Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Gemi Makineleri İşletme Ön Lisansı

Kabul ve Kayıt Koşulları


Gemi Makinaları Programında eğitim görecek öğrenciler, gemi adamları yönetmeliğine Sahil Hudutlar Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından gemi adamı olabileceklerine dair sağlık belgesi alırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Ordu Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin Gemi Makineleri İşletme Programı ndan mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj (okul stajı) yapması gereklidir. Ayrıca ehliyet sınavına girebilmesi için 1 yıllık uzakyol stajını tamamlaması gereklidir.

Program Profili


Denizcilik sektörünün Makina zabit ihtiyacını bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda karşılayacak şekilde mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız 3000 KW ya kadar olan gemilerde Makina zabiti ve denizcilik firmalarında yönetici olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Herhangi bir önlisans programından mezun olan öğrenci dikey geçiş sınavıyla bölümüyle alakalı lisans programına geçebilir. Ayrıca açıköğretim lisans programlarından herhangi birine 3. sınıftan başlayarak lisans diploması alabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %40 ile %60 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için derslerde %70devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin Gemi Makineleri İşletme Programı ndan mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj (okul stajı) yapması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


Bölümde makine, ilkyardım, denizde güvenlik, elektrik ve bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca yüksekokulun fiziki bütün imkanlarından da yararlanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Serdar KARACA Fatsa Meslek Yüksekokulu Fatsa/ORDU Tel: 0452 4235002 Fax: 0452 4233099 E-Mail: s_karaca18@hotmail.com

Kuruluş


Programımız; 2007-2008 eğitim öğretim yılında Fatsa Meslek Yükseksekokulu Motorlu Araçlar ve UlaştırmaTeknolojileri bünyesinde 3000 kW kadar olan gemilere makine zabiti yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Denizcilik, gemi makine sistemleri, deniz ulaştırması, gemiler ve gemi tipleri, makine bakım onarım alanlarında temel bilgi sahibi olmak ve uygulamalı bilgileri kazanmak
2 Gemi makineleri çeşitleri ve çalışma ilkelerini, Dizel motor çeşitleri ve çalışma ilkelerini, Gemi yardımcı makinelerini ve çalışma ilkelerini bilir.
3 Gemi yardımcı makinelerinin operasyonu yapar.
4 Gemilerde bulunan tamir bakım araç ve gereçleri kullanır.
5 Bağımsız çalışabilir.
6 Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilir.
7 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
8 Birlikte çalışmaya yatkındır.
9 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
10 Birlikte çalışmaya yatkın olur.
11 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve yeni uygulamaları takip eder. Bunları alanında uygular.
12 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve bunları paylaşır.
13 Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilir.
14

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB1012015947 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
GMK1212015947 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I Zorunlu 3 0 0 3
GMK1072015947 DENİZCİLİK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
GMK1092015947 DENİZDE EMNİYET I Zorunlu 4 2 0 5
GMK1192015947 FİZİK VE MEKANİK BİLİMLER Zorunlu 2 2 0 3
GMK1052015947 GEMİ MAKİNELERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 3
YDB1032015947 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 0
GMK1132015947 MALZEME BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
GMK1112015947 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
GMK1172015947 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 2 1 0 3
TDB1012015947 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB1022015947 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
GMK1082015947 DENİZ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
GMK1062015947 DENİZDE EMNİYET II Zorunlu 2 2 0 3
YDB1042015947 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
SEC2015947_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇBM102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
GMS1142015947 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
GMK1042015947 STATİK VE DİNAMİK Zorunlu 2 0 0 2
GMK1122015947 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
TDB1022015947 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2012015947 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II Zorunlu 3 0 0 0
GMK2052015947 DİZEL MOTORLARI Zorunlu 2 2 0 0
GMK2032015947 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI I Zorunlu 2 2 0 0
GMK2072015947 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ I Zorunlu 2 2 0 0
GMK2092015947 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 1 1 0 0
SEC2015947_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇGML201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2062015947 ATÖLYE Zorunlu 1 3 0 0
GMK2522009947 ATÖLYE Zorunlu 1 3 0 3
GMK2402009947 DENİZDE GÜVENLİK IV Zorunlu 2 0 0 2
GMK2022015947 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI II Zorunlu 2 2 0 0
GMK2342009947 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI II Zorunlu 2 2 0 3
GMK2362009947 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ II Zorunlu 2 2 0 3
GMK2082015947 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ II Zorunlu 2 2 0 0
GMK2042015947 ISI TRANSFERİ Zorunlu 2 0 0 0
GMK2502009947 ISI TRANSFERİ Zorunlu 2 0 0 2
GMK2462009947 PROJE Zorunlu 1 0 0 1
SEC2015947_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇGML202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0SEC2015947_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGMK1162015947 YÜZME Seçmeli 1 1 0 0
SGMK1182015947 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 3
SGMK1202015947 GÜVENLİK VE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SGMK1222015947 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0SEÇBM102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2015947_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGMK2112015947 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 1 0 0
SGMK2132015947 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 2 1 0 0
SGMK2152015947 ELEKTRONİK VE ELEKTROTEKNİK Seçmeli 2 1 0 0
SGMK2172015947 BUHAR VE GAZ TÜRBİNLERİ Seçmeli 2 1 0 0SEÇGML201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2572009947 GÜVENLİK VE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
GMK2592009947 GEMİ İNŞAA Seçmeli 3 0 0 0
SD43720129470 MESLEKİ RUSÇA II Seçmeli 2 0 0 0
SGMK4472014947 DENİZ SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 0SEC2015947_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGMK2102015947 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SGMK2122015947 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
SGMK2142015947 GEMİ İNŞA Seçmeli 2 0 0 0
SGMK2162015947 PERSONEL İDARESİ Seçmeli 2 0 0 0
SGMK2182015947 SÖRVEY İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SGMK2202015947 MEKANİK VE HİDROMEKANİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇGML202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2302009947 BUHAR VE GAZ TÜRBİNLERİ Seçmeli 2 2 0 4
GMK2322009947 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GMK2542009947 DİZEL MOTORLARI OPERASYON VE BAKIMI Seçmeli 1 2 0 0
GMK2562009947 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 2 0 0 3
GMK2582009947 PERSONEL İDARESİ Seçmeli 2 0 0 0
GMK2602009947 SÖRVEY İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3