Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1999 tarih ve 98/10569 sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Matematik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2000 yılında Tarih ve Biyoloji Bölümleri açılmıştır. 2003 yılında Fizik, Kimya ve Yabancı Diller bölümleri de açılmış olup Kimya Bölümü 2009 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ne bağlanan Fakültemizde halen Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Tarih bölümleri (I. ve II. Öğretim programları ile) eğitime devam etmektedir. Yabancı Diller bölümüne ise 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuştur. Fizik bölümü ile birlikte 2011 yılında yeni kurulan Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri için henüz öğrenci alım teklifi yapılmamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

Program Profili


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayarak resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmekte, başarılı mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2339149 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/turkdiliveedebiyati

Bölüm Olanakları


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanından oluşmaktadır. I. ve II. Öğretimde dörder sınıfta öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Eni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programı yürütmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli sahalarında bilgi sahibi olur
2 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Türk Dili ve Edebiyatı'na ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Dil ve edebiyat metinlerini anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Kendini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALANDIŞI.SEÇMELİ.1 ALANDIŞI.SEÇMELİ.DERS.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TİT1012011132 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
TİT1012011132 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 0
TDE1132014132 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE1132014132 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE1052014132 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE1032011132 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Zorunlu 4 0 0 0
TDE1032011132 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Zorunlu 4 0 0 5
TDE1112011132 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1012011132 TÜRKÇE KOMPOZİSYON - I Zorunlu 2 0 0 2
TDE1092011132 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Zorunlu 2 0 0 0
TDE1092011132 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Zorunlu 2 0 0 3
YDB1012014132 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 3
YDB1012014132 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 3
TDE1072011132 YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1072011132 YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.2ALANDIŞI2014 ALANDIŞISEÇMELİDERS.2 Seçmeli 0 0 0 0
TİT1022011132 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022011132 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
TDE1142011132 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
TDE1142014132 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TDE1062011132 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 3
TDE1062014132 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE1182014132 OKUMA VE ANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
TDE1042011132 OSMANLI TÜRKÇESİ -II Zorunlu 4 0 0 5
TDE1042011132 OSMANLI TÜRKÇESİ -II Zorunlu 4 0 0 0
TDE1122011132 TÜRK HALK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 0
TDE1122011132 TÜRK HALK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 3
TDE1022011132 TÜRKÇE KOMPOZİSYON - II Zorunlu 2 0 0 2
TDE1102011132 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II Zorunlu 2 0 0 0
TDE1102011132 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II Zorunlu 2 0 0 0
YDB10220121320 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 2
YDB1022014132 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
TDE1082011132 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 0
TDE1082011132 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Zorunlu 2 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE21320121320 DİLBİLİM-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE21320121320 DİLBİLİM-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE20520121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 0
TDE20520121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 2
TDE21520121320 ESKİ TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE21520121320 ESKİ TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE20320121320 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 4 0 0 0
TDE20320121320 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 4 0 0 5
SEÇ.TDE.201.2014.3 SEÇMELİ.2014.3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE.201.2014.3 SEÇMELİ.2014.3 Seçmeli 0 0 0 0
TDE21720121320 TÜRK DİLİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE21720121320 TÜRK DİLİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE2112014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 0
TDE2112014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 3
TDE20920121320 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-III Zorunlu 2 0 0 3
TDE20920121320 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-III Zorunlu 2 0 0 0
TDE20720121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 3
TDE20720121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-III Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE21420121320 DİLBİLİM-II Zorunlu 2 0 0 3
TDE21420121320 DİLBİLİM-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE20620121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE20620121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 2
TDE21620121320 ESKİ TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE21620121320 ESKİ TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 3
TDE20420121320 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TDE20420121320 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.TDE.202.4.2014 SEÇMELİ.4.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE.202.4.2014 SEÇMELİ.4.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TDE21820121320 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE21820121320 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE2122014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE2122014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE21020121320 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
TDE21020121320 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE20820121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE20820121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 35. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE31720121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE31720121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE31520121320 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE31520121320 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE30520121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 3
TDE30520121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 0
TDE30920121320 ORTA TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE30920121320 ORTA TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ.TDE.301.5.2014 SEÇMELİ.5.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE.301.5.2014 SEÇMELİ.5.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TDE3112014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 0
TDE3112014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 3
TDE31920121320 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE31920121320 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE31320121320 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE31320121320 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE30720121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 3
TDE30720121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-V Zorunlu 2 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE31820121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-II Zorunlu 2 0 0 3
TDE31820121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE.-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE31620121320 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE30620121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 0
