Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca YÖK kurulu 02.10.2007 tarih 026268 sayılı yazsı ile faaliyete geçmiştir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü de Muhasebe adıyla aynı tarih ve sayılı yazı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51 - 4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Meslek Yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: 1. Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, 2. Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Önceki eğitimin tanınması Türk Yüksek Eğitim Sisteminde henüz başlangıç aşamasındadır. Ordu Üniversitesi istisna değildir. Buna rağmen muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır örneğin yabancı diller dersi gibi. Bu dersler için öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersten muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

Program Profili


Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü toplam üç öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yüksek Okulun fiziki ve beşeri imkânlarından birlikte faydalanılmaktadır. Bölümümüz 1 adet donanımlı bilgisayar laboratuvarıyla uygulama derslerinde bölüm öğrencilerine hizmet vermektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulmaktadırlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları


Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksek Okulu 52400 Fatsa/ORDU Tlf: (0 452 423 50 02) Fax: ( 0 452 42330 99)

Bölüm Olanakları


Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkânlardan müşterek faydalanılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
6 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
7 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
8 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
13 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT4212010948 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
MUH1012010948 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 4
MUH1112010948 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
MUH1092010948 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
SECML101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
MUH1132010948 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
TD4112010948 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YD4012010948 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT4222010948 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
MUH1022010948 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 0 4
MUH1082010948 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 2
SECML102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
MTS1902011948 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
MUH1122010948 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
MUH1102010948 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
TD4122010948 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YD4022010948 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MUH2112010948 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
MUH2092010948 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 2
MUH2192010948 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 1 0 4
MUH2212010948 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 1 0 0
MUH2052010948 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 4
MUH2012010948 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 0 5
SECML201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
MUH2072010948 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
MUH2032010948 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MUH2102010948 DIŞ TİC. İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 1 1 0 4
MUH2082010948 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MUH2162010948 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 3 1 0 5
MUH2062010948 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
MUH2022010948 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 0 5
SECML202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
MUH2042010948 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 4SECML101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD1032010948 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
SD1052010948 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
SD1072010948 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2SECML102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD1182010948 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SD1202010948 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SD1282012948 İŞLETME YÖNETİMİ-I Seçmeli 2 1 0 2SECML201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD2172010948 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 2
SD22520129480 ARŞ.YÖNT. VE TEK. Seçmeli 1 1 0 3
SD22720129480 İŞLETME YÖNETİMİ ll Seçmeli 2 1 0 0SECML202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD2202010948 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
SD2222010948 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 1 1 0 4