Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Programımız; 2015-2016 eğitim öğretim yılında Fatsa Meslek Yükseksekokulu Tasarım Bölümü bünyesinde Moda Tasarımı II.Ö. Programı olarak eğitim faaliyetlerine başlamış olup, halen eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MODA TASARIMI TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir. Moda Tasarını Bölümü Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk öğrenciler, Moda Tasarımı Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ordu Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ordu Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Moda Tasarımı Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, · Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir · 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması Detaylı bilgi için "Ordu Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği".

Program Profili


Moda Tasarımı; gerçek bir sanatsal çalışma gerektiren ve dünyada “Türk Markası” olarak hatırlanacak ürünlerde ilk sırada gelmesi için gerekli özelliklere ve altyapıya sahip bir alandır. Bu alanda eğitimli işgücü için; yeni bir bakış açısı ile farklı anlayışlar geliştirip modadaki eğilimleri yorumlayabilen, yeni koleksiyonlar hazırlayıp bunların üretilmesi sürecinde çalıştığı işletmede üretim yöneticilerine yardımcı eleman olarak üretimi yapılacak modellerin teknik ve artistik çizimlerini yapabilen, çizilen modellerin kalıplarını hazırlayarak serileştiren ve üretim sürecinde oluşacak darboğazları giderebilecek çözümler üretebilen elemanlar yetiştirmek hedeftir. Moda Tasarımı Bölümü ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF‐EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 21 - Sanat •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 21, Alt Categorisi: 214 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21 - Tasarım •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümden mezun olanlar MODA TASARIM TEKNİKERİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler serbest tasarım teknikeri olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin, Moda Tasarımı Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir. Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm ön lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur. Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları


Bir öğrencinin Moda Tasarımı Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: · Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir · 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması Detaylı bilgi için "Ordu Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" Öğretim Türü Ordu Üniversitesi Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr.Gör. Melike ATAMAN Tel: 0 452-4235002 Fax: 0 452-4233099 e-posta: melikeataman@odu.edu.tr Fatsa Meslek Yüksekokulu Fatsa-ORDU

Bölüm Olanakları


Program için ayrılan toplam alan 500m2dir. Mevcut e derslik için ayrılan alan her biri için 50 m2 olup, eğitim öğretim için gerekli olan donanımlara sahiptir. Bilgisayar laboratuarında kullanılacak olan makine ve ekipmanlar sağlanmıştır. Program için gerekli olan kalıp atölyesi ve uygulama atölyelerinin her biri için ayrılan alan 70 m2dir. Öğretim elemanlarının her birinin çalışma odaları için ayrılan alan 20 m2dir. Moda Tasarımı öğrencilerinin meslek stajlarını yapabilecekleri yeterli sayıda işletme ilçemizde mevcuttur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
2 Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
4 Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
5 Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
6 Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
7 Alanında başarıyla uygulama yürütür.
8 Kuvvetli bir girişim hissine sahiptirler.
9 Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
11 Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
12 Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
13 Bağımsız çalışma arzusuna sahiptirler.
14 Proje süreçleri içinde yer alır.
15 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
17 Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
18 Toplumsal amaçlar doğrultusunda yatırım yaparlar.
19 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
20 Kendi yetenekleri doğrultusunda mücadele vermek isterler.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB10120159412 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
AİTB10120169412 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
MOD10720159412 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 0
MOD11320159412 KALIP HAZIRLAMA I Zorunlu 3 1 0 5
MOD10720169412 KALIP HAZIRLAMA I Zorunlu 3 1 0 0
MOD11320169412 KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 0 0
MOD11120169412 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU Zorunlu 3 1 0 0
SEC20169412_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20159412_1_1_1 SEÇMELİ_1_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20159412_1_1_2 SEÇMELİ_1_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
MOD11120159412 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
MOD10920159412 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
MOD10920169412 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 0
TDB10320159412 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDB10320169412 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
YDB10520159412 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 0
YDB10520169412 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB10220159412 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
AİTB10220169412 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
MOD11020159412 GİYSİ TASARIMI I Zorunlu 2 1 0 4
MOD11220169412 GİYSİ TASARIMI I Zorunlu 2 1 0 0
MOD11420159412 KALIP HAZIRLAMA II Zorunlu 3 1 0 4
MOD10820169412 KALIP HAZIRLAMA II Zorunlu 3 1 0 0
MOD11420169412 MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 0
MOD11020169412 MODA ATÖLYESİ I Zorunlu 2 2 0 0
MOD10820159412 MODA ATÖLYESİ I Zorunlu 3 1 0 4
MOD11220159412 MODA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
SEC20159412_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20169412_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
MOD11620159412 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
MOD11620169412 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
TDB10420159412 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
TDB10420169412 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
YDB10620169412 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 0
YDB10620159412 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOD20520169412 DRAPAJ YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 0 0
MOD20320169412 GİYSİ TASARIMI II Zorunlu 3 1 0 0
MOD20920169412 KOLEKSİYON HAZIRLAMA Zorunlu 2 1 0 0
MOD20720169412 MODA AKSESUAR TASARIMI Zorunlu 2 1 0 0
MOD20120169412 MODA ATÖLYESİ II Zorunlu 2 2 0 0
SEC20169412_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20159412_2_1_1 SEÇMELİ_2_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20159412_2_1_2 SEÇMELİ_2_1_2 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOD20220169412 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI Zorunlu 3 1 0 0
MOD20420169412 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA Zorunlu 3 1 0 0
MOD20620169412 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ TASARIMI Zorunlu 2 2 0 0
SEC20169412_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20159412_2_2_1 SEÇMELİ_2_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC20159412_2_2_2 SEÇMELİ_2_2_2 Seçmeli 0 0 0 0SEC20169412_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD11520169412 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SD11720169412 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 0
SD11920169412 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SD12120169412 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 0 0
SD12320169412 SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 3
SD12520169412 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 1 0 0SEC20159412_1_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD11520159412 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SD11720159412 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 0
SD11920159412 KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 0SEC20159412_1_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD12320159412 MODA AKSESUAR TASARIMI Seçmeli 2 1 0 0
SD12520159412 SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 3SEC20159412_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD12020159412 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEC20169412_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD11820169412 MODA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SD12020169412 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SD12220169412 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SD12420169412 İŞÇİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0SEC20169412_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD21120169412 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 3 0 0 0
SD21320169412 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
SD21520169412 GİYSİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SD21720169412 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SD21920169412 MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SD22120169412 ÇAĞDAŞ MODA AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
SD22320169412 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 0SEC20159412_2_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC20159412_2_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC20169412_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD20820169412 DENEYSEL GİYSİ TASARIMI Seçmeli 3 1 0 0
SD21020169412 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 3 1 0 0
SD21220169412 BASKI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 1 0 0
SD21420169412 MODA PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
SD21620169412 ÜRETİM PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
SD21820169412 GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
SD22020169412 MODA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SD22220169412 ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 0SEC20159412_2_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC20159412_2_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS