Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Programımız; 2007-2008 eğitim öğretim yılında Fatsa Meslek Yükseksekokulu Sağlık Bilimleri Programı bünyesinde Çocuk Gelişimi II.Ö. Programı olarak eğitim faaliyetlerine başlamış olup, 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibari ile Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi I. ve II. Ö. Programları ile eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece


Çocuk Gelişimi meslek elemanı

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması (Sınavsız Geçiş için), 2.Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Çocuk Gelişimi Programı'na kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa YGS ile yerleştirilebilirler.

Program Profili


Programımızın öğrenci kontenjanı normal öğretim 50 öğrenci, ikinci öğretim 50 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrenci olup, Çocuk Gelişimi alanında ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Çocuk Gelişimi Programı'ndan mezun olan öğrencilerimiz, kaynaştırma okullarında, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında kamu ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’ ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr.Gör. Erdal MERİÇ Tel: 0 452-4235002 Fax: 0 452-4233099 e-posta: erdalmeric@odu.edu.tr Fatsa Meslek Yüksekokulu Fatsa-ORDU

Bölüm Olanakları


Çocuk Gelişimi Programı'nda dersler, 920.45 m2 'lik ana bina içindeki 437.18 m2'lik biri atölye olarak kullanılan 6 sınıf ile bilgisayar ve ilkyardım laboratuarlarında yürütülmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
3 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4 Çocuk ve engelli gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
5 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir
6 Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7 Türkçeyi doğru ve güzel kullanır.
8 Alanı ile ilgili gündemi takip eder.
9 Alanı ile ilgili faaliyetler planlar ve yürütür.
10 Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11 Öğrenme gereksinimlerini belirler.
12 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
13 Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
14 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
15 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
16 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
17 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT4212013938 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1252014938 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1232013938 ÇOÇUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
ÇGE1292013938 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 4
ÇGE1212014938 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1272013938 KİŞİSEL GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1332013938 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
ÇGE1192013938 ÖZEL EĞİTİM I Zorunlu 3 0 0 3
SEÇ2014938_1_1 SEÇMELİ _1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC938201311 SEÇMELİ HAVUZ1 Seçmeli 0 0 0 0
TD4112013938 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YD4032013938 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT4222013938 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1262013938 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
ÇGE1282013938 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1302013938 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 3 3 0 3
ÇGE1222013938 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
ÇGE1242013938 ÖZEL EĞİTİM II Zorunlu 3 0 0 3
SEÇ2014938_1_2 SEÇMELİ _1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC938201312 SEÇMELİ HAVUZ2 Seçmeli 0 0 0 0
ÇGE1322013938 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
TD4122013938 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YD4042013938 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÇGE2352014938 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
ÇGE2292013938 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
ÇGE2332014938 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
ÇGE2272013938 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 5
ÇGE2212014938 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA I Zorunlu 2 4 0 4
ÇGE2232013938 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOÇUKLAR VE EĞİTİMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
SEÇ2014938_2_1 SEÇMELİ _2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC938201321 SEÇMELİ HAVUZ3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÇGE2242013938 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÇGE2382014938 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
ÇGE2222014938 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I Zorunlu 2 4 0 5
SEÇ2014938_2_2 SEÇMELİ _2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC938201322 SEÇMELİ HAVUZ4 Seçmeli 0 0 0 0SEÇ2014938_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD1312014938 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 4SEC938201311
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014938_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD1342014938 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 2SEC938201312
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014938_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD2252014938 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
SD2312014938 ÇOCUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3SEC938201321
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014938_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD2262014938 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
SD2282013938 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 2
SD2302014938 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 3
SD2322014938 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 2
SD2362014938 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
SD2402014938 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
SD2442013938 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2SEC938201322
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS