Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Gemi inşaatı programı, gemi inşaatı sektöründe ara eleman olarak çalışacak teknik elemanlar yetiştirmek için 2012 yılında motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümü altında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Önlisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programın bir kabul koşulu yoktur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Ordu Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Mezuniyet koşulları ile aynı.

Program Profili


Gemi inşaatı programında verilen eğitim mesleki uygulamaya ağırlıklıdır. Bu eğitim çerçevesinde öğrencilere sektörün ihtiyaçlarına da uygun olarak üretim bilgisi, kalite kontrol bilgisi, proje okuma, bilgisayar ortamında çizim yapabilme gibi beceriler kazandırılır. Okul içi eğitimin yanı sıra alan çalışması, ödev ve staj gibi faaliyetlerle de öğrencinin çalışma hayatını yakından tanıması sağlanır. Gemi inşaatı sektöründe ülkemizin son yıllarda kaydettiği aşama sonucu ortaya çıkan ara eleman açığını karşılama anlamında Gemi İnşaatı programı sektör için en iyi elemanları yetiştirme amacındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olan öğrenciler, özel ve kamu sektörü tersanelerinde, yat inşa eden işletmelerde, dizayn bürolarında ve gemi inşaatı sektöründeki diğer işleri yapan işletmelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Gemi İnşaatı programını bitiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sonuncunda başarılı oldukları taktirde diğer üniversitelerin aşağıdaki 4 yıllık bölümlerine kontenjanlar ölçüsünde geçiş yapabilirler. -Gemi İnşaatı Mühendisliği -Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği -Deniz Teknolojileri -İmalat Mühendisliği -Makina Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %40 ile %60 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için derslerde %70 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin Gemi İnşaatıi programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj yapması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. gör. Fatih ALVER, Fatsa Meslek Yüksekokulu, Tel: 0452 4235002 Fax: 0452 4233099, E-mail: fatihalver@gmail.com

Bölüm Olanakları


Okulun fiziki imkanlarının yanı sıra, bilgisayar laboratuvarı ve atölyeler mevcuttur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Gemi inşanın temel bilgilere sahip olmak. Gemilerin mekanik ve elektrik sistemlerini kavramak.
2 Ölçüm ve analiz birimleri yapma.
3 Objeleri tasarlama ve kavrama becerisine sahip olmak.
4 İş organizasyonu ve ekip çalışması becerileri ile donatılmış olmak.
5 Eleştirel çalışma alanında kazanılan bilgilerin ve nitelikleri değerlendirilmesi.
6 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 Gerçek veya bilgisayar destekli çizimleri gerçekleştirme.
8 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
9 Birlikte çalışmaya yatkın olur.
10 Öğrenme sürecini kavrama ve nasıl öğrenileceğini bilme.
11 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve bunları paylaşır.
12 Teori ve pratiği ilişkilendirme.
13 Bir yabancı dili kullanarak çalışma alanındaki gelişmeleri takip.
14 Bir takım içinde çalışma.
15 Yaratıcılığını kullanma.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AITB1012013939 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
GİP1132013939 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 2
GİP1072013939 GEMİ İNŞAATINA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
GİP1112013939 GEMİ MAKİNELERİ ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 4
GİP1092013939 İMALAT İŞLEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
YDB1012013939 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
GİP1012013939 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
GİP1052013939 TEKNİK RESİM I Zorunlu 2 1 0 4
GİP1032013939 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
TDB1012013939 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AITB1022013939 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
GİP1042013939 GEMİ ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 4
GİP1102013939 GEMİ GEOMETRİSİ Zorunlu 2 1 0 3
GİP1082013939 İMALAT İŞLEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
YDB1022013939 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
GİP1022013939 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
GİPSEC2013_1_2 SEÇMELİ HAVUZU 2 Seçmeli 0 0 0 0
GİS1022013939 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
GİP1062013939 TEKNİK RESİM II Zorunlu 2 1 0 4
TDB1022013939 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GİP2052013939 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 0 4
GİP2092013939 GEMİ DİRENCİ VE SEVKİ Zorunlu 3 0 0 4
GİP2072013939 GEMİ HİDROSTATİĞİ VE STABİLİTESİ Zorunlu 2 0 0 3
GİP2172013939 GEMİ İNŞAATI Zorunlu 2 1 0 3
GİP2112013939 GEMİ MESLEK RESMİ Zorunlu 2 2 0 4
GİPSEC2013_2_1 SEÇMELİ HAVUZU 3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GİP2082013939 GEMİ TEORİSİ VE HİDRODİNAMİK DİZAYNI Zorunlu 2 1 0 3
GİP2062013939 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 1 0 2
GİP2142013939 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 3
GİP2122013939 PROJE Zorunlu 1 0 0 3
GİPSEC2013_2_2 SEÇMELİ HAVUZU 4 Seçmeli 0 0 0 0
GİS2022013939 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
GİP2022013939 TERSANE ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 3GİPSEC2013_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GİP1142013939 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2GİPSEC2013_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GİP2012013939 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 3
GİP2032013939 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GİP2132013939 MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GİP2152013939 DENİZ YAPILARI KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 2 0 0 3GİPSEC2013_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GİP2042013939 GEMİ YARDIMCI MAKİNE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 3
GİP2102013939 GEMİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
GİP2162013939 KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 1 0 3
GİP2182013939 GEMİ MUKAVEMETİ Seçmeli 2 1 0 3