Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fen Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1999 tarih ve 98/10569 sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve Matematik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2000 yılında Tarih ve Biyoloji Bölümleri ve 2003 yılında Fizik, Kimya ve Yabancı Diller bölümleri de açılmıştır. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ ne bağlanan Fakültemizde halen Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Tarih bölümleri (I. ve II. Öğretim programları ile) eğitime devam etmektedir. Yabancı Diller bölümüne ise 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuştur. Fizik bölümü ile birlikte 2011 yılında yeni kurulan Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri için henüz öğrenci alım teklifi yapılmamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

Program Profili


Matematik bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 1 Profesör, 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP Araştırma Görevlisi, 5 (1416 sayılı Kanuna Göre) Yurt Dışı Araştırma Görevlisi olmak üzere 21 öğretim elemanından oluşmaktadır. İlk olarak 1999–2000 öğretim yılında I. Öğretime 31 öğrenci alınmıştır. 2008–2009 öğretim yılında 41 öğrenci ile II. Öğretimde de öğrenim verilmeye başlanmıştır 2010–2011 öğretim yılında I. Öğretimde 169 ve II. Öğretimde 125 olmak üzere toplam 294 öğrenci öğrenimini devam ettirmektedir. Bölümümüzde, matematiğin temel alanları sayılabilecek, Analiz, Cebir, Geometri, Topoloji ve Uygulamaları Matematik gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölümümüz ayrıca eş zamanlı olarak diğer bölümlerdeki matematik lisans derslerinin yürütülmesi görevini de üstlenmektedir. Vizyonumuz Matematik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde söz sahibi olan, teorik ve uygulamalı matematikdeki araştırmaları ile bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çalışmalar yapan kendisini sürekli geliştirebilen, toplumsal liderlik vasıflarına uygun kadroları oluşturmak ve desteklemektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Matematik Bölümünden mezun olan Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayanlar resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni; ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı olarak çalışabilmektedir. Başarılı mezunlarımız üniversitede araştırma görevlisi olma, yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler MATEMATİKÇİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2339149 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/matematik

