Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1999 tarih ve 98/10569 sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve Matematik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2000 yılında Tarih ve Biyoloji Bölümleri ve 2003 yılında Fizik, Kimya ve Yabancı Diller bölümleri de açılmıştır. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ ne bağlanan Fakültemizde halen Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Tarih bölümleri (I. ve II. Öğretim programları ile) eğitime devam etmektedir. Yabancı Diller bölümüne ise 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuştur. Fizik bölümü ile birlikte 2011 yılında yeni kurulan Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri için henüz öğrenci alım teklifi yapılmamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere TARİH alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1- Lise veya dengi okul diploması 2- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tarih alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Tarihçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.

Program Profili


Tarih Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulunun 03.12.1999 tarihli kararı ile kurulmuştur. Bölüm 3 Doçent, 5 Yardımcı doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 Öğretim Elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tarih Bölümünden mezun olanlar Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayarak resmi veya özel orta öğretim kurumlarında Tarih Öğretmeni olabilmekte, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Arşivci unvanı ile çalışabilmekte, başarılı mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres : Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 52200/ORDU. Telefon : 0452 234 50 10 Santral- Dahili no: -1650 Fax : 0452 233 91 49 E-Posta: fenedebiyat@odu.edu.tr/ web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/tarih

Bölüm Olanakları


Tarih Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 3 Doçent, 5 Yardımcı doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 Öğretim Elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans Programıyla bilime katkı sunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Tarih alanının çeşitli sahalarında bilgi sahibi olur.
2 Tarih ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Tarih sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Tarih alanına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Tarihi metinlerini anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Kendini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012011134 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-I Zorunlu 2 0 0 2
TAR1012014134 OSMANLI PALEOGRAFYASI-I Zorunlu 4 0 0 4
SEÇ.TAR.101. SEÇ.TAR.101.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR.101. SEÇ.TAR.101.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.(FEF.TARİH)101 SEÇMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
TDK1012011134 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TDK1012011134 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TAR1132014134 TÜRKİYEDE TARİH VE TARİHCİLİK-I Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1012011134 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022011134 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-II Zorunlu 2 0 0 2
TAR1042011134 GENEL TÜRK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
TAR1022011134 OSMANLI PALEOGRAFYASI-II Zorunlu 4 0 0 6
SEÇ.(FEN.TARİH)102 SEÇMELİ.2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR.102.2014 SEÇMELİ.2.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TDK1022011134 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1022011134 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR20720121340 CUMHURİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TAR20720121340 CUMHURİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TAR20520121340 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEV.TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
TAR20520121340 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEV.TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
TAR20120121340 OSMANLI TARİH METİNLERİ-I Zorunlu 4 0 0 0
TAR20120121340 OSMANLI TARİH METİNLERİ-I Zorunlu 4 0 0 6
TAR2032014134 OSMANLI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
TAR2032014134 OSMANLI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 5
SEÇ.(FEF.TARİH.)201 SEÇMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR.201 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 0
TAR21520121340 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TAR21520121340 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR20820121340 CUMHURİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
TAR20820121340 CUMHURİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TAR20620121340 MOĞOL TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
TAR20620121340 MOĞOL TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
TAR20220121340 OSMANLI TARİH METİNLERİ-II Zorunlu 4 0 0 0
TAR20220121340 OSMANLI TARİH METİNLERİ-II Zorunlu 4 0 0 6
TAR20420121340 OSMANLI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
TAR20420121340 OSMANLI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 6
SEÇ.TAR.202 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.2022012 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
TAR21620121340 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TAR21620121340 YENİÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.TARALANDIŞI.2014 ALANDIŞI.SEÇMELİ.DERS Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TARALANDIŞI.2014 ALANDIŞI.SEÇMELİ.DERS Seçmeli 0 0 0 0
TAR30720121340 CUMHURİYET TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
TAR30720121340 CUMHURİYET TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 2
TAR31120121340 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 0
TAR31120121340 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 4
TAR30120121340 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TAR30120121340 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TAR30320121340 OSMANLI TARİHİ-III Zorunlu 4 0 0 6
TAR3032016134 OSMANLI TARİHİ-III Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.TAR.301 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.(TARİH.)301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
TAR3392014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-I Zorunlu 2 0 0 0
TAR31520121340 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TAR31520121340 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR31420121340 ANADOLU BEYLİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
TAR31420121340 ANADOLU BEYLİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
TAR30620121340 CUMHURİYET TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
TAR30620121340 CUMHURİYET TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
TAR31020121340 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 4
TAR31020121340 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 0
TAR30220121340 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TAR30220121340 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TAR3042014134 OSMANLI TARİHİ-IV Zorunlu 4 0 0 4
TAR3042014134 OSMANLI TARİHİ-IV Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.TAR.302 SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR.302-2013 TAR. SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 0
TAR3402014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-II Zorunlu 2 0 0 4
TAR3402014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-II Zorunlu 2 0 0 0
TAR31620121340 TÜRKİYE SELCUKLULARI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TAR31620121340 TÜRKİYE SELCUKLULARI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 27. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR40720121340 CUMHURİYET TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 2
TAR40720121340 CUMHURİYET TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 0
TAR41120121340 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
TAR41120121340 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 2
TAR40320121340 OSMANLI TARİHİ-V Zorunlu 4 0 0 0
TAR40320121340 OSMANLI TARİHİ-V Zorunlu 4 0 0 6
