Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunu ile kurulmuştur. Eğitim süresi altı yıldır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece


Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler Tıp Doktoru ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Tıp Fakültesi'ne kayıt ve kabul için lise Diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangış aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili


Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak gelişimini sürdürmektedir. Eğitim programı; hekimlik pratiğinde çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tıp Fakültesi mezunları devlet ve özel kurumlarda Tıp Doktoru ünvanıyla pratisyen hekim olarak iş bulma imkanına sahiptir. Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine devam etme imkanı vardır. Bu eğitim sonrasında Uzman Hekim ünvanı kazanmaktadırlar. Ayrıca Yüksek Lisans diplomasına sahip olduklarından Üniversitelerin ilgili alanlarında Doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora", Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme; Üniversite Senatosu tarafından düzenlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Tıp eğitiminde öğretim dönem I, II ve III'de ders kurulları; dönem IV, V ve VI'da staj esasına göre yapılır. İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her komite sonunda pratik ve teorik sınav yapılmakta ve yıl sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilir. Dönem 1,2 ve 3'te kurul sonu sınav toplamının %60'ı ve final sınavının %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için yıl sonu puan ortalamasının 100 üzerinden 60 puan olması gerekmektedir. Dönem IV ve V’de her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, genellikle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır. Dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sayılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir. Dönem VI, aralıksız oniki ayı kapsar. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI’da sınav yapılmaz. "ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" 20. maddesindeki not sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları


Toplam 360 AKTS kredisiyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile alırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Dekan: Prof. Dr. Alpay Haktanır Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez/Ordu Telefon : 0 (452) 226 52 14 Faks : 0 (452) 226 52 28 E-Posta: odutip@odu.edu.tr AKTS/DE Koordinatörü: Prof. Dr. Rezzan Günaydın Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez/Ordu Telefon : 0 (452) 226 52 14 Faks : 0 (452) 226 52 28 E-Posta: odutip@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Eğitim ve öğretim; Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesi içersinde yer alan Morfoloji Binasında ve 273 yatak kapasitesine sahip S.B. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülmektedir. Morfoloji binası öğrencilerimizin hizmetine cevap verebilecek fiziki kapasiteye sahiptir. 567 kişilik konferans salonu, 240 kişilik üç adet anfi, 50 kişilik 3 adet derslik, 15 adet multidisiplin laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, kütüphane, yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
2 Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
3 Tanı ve tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
4 Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.
5 Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirir.
6 Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.
7 Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
8 Mesleğini özveriyle uygular.
9 Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
10 Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.
11 Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir.
12 Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
13 Kulak Burun Boğaz muayene yöntemlerini bilir ve uygular
14 Ağız,farenks, larenks ve boyun anatomisini bilir
15 Ağız, farenks ve larenkse ait doğumsal, enfeksiyöz ve tümoral patolojileri tanıyabilir ve tedavisini bilir
16 Ses fizyolojisini bilir, hastalıklarını tanır ve tedavisini bilir
17 Kulak Burun Boğaz acillerini tanıyabilir ve bu durumları yönetebilir
18 Üst solunum yolu tıkanmasına yol açan hastalıkları tanır ve tedavi yöntemlerini bilir
19 Tükrük bezinin enfeksiyöz ve tümoral hastalıklarını tanır ve tedavi yöntemlerini bilir
20 Kulak anatomisi ve işitme fizyolojisini bilir
21 Denge fizyolojisini bilir, denge bozukluğu yapan hastalıkları tanır ve tedavisini bilir
22 Kulak enfeksiyonları ve komplikasyonlarını bilir ve tanır
23 İşitme kayıplarını ve işitme kaybı tiplerini tanır ve tedavisini bilir
24 Fasiyal sinir hastalıklarını tanır ve tedavisini bilir
25 Temporal kemik travmalarını tanır ve tedavisini bilir
26 Burun ve paranazal sinüslerin anatomi ve fizyolojisini bilir
27 Burun kanamalarını tanır ve acil girişimleri uygulayabilir
28 Rinit tipleri tanıyabilir ve tedavisini bilir
29 Rinosinüzitleri ve komplikasyonlarını tanır ve tedavisini bilir
30 Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ayırıcı tanısını yapabilir ve tedavisini bilir
31 Burun ve paranazal sinüslerin doğumsal ve tümöral hastalıklarını tanıyabilir ve tedavilerini bilir
32 Maksillofasiyal travmaları tanıyabilir ve bu hastaların tedavisini yönetebilir
33 Tiroid ve paratiroid bezlerinin enfeksiyöz ve neoplastik hastalıklarını tanıyabilir
34

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT103201111 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
OTF100201111 DÖNEM-I Zorunlu 0 0 0 47
SEÇTIP101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
TDK101201111 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 0 3
YDI105201111 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTF200201211 DÖNEM-II Zorunlu 0 0 0 56
SEÇTIP201 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTF300201311 DÖNEM-III Zorunlu 0 0 0 607. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTF400201411 DÖNEM-IV Zorunlu 30 30 0 609. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTF500 DÖNEM V Zorunlu 0 0 0 011. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTF600 DÖNEM VI Zorunlu 0 0 0 0SEÇTIP101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC107201111.1 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 2
SEC107201111.2 SPOR Seçmeli 2 0 0 2
SEC107201111.3 MÜZİK Seçmeli 2 0 0 2
SEC107201711.4 TIBBİ İNGİLİZCE - I Seçmeli 2 0 0 0SEÇTIP201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC207201211.1 ÇEVRE SAĞLIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 2 0 0 4
SEC207201211.3 SPOR Seçmeli 2 0 0 4
SEC207201211.4 BRİÇ Seçmeli 2 0 0 4