Bölüm Olanakları


Matematik bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP Araştırma Görevlisi, 5 (1416 sayılı Kanuna Göre) Yurt Dışı Araştırma Görevlisi olmak üzere 19 öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora Programlarıyla da bilime katkı sağlamaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Doğru düşünme ve yorum yapma yeteneğini geliştirir ve matematikle ilgili temel bilgiler kazanır.
2 Matematiksel düşünme becerisiyle, gerek özel hayatında gerekse iş hayatında doğru, tarafsız ve en hızlı bir şekilde karar verme ve uygulamayı kazanır.
3 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilir
4 Matematiksel modelleme yaparak bilgiyi en kolay ve en kısa sürede yapabilir.
5 Matematiğin dili evrensel olduğu için hangi dil, hangi ırk olursa olsun anlaşma sağlanabilir.
6 Bölümün seviyeli, insancıl ve genç öğretim üyeleri sayesinde matematiğin her branşında gerekli bilgiye sahip olunur.
7 Matematiksel düşünme ve becerisini almış her öğrenci (kişisel yapısı hariç) girişimci ruha sahip olur.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT1012011131 ANALİZ - I Zorunlu 4 2 0 7
TİT1012011131 ATATÜRK İLKE. VE İNKİLAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
FİZ1052011131 FİZİK - I Zorunlu 3 0 0 3
MAT1032011131 LİNEER CEBİR - I Zorunlu 4 0 0 5
SEÇ.101(ALANDIŞI) SEÇ.101(ALANDIŞI SEÇMELİDERS Seçmeli 0 0 0 0
MAT1052011131 SOYUT MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 5
TDK1012011131 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1012011131 YABANCI DİL - I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.102ALANDIŞI.2014 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS .2 Seçmeli 0 0 0 0
MAT1022011131 ANALİZ - II Zorunlu 4 2 0 8
TİT1022011131 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
FİZ1062011131 FİZİK - II Zorunlu 3 0 0 3
MAT1042011131 LİNEER CEBİR - II Zorunlu 4 0 0 5
MAT1062011131 SOYUT MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
TDK1022011131 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1022011131 YABANCI DİL - II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT20320121310 ANALİTİK GEOMETRİ-I Zorunlu 3 2 0 0
MAT20320121310 ANALİTİK GEOMETRİ-I Zorunlu 3 2 0 6
MAT20120121310 ANALİZ-III Zorunlu 4 2 0 0
MAT20120121310 ANALİZ-III Zorunlu 4 2 0 7
MAT20520121310 DİFERANSİYEL DENKLEMLER-I Zorunlu 4 0 0 0
MAT20520121310 DİFERANSİYEL DENKLEMLER-I Zorunlu 4 0 0 5
MAT21120121310 OLASILIK VE İSTATİSTİK-I Zorunlu 4 0 0 5
MAT21120121310 OLASILIK VE İSTATİSTİK-I Zorunlu 4 0 0 0
MAT20920121310 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
MAT20720121310 TOPOLOJİ-I Zorunlu 4 0 0 0
MAT20720121310 TOPOLOJİ-I Zorunlu 4 0 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT20420121310 ANALİTİK GEOMETRİ-II Zorunlu 3 2 0 6
MAT20420121310 ANALİTİK GEOMETRİ-II Zorunlu 3 2 0 0
MAT20220121310 ANALİZ-IV Zorunlu 4 2 0 7
MAT20220121310 ANALİZ-IV Zorunlu 4 2 0 0
MAT20620121310 DİFERANSİYEL DENKLEMLER-II Zorunlu 4 0 0 0
MAT20620121310 DİFERANSİYEL DENKLEMLER-II Zorunlu 4 0 0 5
MAT21220121310 OLASILIK VE İSTATİSTİK-II Zorunlu 4 0 0 5
MAT21220121310 OLASILIK VE İSTATİSTİK-II Zorunlu 4 0 0 0
MAT21020121310 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 2
MAT21020121310 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
MAT20820121310 TOPOLOJİ-II Zorunlu 4 0 0 5
MAT20820121310 TOPOLOJİ-II Zorunlu 4 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT30120121310 BİLGİSAYAR PROGLAMA-I Zorunlu 2 2 0 4
MAT30120121310 BİLGİSAYAR PROGLAMA-I Zorunlu 2 2 0 0
MAT30920121310 CEBİR-I Zorunlu 4 0 0 5
MAT30920121310 CEBİR-I Zorunlu 4 0 0 0
MAT30320121310 DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Zorunlu 3 2 0 6
MAT30320121310 DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Zorunlu 3 2 0 0
MAT30520121310 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 0
MAT30520121310 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 5
MAT30720121310 KOMPLEKS FONK.TEORİSİ-I Zorunlu 4 0 0 5
MAT30720121310 KOMPLEKS FONK.TEORİSİ-I Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.MAT.301 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.MAT.301.2014 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT30220121310 BİLGİSAYAR PROGLAMA-II Zorunlu 2 2 0 4
MAT30220121310 BİLGİSAYAR PROGLAMA-II Zorunlu 2 2 0 0
MAT31020121310 CEBİR-II Zorunlu 4 0 0 0
MAT31020121310 CEBİR-II Zorunlu 4 0 0 5
MAT30420121310 DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II Zorunlu 3 2 0 6
MAT30420121310 DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II Zorunlu 3 2 0 0
MAT30820121310 KOMPLEKS FONK.TEORİSİ-II Zorunlu 4 0 0 5
MAT30820121310 KOMPLEKS FONK.TEORİSİ-II Zorunlu 4 0 0 0
MAT30620121310 NÜMERİK ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 5
MAT30620121310 NÜMERİK ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.MAT.302.2014 SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.MAT.302 SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.72014SEÇMELİ 2014 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.72014SEÇMELİ 2014 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 0
MAT40120121310 REEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 5
MAT40120121310 REEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT40220121310 FONKSİYONEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 5
MAT40220121310 FONKSİYONEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 0
SEÇ.8SEÇMELİ.2014 SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.8SEÇMELİ.2014 SEÇMELİ.8.2014 Seçmeli 0 0 0 0SEÇ.101(ALANDIŞI)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1312014135 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1372016135 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.102ALANDIŞI.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSOS1402016135 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.MAT.301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT31320121310 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT31520121310 MATEMATİK TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT31920121310 FONKSİYON DİZİ VE SERİLERİ-I Seçmeli 3 0 0 5SEÇ.MAT.301.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT31320121310 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3 0 0 0
MAT31520121310 MATEMATİK TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
MAT31720121310 MATRİSLER TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
MAT31920121310 FONKSİYON DİZİ VE SERİLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.MAT.302.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT31420121310 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT31620121310 MATEMATİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT31820121310 MATRİSLER TEORİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT32020121310 FONKSİYON DİZİ VE SERİLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT3222013131 METRİK UZAYLAR VE TOPOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.MAT.302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT31420121310 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 3 0 0 5
MAT31620121310 MATEMATİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 5SEÇ.72014SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT40320121310 SAYILAR TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT40520121310 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT42720121310 MATEMATİKSEL MODELLEME-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT42920121310 İNTEGRAL DENKLEMLER-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT4332013131 KOMBİNATORİK-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT4372014131 EŞİTSİZLİKLER Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.72014SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT40320121310 SAYILAR TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT40720121310 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
MAT41920121310 KUATERNİYONLAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT42120121310 İLERİ PROGLAMA-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT42720121310 MATEMATİKSEL MODELLEME-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT42920121310 İNTEGRAL DENKLEMLER-I Seçmeli 3 0 0 5
MAT4332013131 KOMBİNATORİK-I Seçmeli 3 0 0 0
MAT4352014131 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
MAT4372014131 EŞİTSİZLİKLER Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.8SEÇMELİ.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT40420121310 SAYILAR TEORİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT40620121310 MODÜL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
MAT40820121310 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 0
MAT42020121310 HAREKET GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
MAT42220121310 İLERİ PROGLAMA-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT42420121310 YÜZEYLER TEORİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT42820121310 MATEMATİKSEL MODELLEME-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT43020121310 İNTEGRAL DENKLEMLER-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT43220121310 ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 5
MAT4342013131 KOMBİNATORİK-II Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.8SEÇMELİ.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT40620121310 MODÜL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT42020121310 HAREKET GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
MAT42220121310 İLERİ PROGLAMA-II Seçmeli 3 0 0 5
MAT42420121310 YÜZEYLER TEORİSİ-II Seçmeli 3 0 0 5
MAT42820121310 MATEMATİKSEL MODELLEME-II Seçmeli 3 0 0 0
MAT43020121310 İNTEGRAL DENKLEMLER-II Seçmeli 3 0 0 5
MAT4342013131 KOMBİNATORİK-II Seçmeli 3 0 0 5