SEÇ.TAR.401.2014 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TAR.401.2014 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
TAR4272014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-III Zorunlu 3 0 0 0
TAR4272014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-III Zorunlu 3 0 0 4
TAR40520121340 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-I Zorunlu 2 0 0 2
TAR40520121340 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-I Zorunlu 2 0 0 0
TAR41920121340 YAKINÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TAR41920121340 YAKINÇAĞDA OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 48. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR40820121340 CUMHURİYET TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 2
TAR40820121340 CUMHURİYET TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 0
TAR41220121340 ORTAÇAĞ TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
TAR41220121340 ORTAÇAĞ TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
TAR40420121340 OSMANLI TARİHİ-VI Zorunlu 4 0 0 6
TAR40420121340 OSMANLI TARİHİ-VI Zorunlu 4 0 0 0
SEÇTAR.8..402.2014 SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇTAR.8..402.2014 SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TAR4282014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-IV Zorunlu 3 0 0 0
TAR4282014134 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZILIMI-IV Zorunlu 3 0 0 4
TAR40620121340 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-II Zorunlu 2 0 0 0
TAR40620121340 TÜRK YENİLEŞME VE FİKİR.H.TAR-II Zorunlu 2 0 0 2
TAR42020121340 YAKINÇAĞDA OSMALI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
TAR42020121340 YAKINÇAĞDA OSMALI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0SEÇ.TAR.101.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR1092011134 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 4
TAR1112014134 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4SEÇ.TAR.101.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ.(FEF.TARİH)101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR1052011134 ESKİÇAĞ TARİHİ Seçmeli 4 0 0 4
TAR1092011134 TARİH METODOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 4
TAR1112011134 İSLAM TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 2SEÇ.(FEN.TARİH)102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR1082011134 BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ Seçmeli 4 0 0 4
TAR1102011134 TARİH METODOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 4
TAR1122011134 İSLAM TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3SEÇ.TAR.102.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ.(FEF.TARİH.)201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR21720121340 KAFKAS TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR22120121340 ARAPCA-I Seçmeli 2 0 0 3
TAR2232008134 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 3
TAR22320121340 FARSCA-I Seçmeli 2 0 0 3
TAR2252008134 RUSÇA I Seçmeli 2 0 0 3
TAR22520121340 RUSCA-I Seçmeli 2 0 0 3SEÇ.TAR.201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR20920121340 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
TAR2172014134 KAFKAS TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR22120121340 ARAPCA-I Seçmeli 2 0 0 0
TAR22520121340 RUSCA-I Seçmeli 2 0 0 0
TAR2272015134 ESKİ ANADOLU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR.202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR21020121340 SELÇUKLU MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR2182014134 BALKAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR22020121340 TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR22220121340 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
TAR22620121340 RUSCA-II Seçmeli 2 0 0 0
TAR2302015134 ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.2022012
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR2182014134 BALKAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR22220121340 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 3
TAR22420121340 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 3
TAR22620121340 RUSCA-II Seçmeli 2 0 0 3
TAR22820121340 ABBASİLER DEVRİ İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR2302015134 ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TARALANDIŞI.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3SEÇ.TARALANDIŞI.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1312014135 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1372016135 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR.301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR31320121340 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
TAR32320121340 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR3232016134 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR32520121340 OSMANLI DİPLOMATİKASI-I Seçmeli 2 0 0 0
TAR32920121340 RUSCA-III Seçmeli 2 0 0 0
TAR3352014134 TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR3372014134 ORTA ASYADA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR3412015134 ESKİ MISIR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.(TARİH.)301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR31320121340 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 4
TAR32320121340 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
TAR32520121340 OSMANLI DİPLOMATİKASI-I Seçmeli 2 0 0 3
TAR32720121340 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 3
TAR32920121340 RUSCA-III Seçmeli 2 0 0 3
TAR3352014134 TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR33720121340 ORTA ASYADA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR3412015134 ESKİ MISIR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR.302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR31220121340 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 0
TAR3242014134 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR32620121340 OSAMANLI DİPLOMATİKASI-II Seçmeli 2 0 0 0
TAR33020121340 RUSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
TAR3362014134 BÜYÜK SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRK -İSLAM SANATI Seçmeli 2 0 0 0
TAR3382015134 ESKİ İRAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR.302-2013
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR31220121340 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 4 0 0 4
TAR3242014134 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR32620121340 OSAMANLI DİPLOMATİKASI-II Seçmeli 2 0 0 3
TAR32820121340 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 3
TAR33020121340 RUSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 3
TAR33420121340 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3382015134 ESKİ İRAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR.401.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR41320121340 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
TAR42120121340 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
TAR42320121340 OSMANLI DİPLOMATİKASI-III Seçmeli 2 0 0 3
TAR4252013134 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
TAR4292015134 HELENİZİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TAR.401.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR41320121340 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TAR42120121340 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TAR42320121340 OSMANLI DİPLOMATİKASI-III Seçmeli 2 0 0 0
TAR4252014134 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR4292015134 HELENİZİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇTAR.8..402.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR41420121340 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TAR42220121340 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TAR42420121340 OSMANLI DİPLOMATİKASI-IV Seçmeli 2 0 0 0
TAR4262014134 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
TAR4282015134 ROMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇTAR.8..402.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR41420121340 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
TAR42220121340 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
TAR42420121340 OSMANLI DİPLOMATİKASI-IV Seçmeli 2 0 0 3
TAR4282015134 ROMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0