Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ÖZATA ve Yrd. Doç. Dr. A. Gökhan BİÇER başkanlığında 2013 yılında öğrenci alımı ile aktifleştirilmiş, 26.09.2003 tarihli YÖK yürütme kararı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2013-2014 öğretim yılında alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen - Edebiyat Fakültesi'nde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece


4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne DİL-1 puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Ordu Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Öğrenciler mezun olabilmek için gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve kredisini tamamlamış olması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


---

Program Profili


Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile İngilizce-Fransızca-Türkçe Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır. Bölümümüzün İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda dört öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ile üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ilk öğrencilerini (40 ÖÖ/40 İÖ olmak üzere) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde almıştır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde İngilizce edebiyat ve kültür gelenekleri derinlemesine irdelenmekte, başta yazılı ve sözlü akademik İngilizce kullanımı olmak üzere, analitik, eleştirel ve iletişimsel dil becerileri geliştirilmektedir. Edebiyat ve kültür metinleri incelenirken dil boyutunun, dil incelemeleri yapılırken tarihsel ve kültürel boyutların da vurgulandığı programda çok çeşitli klasik ve çağdaş metin okutulmakta ve yorumlanmaktadır. Öğrenciler bu metinlerin ortaya çıktığı dönemlere ilişkin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamları öğrenir, bu metinlerin yaratılmasında, yaygınlaşmasında ve okunmasında dilin ve kültürün oynadığı rol konusunda bilgilenirler. Bu sayede kültür ve edebiyat kuramları ışığında kendi kültürünü de daha iyi tanıyan ve bilinçle sahiplenebilen, etik değerlerini evrensel değerler ışığında sınayan, kültürlü, araştırmacı ve uluslararası düzeyde bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır. Mezunlarımız akademik çalışmalarını daha ileri düzeyde sürdürebilir veya eğitim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları eleştirel düşünme, her türlü metin analizi yapabilme, ve hem yazılı hem sözlü olarak etkili İngilizce iletişim becerileri sayesinde basın-yayın, iletişim ve iş dünyasında farklı kariyerler yapma olanağına da sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümde elde edeceğiniz bilgi ve becerilerle formasyon eğitimi almak koşulu ile ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik veya yükseköğretim kurumlarında okutmanlık, lisansüstü eğitim programlarına devam ettikleri takdirde akademik kariyer yapabilir; çeviri, reklamcılık ve metin yazarlığı, sanat ve kültür danışmanlığı, edebiyat ve eleştiri, yazılı ve görsel medya, iletişim ve halkla ilişkiler, tiyatro ve daha birçok farklı alanda çalışabilirsiniz.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları henüz bulunmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, Bologna süreci "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları


İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ÖZATA E-mail: cuneytozata@odu.edu.tr Dahili: 1675 T.C. Ordu Üniversitesi © 2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0452 2345010/1673