TDE30620121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 0
TDE31020121320 ORTA TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 3
TDE31020121320 ORTA TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.TDE.302.6.2014 SEÇMELİ.6.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE.302.6.2014 SEÇMELİ.6.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TDE3122014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
TDE3122014132 TÜRK HALK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
TDE32020121320 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE32020121320 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 3
TDE31420121320 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE31420121320 YENİ TÜRK EDE.METİN.TAH.-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE30820121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
TDE30820121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE4392014132 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-I Zorunlu 4 0 0 3
TDE4392014132 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-I Zorunlu 4 0 0 0
TDE41720121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-III Zorunlu 2 0 0 0
TDE41720121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-III Zorunlu 2 0 0 0
TDE41520121320 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE41520121320 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDE40520121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI- VII Zorunlu 3 0 0 0
TDE40320121320 ORTA TÜRKÇE-III Zorunlu 2 0 0 3
TDE40320121320 ORTA TÜRKÇE-III Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.TDE.401.2014 SEÇMELİ.7.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE.401.2014 SEÇMELİ.7.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TDE41120121320 TÜRK HALK EDEBİYATI-VII Zorunlu 2 0 0 3
TDE41120121320 TÜRK HALK EDEBİYATI-VII Zorunlu 2 0 0 0
TDE40720121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VII Zorunlu 3 0 0 0
TDE40720121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VII Zorunlu 3 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE4402014132 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-II Zorunlu 4 0 0 0
TDE4402014132 BİLİMSEL ARAŞ.TEK.-II Zorunlu 4 0 0 0
TDE41820121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE41820121320 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDE-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE41620121320 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
TDE41620121320 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE40620121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATI- VIII Zorunlu 3 0 0 0
TDE40420121320 ORTA TÜRKÇE-IV Zorunlu 2 0 0 0
TDE40420121320 ORTA TÜRKÇE-IV Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.TDE402.8.2014 SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.TDE402.8.2014 SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
TDE41220121320 TÜRK HALK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 2 0 0 0
TDE41220121320 TÜRK HALK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 2 0 0 0
TDE40820121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 3 0 0 0
TDE40820121320 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VIII Zorunlu 3 0 0 0ALANDIŞI.SEÇMELİ.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1312014135 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1372016135 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.2ALANDIŞI2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1342014145 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1352014145 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1362014145 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1382014145 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1322014135 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1402016135 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.201.2014.3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE23320121320 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE2372014132 ARAPÇA-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE2392014132 FARSÇA-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.201.2014.3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE22920121320 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
TDE23320121320 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE2372014132 ARAPÇA-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE2392014132 FARSÇA-I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.202.4.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE23020121320 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE23220121320 TÜRK MİTOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 3
TDE23420121320 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE2382014132 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE2402014132 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.202.4.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE23420121320 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE2362013132 EDEBİYAT VE İLETİŞİM-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE2382014132 ARAPÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE2402014132 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.301.5.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE3232010132 ESKİ TÜRK EDE. TASAVVUF I Seçmeli 2 0 0 0
TDE32320121320 ESTİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-I Seçmeli 2 0 0 3
TDE32520121320 BATI EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE3452014132 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 0
TDE3472014132 ARAPÇA-III Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.301.5.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE32320121320 ESTİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-I Seçmeli 2 0 0 3
TDE32520121320 BATI EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 3
TDE32720121320 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE33520121320 TÜRKÇENİN PROBLEMLERİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE3452014132 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 0
TDE3472014132 ARAPÇA-III Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.302.6.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE32420121320 ESTİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE32620121320 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE33620121320 TÜRKÇENİN PROBLEMLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
TDE3462014132 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
TDE3482014132 ARAPÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.302.6.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE32420121320 ESTİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE32620121320 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE3462014132 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
TDE3482014132 ARAPÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.401.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE42320121320 TÜRK TİYATRO TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE42520121320 ÇOCUK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE43720121320 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE.401.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE42320121320 TÜRK TİYATRO TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE42520121320 ÇOCUK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE42720121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE42920121320 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 0
TDE43720121320 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE402.8.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE42420121320 TÜRK TİYATRO TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE42620121320 ÇOCUK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE43820121320 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.TDE402.8.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE42420121320 TÜRK TİYATRO TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE42620121320 ÇOCUK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE42820121320 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE43020121320 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE43420121320 MUKAYESELİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE43620121320 YAZILI ANLATIM VE YARATICILIK-II Seçmeli 2 0 0 0
TDE43820121320 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0