Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Sosyoloji Bölümü, 2015 yılında öğrenci alımı ile aktifleştirilmiş, 26.09.2003 tarihli YÖK yürütme kararı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılında alan Sosyoloji Bölümü, Fen - Edebiyat Fakültesi'nde faaliyet göstermektedir

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sosyoloji alanında lisans diploması verilir. Anabilim Dalımızın mezun edeceği öğrenciler “Sosyolog” unvanı alacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Üniversite sınavından (YGS-LYS)’den yeterli puanın alınmış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sosyoloji programında lisans derecesi elde edebilmek için (Sosyolog unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak yeterlidir.

Program Profili


Sosyoloji bölümü sosyolog yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütmektedir. Bölümün amacı, sosyoloji perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen, bilimin kabul ettiği yöntem ve teknikleri kullanarak, sosyolojiye bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde bakan, edindiği bilgileri gerek eğitim gerekse yayın yolu ile başkalarına aktarabilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim planlarında zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin sosyoloji biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, KPSS’dan yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından felsefe grubu öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda sosyoloji öğreticiliği üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, gazetecilik, uluslararası organizasyonlar, turizm, araştırma şirketleri gibi dallar ve kurumlarda istihdam olanağı mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları henüz bulunmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Sosyoloji programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Ordu Üniversitesi © 2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0452 2345010/1677 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/sosyoloji. Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol BULUT /Telefon : 0452 2345010/1677

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 3 yardımcı doçent bulunmaktadır. Bölümümüzde iki adet derslik bulunmaktadır ve bu dersliklerde projektör vardır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Öğrenciler, sosyolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 Öğrenciler, sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olurlar.
3 Öğrenciler, toplumsal olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazanırlar.
4 Öğrenciler, somut saha çalışmaları ile kuramsal olarak öğrendikleri bilgiyi pekiştirirler.
5 Öğrenciler, somut toplumsal olaylara karşısında kuramsal çıkarım yapabilme özelliği edinirler.
6 Öğrenciler, bilimsel araştırma projesi hazırlama ve uygulama noktasında deneyim kazanırlar.
7 Öğrenciler, sosyoloji ile yakından ilgili bilim dallarına ait temel bilgileri öğrenerek disiplinler arası yaklaşım geliştirme yetisi kazanırlar.
8 Öğrenciler, toplumsal olaylara duyarlı olama özelliği kazanırlar.
9 Öğrenciler, toplumsal olaylara eleştirel bakma becerisi kazanırlar.
10 Öğrenciler, sosyolojinin ilgi alanına giren konular üzerine değerlendirme ve soru sorma yetisi kazanırlar.
11 Öğrenciler, meslekî ve etiksel anlayış ve sorumluluk öğrenirler.
12 Öğrenciler, bilimsel teknikler ile sosyolojik veri toplamayı öğrenirler.
13 Öğrenciler, sosyoloji metodolojisine ilişkin kaynakları ayrıntılı öğrenirler.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR1012015138 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR.-I Zorunlu 2 0 0 0
SOS1032015138 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
FEL1012015138 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
PSİ1012015138 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
SOS1052015138 SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
SOS1012015138 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 4
TDE1012015138 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012015138 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022015138 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR.-II Zorunlu 2 0 0 0
PSİ1022015138 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Zorunlu 3 0 0 0
SOS1062015138 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
FEL1022015138 KLASİK MANTIK Zorunlu 4 0 0 0
SOS1042015138 SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 2 0 0 0
SOS1022015138 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 0
TDE1022015138 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022015138 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL2012016138 FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
SOS2052016138 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
SOS2072016138 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ201.2016 SEÇMELİ.1 Seçmeli 0 0 0 0
SOS2012016138 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 0
SOS2092016138 SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
SOS2032016138 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI I Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS2062016138 AİLE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
FEL2042016138 BİLİM FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 0
FEL2022016138 FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ202.2016 SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
SOS2022016138 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 0
SOS2102016138 SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
SOS2042016138 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI II Zorunlu 2 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL3052016138 DEVLET VE TOPLUM FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 0
SOS3052016138 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ301.2016 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
PSİ3012016138 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
SOS3012016138 TOPLUMSAL DEĞİŞME Zorunlu 2 0 0 0
SOS3032016138 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Zorunlu 3 0 0 0
SOS3072016138 TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS3042016138 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
SOS3082016138 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SOS3062016138 HUKUK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
PSİ3022016138 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ302.2016 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 0
SOS3022016138 SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SOS3102016138 TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0SEÇ201.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS2112016138 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 0
SOS2132016138 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SOS2152016138 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ202.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS2122016138 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SOS2142016138 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SOS2162016138 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ301.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS3092016138 SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SOS3112016138 MEDENİYET VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 0
SOS3132016138 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ302.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS3122016138 KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SOS3142016138 BEDEN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SOS3162016138 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0