Bölüm Olanakları


---

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Öğrenciler yabancı dil öğretiminde gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgiyi açıklar.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır.
3 İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili alan yazınını izlemede kararlılık gösterir.
4 İngilizce dil becerilerini etkili bir şekilde kullanır.
5 İkinci bir dil becerilerini etkili bir şekilde kullanır.
6 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
7 Kendi öğrenmesini yönlendirir.
8 Uluslararası kültürleri tanır.
9 Yabancı Dil öğrenim ve kullanım sürecine yönelik eklektik bir yaklaşım geliştirir.
10 Mesleki bilgi ve beceriler ile ilgili etkinliklere katılır.
11 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12 Yabancı dil öğreniminin özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem, teknik ve etkinlikleri uygular.
13 Farklı kültürlerdeki sosyal yaşama uyum sağlar.
14 Alan yazınına yönelik eleştirel bakış açısı geliştirir.
15 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
16 Yabancı dil öğrenimine ve kendi gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
17 İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili düşünceleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
18 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm üretir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG1002016136 TEMEL İNGİLİZCE Zorunlu 26 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013136 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TİT1012016136 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ENG1032013136 DİNLEME VE KONUŞMA-I Zorunlu 4 0 0 5
ENG1052016136 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I Zorunlu 4 0 0 0
ENG1052013136 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I Zorunlu 4 0 0 5
ENG1012016136 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
ENG1012013136 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 6
ENG1032016136 İNGİLİZCE DİNLEME VE SESLETİM-I Zorunlu 2 0 0 0
ENG1072016136 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.ENG1012016 SEÇMELİ.1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.101 SEÇMELİ.1 Seçmeli 0 0 0 0
TDK1012016136 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012013136 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013136 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TİT1022016136 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
ENG1042013136 DİNLEME VE KONUŞMA-II Zorunlu 4 0 0 5
ENG1062016136 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II Zorunlu 4 0 0 0
ENG1062013136 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II Zorunlu 4 0 0 5
ENG1022013136 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 6
ENG1022016136 İNGİLİZ EDEBİYATI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
ENG1042016136 İNGİLİZCE DİNLEME VE SESLETİM-II Zorunlu 2 0 0 0
ENG1082016136 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.İNG.102.2013 SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.ENG102.2016 SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
TDK1022016136 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022013136 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.ALANDIŞI2014 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ201.ALANDIŞI.2016 ALANDIŞI SEÇMELİ.2016 Seçmeli 0 0 0 0
ENG2052016136 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ENG2092016136 ÇEVİRİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ENG2092014136 ÇEVİRİ-I Zorunlu 2 0 0 3
ENG2072014136 DİLBİLİME GİRİŞ-I Zorunlu 4 0 0 5
ENG2072016136 DİLBİLİME GİRİŞ-I Zorunlu 4 0 0 0
ENG2052013136 İNGİLİZ ROMANI-I Zorunlu 4 0 0 5
ENG2112016136 İNGİLİZ ROMANI-I Zorunlu 2 0 0 0
ENG2012016136 İNGİLİZ ŞİİRİ -I Zorunlu 4 0 0 0
ENG2012013136 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-I Zorunlu 4 0 0 5
ENG2032013136 İNGİLİZ TİYATROSU-I Zorunlu 4 0 0 5
ENG2032016136 İNGİLİZ TİYATROSU-I Zorunlu 4 0 0 0
SEÇENG201.2016 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇENG.2012014 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.(ALANDIŞI.2.2014 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 202 Seçmeli 0 0 0 0
ENG2102014136 ÇEVİRİ-II Zorunlu 2 0 0 3
ENG2082014136 DİLBİLİME GİRİŞ-II Zorunlu 4 0 0 5
ENG2062013136 İNGİLİZ ROMANI-II Zorunlu 4 0 0 5
ENG2022013136 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-II Zorunlu 4 0 0 5
ENG2042013136 İNGİLİZ TİYATROSU-II Zorunlu 4 0 0 5
SEÇENG.202.2014 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG3052014136 İNGİLİZ ROMANI-III Zorunlu 3 0 0 5
ENG3012013136 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-III Zorunlu 3 0 0 5
ENG3032013136 İNGİLİZ TİYATROSU-III Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ.ENG301 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
ENG3072014136 UYGULAMALI DİLBİLİM-I Zorunlu 3 0 0 56. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG3062014136 İNGİLİZ ROMANI-IV Zorunlu 3 0 0 5
ENG3022013136 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI-IV Zorunlu 3 0 0 5
ENG3042013136 İNGİLİZ TİYATROSU-IV Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ.ENG302 SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 0
ENG3082014136 UYGULAMALI DİLBİLİM-II Zorunlu 3 0 0 57. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG4052014136 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 0
ENG4032013136 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ-I Zorunlu 3 0 0 0
ENG4072016136 MEZUNİYET TEZİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.ENG401 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
ENG4012013136 SHAKESPEARE-I Zorunlu 3 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG4062014136 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 0
ENG4042013136 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ-II Zorunlu 3 0 0 0
ENG4082016136 MEZUNİYET TEZİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.ENG402 SEÇMELİ.8 Seçmeli 0 0 0 0
ENG4022013136 SHAKESPEARE-II Zorunlu 3 0 0 0SEÇ.101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG1072013136 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SENG1092013136 İNGİLİZ DİLİNİN KÜLTÜREL TARİHİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SENG1112013136 SÖZLÜK BİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SENG1132013136 EDEBİYAT AKIMLARI-I Seçmeli 4 0 0 5SEÇ.ENG1012016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG1092016136 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 0
SENG1112016136 SÖZLÜK BİLGİSİ-I Seçmeli 4 0 0 0
SENG1132016136 EDEBİYAT AKIMLARI-I Seçmeli 4 0 0 0SEÇ.ENG102.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG1102016136 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 0
SENG1122016136 SÖZLÜK BİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 0
SENG1142016136 EDEBİYAT AKIMLARI-II Seçmeli 4 0 0 0SEÇ.İNG.102.2013
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG1082013136 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SENG1102013136 İNGİLİZ DİLİNİN KÜLTÜREL TARİHİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SENG1122013136 SÖZLÜK BİLGİSİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SENG1142013136 EDEBİYAT AKIMLARI-II Seçmeli 4 0 0 5SEÇ.ALANDIŞI2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSOS1312014135 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1372016135 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ201.ALANDIŞI.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1312014135 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1372016135 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇENG201.2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG2132016136 MİTOLOJİ-I Seçmeli 4 0 0 0
SENG2152016136 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ-I Seçmeli 4 0 0 0SEÇENG.2012014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG2112014136 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ-I Seçmeli 4 0 0 5
SENG2132014136 MİTOLOJİ-I Seçmeli 4 0 0 5SEÇ.(ALANDIŞI.2.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSOS1322014135 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1342014135 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1362014135 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1402016135 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇENG.202.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG2122014136 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ-II Seçmeli 4 0 0 5
SENG2142014136 MİTOLOJİ-II Seçmeli 4 0 0 5SEÇ.ENG301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG3092014136 AMERİKAN EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
SENG3112014136 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I Seçmeli 3 0 0 0
SENG3132014136 İNGİLİZCE KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
SENG3152014136 YABANCI DİL-I (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.ENG302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG3102014136 AMERİKAN EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
SENG3122014136 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II Seçmeli 3 0 0 0
SENG3142014136 İNGİLİZCE KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
SENG3162014136 YABANCI DİL-II (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.ENG401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG4092014136 AMERİKAN EDEBİYATI-III Seçmeli 3 0 0 0
SENG4112014136 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER-I Seçmeli 3 0 0 0
SENG4132014136 ÇEVİRİ-III Seçmeli 3 0 0 0
SENG4152014136 YABANCI DİL-III (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.ENG402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SENG4102014136 AMERİKAN EDEBİYATI-IV Seçmeli 3 0 0 0
SENG4122014136 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER-II Seçmeli 3 0 0 0
SENG4142014136 ÇEVİRİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
SENG4162014136 YABANCI DİL-IV (FRANSIZCA-RUSÇA) Seçmeli 3 0 0 0