Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


Programımız; 2007-2008 eğitim öğretim yılında Fatsa Meslek Yükseksekokulu Motorlu Araçlar ve UlaştırmaTeknolojileri bünyesinde 3000 grt kadar olan gemilere zabit yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisansı

Kabul ve Kayıt Koşulları


Güverte programında eğitim görecek öğrenciler, gemi adamları yönetmeliğine Sahil Hudutlar Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından gemi adamı olabileceklerine dair sağlık belgesi alırlar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin Deniz Ulaştırma ve İşletme programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj (okul stajı) yapması gereklidir. Ayrıca 12 ay uzakyol stajını tamamlaması gereklidir.

Program Profili


Denizcilik sektörünün güverte zabit ihtiyacını bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda karşılayacak şekilde mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız 3000 GRT a kadar olan gemilerde vardiya zabiti ve denizcilik firmalarında yönetici olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Herhangi bir önlisans programından mezun olan öğrenci dikey geçiş sınavıyla bölümüyle alakalı lisans programına geçebilir. Ayrıca açıköğretim lisans programlarından herhangi birine 3. sınıftan başlayarak lisans diploması alabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %40 ile %60 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için derslerde %70, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin Deniz Ulaştırma ve İşletmec programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj (okul stajı) yapması gereklidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ, FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU TEL: 0452 4235002 FAX: 0452 4233099 E-Mail: skahveci82@yahoo.com

Bölüm Olanakları


Meslek Yüksekokulunun mevcut olanaklarının yanı sıra, Köprüüstü Simülatör ve Seyir Laboratuvarı, Denizde Güvenlik Laboratuvarı, Gemicilik Laboratuvarı, İlk Yardım Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Denizcilik, haberleşme sistemleri, deniz ulaştırması, gemiler ve gemi tipleri, temel işletme ve deniz işletmeciliği alanlarında temel bilgi sahibi olmak ve uygulamalı bilgileri kazanmak
2 Emniyetli seyir vardiyası tutar.
3 Seyir ile ilgili harita ve diğer neşriyatları kullanmayı bilir.
4 Gökcisimlerini kullanarak astronomi seyri yapar
5 Deniz örf ve adetlerini bilir. Sahip olduğu yeterliliği yerinde kullanır.
6 Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilir.
7 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilir
8 Bağımsız çalışabilir.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir
10 Geminin emniyetli bir şekilde yükleme boşaltmasını sağlar.
11 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve yeni uygulamaları takip eder. Bunları alanında uygular.
12 Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilir
13 Birlikte çalışmaya yatkındır.
14 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 Meteorolojik tahminler yapar
16 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve bunları paylaşır.
17 Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DUİ1012016936 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
DUİ1112016936 DENİZDE EMNİYET I Zorunlu 4 2 0 0
DUİ1132015936 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
DUİ1092016936 FİZİK Zorunlu 3 0 0 0
DUİ1172016936 GEMİCİLİK I Zorunlu 2 1 0 0
DUİ1092015936 İNGİLİZCE Zorunlu 4 0 0 4
DUİ1052016936 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 0
DUİ1032015936 KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
DUİ1012015936 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
DUİ1072016936 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
DUİ1152015936 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
DUİ1132016936 SEYİR I Zorunlu 3 1 0 0
DUİ1152016936 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 1 1 0 0
DUİ1112015936 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 2 1 0 3
DUİ1052015936 TÜRK DİLİ Zorunlu 4 0 0 4
DUİ1032016936 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0



2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DUİ1022016936 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
DUİ1102016936 DENİZ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
DUİ1062015936 DENİZDE EMNİYET 1 Zorunlu 4 2 0 6
DUİ1082016936 DENİZDE EMNİYET II Zorunlu 3 2 0 0
DUİ1122016936 DENİZDE HABERLEŞME I Zorunlu 1 2 0 0
DUİ1022015936 FİZİK Zorunlu 2 0 0 2
DUİ1082015936 GÜVENLİK Zorunlu 2 0 0 2
DUİ1062016936 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
DUİ1102015936 KÖPRÜÜSTÜ EKİP ÇALIŞMASI Zorunlu 2 2 0 3
SEÇ2014936_1_2 SEÇMELİ _1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2015936_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2016936_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMB102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
DUİ1042015936 SEYİR 1 Zorunlu 4 2 0 6
DUİ1142016936 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
DUİ1122015936 STAJ Zorunlu 0 1 0 5
DUİ1042016936 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0



3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DUİ2052015936 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
DUİ2092015936 DENİZDE EMNİYET 2 Zorunlu 4 2 0 6
DUİ2072016936 DENİZDE HABERLEŞME II Zorunlu 3 2 0 0
DUİ2092016936 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 0
SEÇ2014936_2_1 SEÇMELİ _2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2015936_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2016936_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMB201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
DUİ2012015936 SEYİR 2 Zorunlu 4 4 0 7
DUİ2032016936 SEYİR II Zorunlu 3 1 0 0
DUİ2072015936 VARDİYA STANDARTLARI 1 Zorunlu 4 2 0 6
DUİ2052016936 VARDİYA STANDARTLARI I Zorunlu 2 0 0 0
DUİ2032015936 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ 1 Zorunlu 3 1 0 5
DUİ2012016936 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ I Zorunlu 2 1 0 0



4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DUİ2122015936 DENİZ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
DUİ2062016936 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ Zorunlu 3 0 0 0
DUİ2022016936 ELEKTRONİK SEYİR SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
DUİ2222016936 ELEKTROTEKNİK Zorunlu 2 0 0 0
DUİ2082016936 GEMİ MANEVRASI Zorunlu 2 1 0 0
DUİ2042015936 GEMİ MANEVRASI Zorunlu 3 1 0 5
SEÇ2014936_2_2 SEÇMELİ _2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2015936_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2016936_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMB202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
DUİ2022015936 SEYİR 3 Zorunlu 3 2 0 5
DUİ2082015936 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Zorunlu 3 0 0 3
DUİ2062015936 VARDİYA STANDARTLARI 2 Zorunlu 2 2 0 4
DUİ2102015936 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ 2 Zorunlu 3 2 0 5
DUİ2042016936 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ II Zorunlu 2 1 0 0



SEÇ2014936_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS



SEC2015936_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDUİ1142015936 DENİZDE HABERLEŞME Seçmeli 4 3 0 0



SEC2016936_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDUİ1162016936 DENİZ KİMYASI Seçmeli 2 1 0 0
SDUİ1182016936 GEMİCİLİK II Seçmeli 2 1 0 0
SDUİ1202016936 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 0
SDUİ1222016936 METEOROLOJİ VE OŞİNOĞRAFİ Seçmeli 2 1 0 0



SEÇMB102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS



SEÇ2014936_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS



SEC2016936_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDUİ2112016936 GEMİ İNŞA Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2132016936 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2152016936 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2172016936 DENİZ SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 0



SEC2015936_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDUİ2112015936 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0



SEÇMB201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGÜV4382014936 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0



SEÇ2014936_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS



SEC2015936_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDUİ2142015936 ELEKTROTEKNİK Seçmeli 3 0 0 0
SDUİ2162015936 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ Seçmeli 3 0 0 0



SEC2016936_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDUİ2102016936 LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2122016936 VARDİYA STANDARTLARI II Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2142016936 METEOROLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2162016936 LOJİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
SDUİ2182016936 GÖKSEL SEYİR Seçmeli 3 1 0 0
SDUİ2202016936 TEKNİK RESİM Seçmeli 3 1 0 0



SEÇMB202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS