014143 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
GTDE1082011143 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE1082011143 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE21320121430 DİLBİLİM-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE21320121430 DİLBİLİM-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE20520121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE20520121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 2
GTDE21520121430 ESKİ TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21520121430 ESKİ TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20320121430 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 4 0 0 5
GTDE20320121430 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 4 0 0 0
SEC(GTDE)201 SECMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.201.2014.3 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.201.2014.3 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
GTDE21720121430 TÜRK DİLİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21720121430 TÜRK DİLİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE2112014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE2112014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE20920121430 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-III Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20920121430 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE20720121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20720121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE21420121430 DİLBİLİM-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21420121430 DİLBİLİM-II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20620121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 2
GTDE20620121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21620121430 ESKİ TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21620121430 ESKİ TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20420121430 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 4 0 0 5
GTDE20420121430 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.GTEDE.4.2014 SEÇMELİ.4.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.GTEDE.4.2014 SEÇMELİ.4.2014 Seçmeli 0 0 0 0
GTDE21820121430 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21820121430 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE2122014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE2122014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21020121430 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE21020121430 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20820121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 3
GTDE20820121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE31720121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE31720121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31520121430 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31520121430 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE30520121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 0
GTDE30520121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 0
GTDE30920121430 ORTA TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE30920121430 ORTA TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ.3012014.5 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.3012014.5 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
GTDE3112014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 0
GTDE3112014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31920121430 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE31920121430 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31320121430 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31320121430 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE30720121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 3
GTDE30720121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE31820121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE31820121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31620121430 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31620121430 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE30620121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 0
GTDE30620121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31020121430 ORTA TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31020121430 ORTA TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ.GTDE.6.2014 SEÇMELİ 6.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.GTDE.6.2014 SEÇMELİ 6.2014 Seçmeli 0 0 0 0
GTDE3122014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
GTDE3122014143 TÜRK HALK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
GTDE32020121430 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE32020121430 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31420121430 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE31420121430 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE30820121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
GTDE30820121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE4392014143 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-I Zorunlu 4 0 0 3
GTDE4392014143 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-I Zorunlu 4 0 0 0
GTDE41720121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE41720121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE41520121430 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
GTDE41520121430 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE40520121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI- VII Zorunlu 3 0 0 0
GTDE40320121430 ORTA TÜRKÇE-III Zorunlu 2 0 0 0
GTDE40320121430 ORTA TÜRKÇE-III Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ.401.2014.7 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.401.2014.7 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
GTDE41120121430 TÜRK HALK EDEBİYATI-VII Zorunlu 2 0 0 0
GTDE41120121430 TÜRK HALK EDEBİYATI-VII Zorunlu 2 0 0 0
GTDE4072010143 YENİ TÜRK EDEBİYATI VII Zorunlu 3 0 0 4
GTDE40720121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VII Zorunlu 3 0 0 0
GTDE40720121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VII Zorunlu 3 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE4402014143 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-II Zorunlu 4 0 0 0
GTDE4402014143 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-II Zorunlu 4 0 0 0
GTDE41820121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE41820121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE41620121430 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
GTDE41620121430 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE40620121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATI- VIII Zorunlu 3 0 0 0
GTDE40420121430 ORTA TÜRKÇE-IV Zorunlu 2 0 0 0
GTDE40420121430 ORTA TÜRKÇE-IV Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.GTDE.8.2014 SEÇMELİ8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.GTDE.8.2014 SEÇMELİ8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
GTDE41220121430 TÜRK HALK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 2 0 0 0
GTDE41220121430 TÜRK HALK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 2 0 0 0
GTDE40820121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 3 0 0 0
GTDE40820121430 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 3 0 0 0SEÇ.101ALANDIŞI.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1312014145 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3SEÇ.101ALANDIŞI.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1312014145 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1332014145 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1352014145 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SGSOS1372016145 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.ALANDIŞI.1022014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1322014145 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1342014145 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1362014145 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1382014145 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1402016145 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEC(GTDE)201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE22120121430 FARSÇA-I Seçmeli 4 0 0 4
GTDE22320121430 ARAPÇA-I Seçmeli 4 0 0 0
GTDE22520121430 RUSÇA-I Seçmeli 4 0 0 0
GTDE22920121430 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE23120121430 TÜRK MİTOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE23320121430 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2352013143 EDEBİYAT VE İLETİŞİM-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.201.2014.3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE22920121430 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
GTDE23120121430 TÜRK MİTOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE23320121430 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2372014143 ARAPÇA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2392014143 FARSÇA-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.201.2014.3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE22920121430 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
GTDE23320121430 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2372014143 ARAPÇA-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2392014143 FARSÇA-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GTEDE.4.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE23420121430 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2382014143 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2402014143 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GTEDE.4.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE23020121430 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE23220121430 TÜRK MİTOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 3
GTDE23420121430 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2382014143 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE2402014143 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.3012014.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE32320121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE32520121430 BATI EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE32720121430 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE33520121430 TÜRKÇENİN PROBLEMLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
GTDE33720121430 EDEBİ AKIMLAR-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3452014143 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3472014143 ARAPÇA-III Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.3012014.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE32320121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE32520121430 BATI EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3452014143 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3472014143 ARAPÇA-III Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GTDE.6.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE32620121430 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3462014143 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3482014143 ARAPÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GTDE.6.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE32420121430 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE32620121430 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE33620121430 TÜRKÇENİN PROBLEMLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3462014143 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
GTDE3482014143 ARAPÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.401.2014.7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE42320121430 TÜRK TİYATRO TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE42520121430 ÇOCUK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE42920121430 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43120121430 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43720121430 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.401.2014.7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE42320121430 TÜRK TİYATRO TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE42520121430 ÇOCUK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43720121430 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE4112010143 TÜRK HALK EDEBİYATI VII Seçmeli 2 0 0 3
GTDE4232010143 TÜRK TİYATRO TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE4252010143 ÇOCUK EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE4272010143 ESKİ TÜRK EDE. NESİR I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE4292010143 TASAVVUFİ HALK EDEB. I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE4332010143 MUKAYESELİ TÜRK LEHÇELERİ I Seçmeli 2 0 0 0
GTDE4372010143 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GTDE.8.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE42420121430 TÜRK TİYATRO TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE42620121430 ÇOCUK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43020121430 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43820121430 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GTDE.8.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTDE42420121430 TÜRK TİYATRO TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE42620121430 ÇOCUK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43020121430 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
GTDE43820121430 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0